Lidstvo bylo před vysokými daněmi varováno včas. První kniha Samuelova vypráví, jak lid izraelský požadoval ustanovení království. Prorok Samuel...