reklama

Jak je to s hodnocením programů účelové podpory výzkumu a vývoje z pohledu TA ČR

Překvapuje mne snaha některých akademiků neustále bojovat proti účelové podpoře, proti aplikovanému... více
Tacr 03.10.2017

Převezmou-li auta od lidí rozhodování o řízení, měly by převzít i způsob jejich myšlení?

Autonomní vozidla přispívají k nižší nehodovosti... více
Tacr 04.08.2017

Je nastavení systému podpory „vědy a výzkumu“ v Česku dostatečně motivační pro vyšší soukromé výdaje na výzkum?

Martin Bunček, místopředseda TA ČR Před Českou... více
Tacr 12.07.2017

Jsou možné kategorické závěry o účelnosti programů podpory aplikovaného výzkumu na základě výsledků jedné studie?

Martin Bunček, místopředseda TA ČR Všichni ten... více
Tacr 29.06.2017

TA ČR reaguje na výzvy třetího tisíciletí

Aktuální výzvou pro naši společnost a motorem jejích změn v oblasti technologií je čtvrtá průmyslová revoluce I4.0. Uskutečnění I4.0 v sobě nese... více
Tacr 10.05.2017

Transformace na Průmysl 4.0 se bez podpory aplikovaného výzkumu neobejde

Technologická agentura ČR vnímá Průmysl 4.0 jako velkou šanci pro Českou republiku v posílení její... více
Tacr 21.03.2017

Jak uchopit suroviny, kterých se nelze dotknout

Jak reagovat na výzvy a příležitosti, které díky úspěšnému tažení za pokrokem vyvstávají? Je nutné... více
Tacr 23.01.2017

Dobrý rok pro aplikovaný výzkum

Ohlédnutí za uplynulým rokem a jeho zhodnocení patří k dobrým zvykům. A dobré zvyky se mají dodržovat. Co se nám tedy podařilo a jaké jsou výhledy do... více
Tacr 23.12.2016

Česká republika bude v roce 2017 centrem evropského výzkumu

Česká republika získala prostřednictvím členství v TAFTIE přístup k obrovskému zdroji informací a... více
Tacr 12.12.2016

Budeme žít Smart Life?

Je důležité rozumět změnám, které do našich životů přináší rozvoj nových technologií, postupná digitalizace a nové způsoby komunikace. Zájmem TA ČR... více
Tacr 18.10.2016

Jižní Korea je pro Českou republiku velmi inspirativní

Poučení by pro nás mohla být Jižní Korea, která patří k takzvaným „Asijským tygrům“.... více
Tacr 09.09.2016

Zahraniční spolupráce je dobrou investicí

Informace a zkušenosti z mezinárodní spolupráce vedou k lepšímu využívání finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje, k účinnějšímu propojení... více
Tacr 17.08.2016

Technologická velmoc vybízí ke spolupráci a inspiruje

Jižní Korea je příkladem ukázkové spolupráce státního sektoru se soukromými subjekty v oblasti... více
Tacr 21.06.2016

Důležitá jednání o aplikovaném výzkumu v městě nad Seinou

Technologická agentura ČR je klíčovou institucí podporující aplikovaný výzkum. Díky kontaktu se... více
Tacr 14.06.2016

Dobrá zpráva: Promyšlená podpora aplikovaného výzkumu opravdu funguje

Výsledky projektů, kterým dává TA ČR podporu, jsou i mezinárodně uplatnitelné a pomáhají v České... více
Tacr 13.05.2016

Podpora aplikovaného výzkumu může být nyní efektivnější

Díky uskutečnění interního projektu „Zefektivnění činnosti TA ČR“ se podařilo připravit... více
Tacr 23.03.2016

Příklad z Německa: deset zásad moderního resortního výzkumného ústavu

Výstupy výzkumu pomáhají pochopit co, kde, proč a pro koho funguje a nebo nefunguje. Německá vláda... více
Tacr 11.03.2016

Úsvit společenských a humanitních věd aneb Změna 4.0

Společnost se bude muset vyrovnat se změnami dosavadních institucionálních, společenských,... více
Tacr 17.02.2016

Co mají společného Hedvábná stezka, TA ČR a Velká čínská zeď

Velká čínská zeď byla jedním z výrazných znaků ochrany čínských zájmů, technologií a myšlenek před... více
Tacr 09.02.2016

Jsou lepší interní nebo externí hodnotitelé projektů výzkumu a vývoje?

Základní a zároveň asi i nejobtížnější úloha každého poskytovatele veřejné podpory je vybrat ve... více
Tacr 01.02.2016

Bez mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu se neobejdeme

Mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji představuje velice účinný nástroj pro... více
Tacr 21.01.2016
Blog

Jak zlepšit kvalitu podpory aplikovaného výzkumu

Mít programy na podporu aplikovaného výzkumu postavené na zcela konkrétních a reálných faktech,... více
Tacr 19.01.2016

Co je lepší pro aplikovaný výzkum? Demokracie nebo diktatura?

V naší demokratické společnosti by stačilo, kdyby jednotlivé státní instituce pracovaly koncepčně... více
Tacr 12.01.2016

Pro seriózní hodnocení podpory výzkumu a vývoje jsou klíčové správné indikátory

Není vždy jednoduché nalézt takové indikátory, které by věrně ukazovaly dosažený stav, přitom byly... více
Tacr 08.01.2016

S písničkářem Nohavicou o průmyslové revoluci

S distribucí a hierarchizací kybernetických úloh jsou vytvářeny sítě systémů v systémech, role člověka je nahrazována umělými agenty, obklopují nás... více
Tacr 04.01.2016

PF 2016: Přejeme Vám příznivý vítr

Technologickou agenturu postavili její konstruktéři v evropských docích před několika lety jako loď, kterou moře znalí kapitáni považovali za... více
Tacr 31.12.2015

Údolí smrti a veřejné finance na výzkum a vývoj

Na jedné straně údolí byly státem financované výzkumné organizace a na druhé straně podniky, které... více
Tacr 28.12.2015

České vysoké školy jsou stále úspěšnější v aplikovaném výzkumu

České vysoké školy jsou nejvýznamnějším příjemcem účelové podpory VaV z oblasti výzkumných... více
Tacr 29.12.2015

Jak na daňové úlevy ve výzkumu a vývoji

Finanční úřady nemají úplně jasno v posuzování novosti výzkumných projektů, na které jejich autoři daňové odpočty uplatňují. Jedním z problémů, je... více
Tacr 21.12.2015

Způsob hodnocení účelové podpory se musí změnit

Několikaletá zkušenost ukázala, že navázání institucionální podpory na výsledky dle CEP vede k... více
Tacr 18.12.2015
  Celkem nalezeno: 33.
 
 Zobrazuji: 1 - 30. Další>    Konec>>

O autorovi

 Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama