reklama

Je nastavení systému podpory „vědy a výzkumu“ v Česku dostatečně motivační pro vyšší soukromé výdaje na výzkum?

Martin Bunček, místopředseda TA ČR Před Českou... více
Tacr 0 12.07.2017

Jsou možné kategorické závěry o účelnosti programů podpory aplikovaného výzkumu na základě výsledků jedné studie?

Martin Bunček, místopředseda TA ČR Všichni ten... více
Tacr 0 29.06.2017

TA ČR reaguje na výzvy třetího tisíciletí

Aktuální výzvou pro naši společnost a motorem jejích změn v oblasti technologií je čtvrtá průmyslová revoluce I4.0. Uskutečnění I4.0 v sobě nese... více
Tacr 0 10.05.2017

Transformace na Průmysl 4.0 se bez podpory aplikovaného výzkumu neobejde

Technologická agentura ČR vnímá Průmysl 4.0 jako velkou šanci pro Českou republiku v posílení její... více
Tacr 0 21.03.2017

Jak uchopit suroviny, kterých se nelze dotknout

Jak reagovat na výzvy a příležitosti, které díky úspěšnému tažení za pokrokem vyvstávají? Je nutné... více
Tacr 0 23.01.2017

Dobrý rok pro aplikovaný výzkum

Ohlédnutí za uplynulým rokem a jeho zhodnocení patří k dobrým zvykům. A dobré zvyky se mají dodržovat. Co se nám tedy podařilo a jaké jsou výhledy do... více
Tacr 0 23.12.2016

Česká republika bude v roce 2017 centrem evropského výzkumu

Česká republika získala prostřednictvím členství v TAFTIE přístup k obrovskému zdroji informací a... více
Tacr 0 12.12.2016

Budeme žít Smart Life?

Je důležité rozumět změnám, které do našich životů přináší rozvoj nových technologií, postupná digitalizace a nové způsoby komunikace. Zájmem TA ČR... více
Tacr 0 18.10.2016

Jižní Korea je pro Českou republiku velmi inspirativní

Poučení by pro nás mohla být Jižní Korea, která patří k takzvaným „Asijským tygrům“.... více
Tacr 0 09.09.2016

Zahraniční spolupráce je dobrou investicí

Informace a zkušenosti z mezinárodní spolupráce vedou k lepšímu využívání finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje, k účinnějšímu propojení... více
Tacr 0 17.08.2016

Technologická velmoc vybízí ke spolupráci a inspiruje

Jižní Korea je příkladem ukázkové spolupráce státního sektoru se soukromými subjekty v oblasti... více
Tacr 0 21.06.2016

Důležitá jednání o aplikovaném výzkumu v městě nad Seinou

Technologická agentura ČR je klíčovou institucí podporující aplikovaný výzkum. Díky kontaktu se... více
Tacr 0 14.06.2016

Dobrá zpráva: Promyšlená podpora aplikovaného výzkumu opravdu funguje

Výsledky projektů, kterým dává TA ČR podporu, jsou i mezinárodně uplatnitelné a pomáhají v České... více
Tacr 0 13.05.2016

Podpora aplikovaného výzkumu může být nyní efektivnější

Díky uskutečnění interního projektu „Zefektivnění činnosti TA ČR“ se podařilo připravit... více
Tacr 0 23.03.2016

Příklad z Německa: deset zásad moderního resortního výzkumného ústavu

Výstupy výzkumu pomáhají pochopit co, kde, proč a pro koho funguje a nebo nefunguje. Německá vláda... více
Tacr 0 11.03.2016

Úsvit společenských a humanitních věd aneb Změna 4.0

Společnost se bude muset vyrovnat se změnami dosavadních institucionálních, společenských,... více
Tacr 0 17.02.2016

Co mají společného Hedvábná stezka, TA ČR a Velká čínská zeď

Velká čínská zeď byla jedním z výrazných znaků ochrany čínských zájmů, technologií a myšlenek před... více
Tacr 0 09.02.2016

Jsou lepší interní nebo externí hodnotitelé projektů výzkumu a vývoje?

Základní a zároveň asi i nejobtížnější úloha každého poskytovatele veřejné podpory je vybrat ve... více
Tacr 0 01.02.2016

Bez mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu se neobejdeme

Mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji představuje velice účinný nástroj pro... více
Tacr 0 21.01.2016
Blog

Jak zlepšit kvalitu podpory aplikovaného výzkumu

Mít programy na podporu aplikovaného výzkumu postavené na zcela konkrétních a reálných faktech,... více
Tacr 0 19.01.2016

Co je lepší pro aplikovaný výzkum? Demokracie nebo diktatura?

V naší demokratické společnosti by stačilo, kdyby jednotlivé státní instituce pracovaly koncepčně... více
Tacr 0 12.01.2016

Pro seriózní hodnocení podpory výzkumu a vývoje jsou klíčové správné indikátory

Není vždy jednoduché nalézt takové indikátory, které by věrně ukazovaly dosažený stav, přitom byly... více
Tacr 0 08.01.2016

S písničkářem Nohavicou o průmyslové revoluci

S distribucí a hierarchizací kybernetických úloh jsou vytvářeny sítě systémů v systémech, role člověka je nahrazována umělými agenty, obklopují nás... více
Tacr 0 04.01.2016

PF 2016: Přejeme Vám příznivý vítr

Technologickou agenturu postavili její konstruktéři v evropských docích před několika lety jako loď, kterou moře znalí kapitáni považovali za... více
Tacr 0 31.12.2015

Údolí smrti a veřejné finance na výzkum a vývoj

Na jedné straně údolí byly státem financované výzkumné organizace a na druhé straně podniky, které... více
Tacr 0 28.12.2015

České vysoké školy jsou stále úspěšnější v aplikovaném výzkumu

České vysoké školy jsou nejvýznamnějším příjemcem účelové podpory VaV z oblasti výzkumných... více
Tacr 0 29.12.2015

Jak na daňové úlevy ve výzkumu a vývoji

Finanční úřady nemají úplně jasno v posuzování novosti výzkumných projektů, na které jejich autoři daňové odpočty uplatňují. Jedním z problémů, je... více
Tacr 0 21.12.2015

Způsob hodnocení účelové podpory se musí změnit

Několikaletá zkušenost ukázala, že navázání institucionální podpory na výsledky dle CEP vede k... více
Tacr 0 18.12.2015

Prospěšný aplikovaný výzkum je o dělbě práce

Pro zkvalitnění aktivit v inovačních řetězcích „od myšlenek k inovacím“, potřebujeme stabilní a fungující systém VVI umožňující dělbu... více
Tacr 0 16.12.2015
Blog

Musí po základním výzkumu následovat aplikovaný a naopak?

Byla dříve slepice nebo vejce? Musí po základním výzkumu následovat aplikovaný a naopak? Veškeré... více
Tacr 0 15.12.2015
  Celkem nalezeno: 31.
 
 Zobrazuji: 1 - 30. Další>    Konec>>

O autorovi

 Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama