reklama

Modernirizeni - Moderní řízení - rubrika: Strategie, inovace

Strategie jako iterativní smyčka

V ideálním světě mohou manažeři formulovat dlouhodobou strategii, metodicky ji implementovat a udržet získanou konkurenční výhodu. Realita však... více
Strategie, inovace 13.12.2007

I management vyžaduje inovaci

"Moderní management lidstvu hodně dal, ale také vzal a stále bere. Nyní je na čase znovu promyslet principy a postupy moderního managementu, abychom... více
Strategie, inovace 14.12.2007

Podnikatelský inovační ekosystém

Má-li dojít k úspěšnému/komerčnímu využití výsledků přírodovědného výzkumu v řízení a podnikání, musí být vybudován podnikatelský inovační ekosystém. více
Strategie, inovace 14.12.2007

Zásady úspěchu podnikatelského ekosystému

K zabezpečení účelné koordinace fungování podnikatelského ekosystému je s výhodou možné dospět ve třech základních etapách. více
Strategie, inovace 14.12.2007

Manažerský model Beyond-Budgeting

Mimořádně úspěšné firmy jako je Toyota, Dell nebo Aldi zaměřují svoje procesy důsledně na zákazníka. Používají přístup, který dostal název... více
Strategie, inovace 13.12.2007

Hlavní nebezpečí fúzí

Jack a Suzy Welchovi radí čtenářům Wirtschaftswoche ve věci strategie při převzetí jiného podniku. více
Strategie, inovace 14.12.2007

Porter versus Anti-Porter

Ačkoliv je Michael Porter považován za světového guru strategie a strategického řízení, nelze s ním ve všem souhlasit.*) více
Strategie, inovace 08.11.2007

Strategické hry v podniku

Strategické hry jsou obvykle užívány armádou, ale překvapivě často se využívají i v podnikové sféře. více
Strategie, inovace 09.11.2007

Systémové inovace pro svět zítřka

Deviza budoucnosti zní: Zásadně navrhovat zcela nová řešení místo neustálého vyvíjení již existujících produktů. více
Strategie, inovace 09.11.2007

Standardy kvality v praxi

Výkonný manažer často vnímá kvalitu jen jako výsledek úsilí lidí v modrých pláštích. Tento dojem může být ještě znásoben po absolvování "školení... více
Strategie, inovace 09.11.2007

Co s vynálezem a jak s ním začít podnikat

Vlastníte nějaké inovační technické řešení, jako je vynález nebo užitný vzor, a hodláte s ním podnikat? Zde je několik užitečných rad. více
Strategie, inovace 11.10.2007

Má váš nápad na nový výrobek naději na úspěch?

Můžete si myslet, že návrh nového produktu je dobrá věc, ale ve skutečnosti se ukáže, že pro tento... více
Strategie, inovace 12.10.2007

Nová strategie pro globální éru

Globální éra vyvolává podstatné změny v myšlení a v praxi podnikání a podnikového řízení. Mění se i kritické oblasti strategického řízení. více
Strategie, inovace 11.10.2007

Strategie jako proces dohody

O problémech tvorby a realizace firemní strategie existuje spousta manažerské literatury. Zde je stručný pohled praxe. více
Strategie, inovace 07.09.2007

Podnikání s využitím inovačního rojení

Při povrchním pohledu na principy fungování inovačního rojení (IR) lze tuto koncepci označit za příliš abstraktní a nerealistickou. Nicméně stále... více
Strategie, inovace 07.09.2007

Jak dál v reklamním průmyslu?

Růst reklamního průmyslu se v posledních letech zpomalil. Nehrozí mu krize podobná té, jaká probíhá v průmyslu hudebním? více
Strategie, inovace 07.09.2007

Pět osudných chyb v reklamních textech...

Je pravděpodobné, že i vy se dopouštíte některých z pěti osudných chyb při sestavování dopisů zákazníkům a v dalších textech reklamní povahy. Tyto... více
Strategie, inovace 07.09.2007

...I v komunikaci se zákazníky

Píšete-li zaměstnancům, obchodním partnerům nebo zástupcům veřejnosti, používejte stejné zásady jako při komunikaci se zákazníky a vyhněte se... více
Strategie, inovace 07.09.2007

Management a marketing v praxi neziskových organizací

Již 2. rozšířené vydání této publikace Ing. Evy Šimkové, Ph.D., odborné asistentky Pedagogické... více
Strategie, inovace 10.08.2007

Inovační aktivity nepodnikatelských organizací

Názor, že tvorba inovací je výhradní doménou podnikatelských subjektů, a netýká se tudíž NPO, je... více
Strategie, inovace 10.08.2007

Trojspřeží inovace

Vést inovace znamená rajtovat tři koně najednou: produkovat myšlenky, vytvářet něco nového a dostat to k zákazníkovi. více
Strategie, inovace 10.08.2007

Strategie nízké ceny nebo strategie diferenciace?

Co je lepší - nabízet nejnižší ceny nebo odlišené produkty? Obě cesty jsou možné, ale nejsou bez... více
Strategie, inovace 09.08.2007

Pět stadií úspěšných inovací

Mít s inovacemi štěstí není žádná strategie. Přesto je to ve většině firem hlavní princip, na kterém stojí inovační aktivita. více
Strategie, inovace 11.07.2007

Inovace díky omezeným zdrojům

Úsloví "dostanete jen to, za co zaplatíte" nejlépe vystihuje tradiční manažerské přesvědčení, že týmová výkonnost je silně spjata s materiálními... více
Strategie, inovace 13.07.2007

Strategie podnikání ve venkovské turistice

Efektivní strategické plánování a marketingový přístup patří ke klíčovým aspektům řízení cestovního ruchu. Jeho u nás novou formou je venkovská... více
Strategie, inovace 11.07.2007

Expanzní strategie zahraničních firem

Stále více zahraničních firem se zajímá o to, jak plně využit potenciál dceřiných společností v Česku. více
Strategie, inovace 11.07.2007

Proč by firmy měly mít otevřený business model

"Otevřená inovace znamená, že hodnotné myšlenky přicházejí jak ze společnosti samé, tak z vnějšího... více
Strategie, inovace 07.06.2007

Strategický management zásobování

Jak vedoucí firmy používají ceny, rychlost, kvalitu a pružnost v zásobování na podporu inovací a růstu akcionářské hodnoty. více
Strategie, inovace 08.06.2007

Duální strategie

Když si zavedené podniky uvědomí, že nízkonákladový segment trhu je dostatečně velký, často se rozhodnou založit vlastní nízkonákladovou firmu.*) více
Strategie, inovace 06.06.2007

Strategicky na udržitelný rozvoj v podniku

Trvale udržitelný rozvoj je v ČR spíše otázkou strategie na národní úrovni, ale v komerční sféře se zatím neujal. Mají podniky vůbec zájem o... více
Strategie, inovace 07.06.2007

Alignment - systémové vyladění organizace

Alignment je čtvrtou společnou knihou Roberta S. Kaplana a Davida P. Nortona, amerických tvůrců manažerské koncepce Balanced Scorecard, která... více
Strategie, inovace 11.05.2007

Zlomové inovace naruby

Mimořádná osobnost novodobé americké ekonomiky Clayton M. Christensen nedávno překvapil odbornou veřejnost novým paradoxem. více
Strategie, inovace 16.05.2007

Obchodní a ekonomické profese s budoucností

I ti nejlepší to měli v posledních letech těžké. Absolventi ekonomického a obchodního studia neměli ani s výbornými známkami na vysvědčení v... více
Strategie, inovace 11.05.2007

Inovace služeb vytvoří nové trhy

Již desetiletí roste význam služeb ve světovém hospodářství, zatímco podíl výrobků na tvorbě HDP klesá. více
Strategie, inovace 11.05.2007

Strategie obrany proti nízkonákladovým konkurentům

"Ignorování nízkonákladových konkurentů je velkou chybou zavedených firem," dokazuje světově... více
Strategie, inovace 11.05.2007

Corporate Strategy

Dlouhodobý růst je předním cílem většiny podniků. Corporate Strategy dává návod, jak toho dosáhnout. více
Strategie, inovace 10.05.2007

Next Five in Five

Pět technologických inovací, které v příštích pěti letech změní naše životy. více
Strategie, inovace 17.04.2007

Jak fungují rady poradců?

V managementu a podnikání je obtížné rozlišit dobrou radu od špatné. Proto se tak často daří svádět manažery k tomu, aby v praxi využívali takové... více
Strategie, inovace 18.04.2007

Dynamická strategická rozvaha

Metodologická výbava strategického myšlení již delší dobu stagnuje. Autor článku proto navrhuje novou metodu strategického myšlení, kterou úspěšně... více
Strategie, inovace 16.04.2007

Úskalí inovační aktivity (Část 2. - dokončení)

Existují čtyři druhy inovačních úskalí/chyb, které se v podnicích opakují zhruba po šesti letech.*)... více
Strategie, inovace 18.04.2007

Klasické strategie dosloužily

Globalizace a rostoucí digitalizace zpochybňují recepty, které se po desetiletí osvědčovaly. Odpovědí na nové výzvy je inovace obchodního modelu... více
Strategie, inovace 18.04.2007

Úskalí inovační aktivity (Část 1.)

Historie zná nejen příklady úspěšných inovací, ale i chyb, kterým se podniky mohou vyhnout, pokud budou znát 4 druhy inovačních úskalí a vědět jak se... více
Strategie, inovace 09.03.2007

Jak proti nízkonákladovým konkurentům

Podniky, na které zaútočí nízkonákladoví konkurenti, mají pouze tři možnosti, jak se bránit: zaútočit, obtížně koexistovat nebo se stát též... více
Strategie, inovace 07.03.2007

Marketingová strategie řízení vztahů se zákazníky

V literatuře se uvádí, že v rámci řízení vztahů se zákazníky je nutno se zaměřit na zákazníkovu... více
Strategie, inovace 07.03.2007

Také řešíte návratnost investic do znalostí?

Mnohé podniky se snaží kalkulovat a zjišťovat návratnost investic do znalostí. Většinou neúspěšně. více
Strategie, inovace 09.03.2007

Prokletí znalostí

Mnoho rozumných strategií neuspěje jen proto, že je vedoucí pracovníci formulují v obecném jazyce. více
Strategie, inovace 09.03.2007

Strategické řízení zdravotnických zařízení

Problémy řízení zdravotnictví dnes hýbou celým světem. Nejchudší i nejbohatší státy v současnosti řeší (ovšem ve zcela rozdílných dimenzích) otázku,... více
Strategie, inovace 09.02.2007

Poučení z inovačních chyb

Každých zhruba šest let se inovace stávají ústředním bodem strategie růstu podnikatelských organizací, přičemž se opakují stejné chyby. více
Strategie, inovace 07.02.2007
  Celkem nalezeno: 152.
 
 Zobrazuji: 1 - 48. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama