reklama

Hrm - Human resources management - rubrika: Příloha

Krize změnila trendy v jazykovém vzdělávání

Období, které je dnes označováno termínem krize, výrazně poznamenalo situaci v mnoha firmách, jazykové školy nevyjímaje. Velký počet firem se musel... více
Příloha 25.05.2011

Případová studie: Jak se tvoří cena jazykového kurzu

"Chceme kvalitní a levnou výuku." To je nerovnice, kterou s klienty stále častěji řešíme. V čem... více
Příloha 25.05.2011

Trendy v personálním poradenství: efektivita a přidaná hodnota

Očekávání vedení společností směrem k personálním poradcům mají tři jmenovatele: změnu, růst a... více
Příloha 02.02.2011

V týmu a tvůrčím prostředí se změny snáze prosazují

Jedním z nových a stále více se v praxi osvědčujících přístupů k rozvoji a zlepšování vedení i... více
Příloha 02.02.2011

Firmy postupují při náboru stále opatrně a jsou důkladnější

Personálně poradenské firmy musí sledovat vývoj na trhu práce, aby na něj mohly včas a kvalitně... více
Příloha 02.02.2011

Studie PayWell 2010: Trendy v poskytování benefitů se mění

Zaměstnanecké výhody patří do celkového systému odměňování společnosti zrovna tak jako variabilní... více
Příloha 30.11.2010

Zaměstnanecké výhody: efektivní nástroj odměňování zaměstnanců?

Podle některých průzkumů poskytuje až 95 % zaměstnavatelů svým zaměstnancům vedle mzdy i další... více
Příloha 30.11.2010

Sdílení kanceláře aneb coworking

Podle průzkumu na portálu Jobs.cz o využití moderních forem sdílení pracovního prostoru - práce v tzv. coworkingových centrech, 54 % respondentů o... více
Příloha 30.11.2010

Nejen vánoční dárky pro zaměstnance formou nepeněžních poukázek

Blíží se čas, kdy chcete obdarovat své zaměstnance a nevíte si rady? Lámete si hlavu s originálním... více
Příloha 30.11.2010

Absolventi technických škol se o zajímavou kariéru bát skutečně nemusí

Zatímco v Asii touží studovat vědecké a technické obory 60 % patnáctiletých, v Evropě zhruba jen 15... více
Příloha 29.07.2010

Nedostatek talentů přetrvává

Navzdory rekordní nezaměstnanosti nedostatek talentů přetrvává. Potvrzuje to 5. ročník mezinárodního výzkumu Talent Shortage Survey společnosti... více
Příloha 29.07.2010

Získávání a rozvoj talentů z vnitřních zdrojů firmy

Ještě v nedávné minulosti získávala převážná většina organizací talentované zaměstnance z vnějších... více
Příloha 30.07.2010

Talenty je třeba využívat, nikoliv skladovat

V užším pojetí talent managementu se firma orientuje na tzv. klíčové zaměstnance, zaměstnance s vysokým potenciálem, talenty a zaměřuje se na jejich... více
Příloha 29.07.2010

Nabízíme mladým lidem zajímavé výzvy

Jedním z nejdůležitějších úkolů v rámci Talent Managementu je v dnešní době zaměření se na nové talenty - tzv. HiPos (High Potentials). Pro... více
Příloha 29.07.2010

Mezinárodní programy z oblasti Leadershipu urychlují profesní růst

První absolventkou prestižního Human Resources Leadership Programu (HRLP), který připravuje... více
Příloha 26.05.2010

Klíčové kroky pro efektivitu vzdělávání

Současná doba přináší jednoznačnou příležitost zbavit se nešvarů v neefektivitě vzdělávání. Chci shrnout zásady, které jsme začali s týmem... více
Příloha 26.05.2010

Koučování jako efektivní styl vedení zaměstnanců

Interní koučování se za určitých podmínek může ve firmách stát efektivním stylem vedení lidí. Jde o... více
Příloha 25.05.2010

Action Learning: propojení učení a praxe

Asi se nenajde nikdo, kdo by nepovažoval za rozumné propojit učení s tím, co skutečně lidé v praxi potřebují. Jenže domyslet tento koncept do... více
Příloha 26.05.2010

Proč to stále nejde aneb od "zakopaných psů" k inovacím

V debatách s manažery často slyšíme, že by věděli, co by se mělo v jejich společnosti dělat nově a... více
Příloha 25.05.2010

Týmový koučink jako nástroj řízení změny

Chceme se podělit o zkušenosti získané z týmového koučinku při realizaci změn ve velkých týmech. Úkol, jak sdílet vizi a hodnoty se zaměstnanci, jsme... více
Příloha 25.05.2010

Nové pojmy v HR

Personální strategie, dlouhodobé cíle firmy v oblasti využívání pracovních zdrojů a hospodaření s nimi; její součástí jsou zpravidla i způsoby,... více
Příloha 26.05.2010

Kvalitní kouč pomáhá nacházet i dobře skryté zdroje...

Koučování se stává marketingovým a mediálním hitem. Ale víme všichni opravdu, co je koučování, jaký... více
Příloha 27.03.2010

Lidi moc nezměníte, jejich vzájemné vztahy ano

Efektivní týmová práce se stává kritickým faktorem úspěchu v kterémkoli oboru. Zejména aktuální je... více
Příloha 27.03.2010

Přísaha MBA: nová éra odpovědnosti?

Po sérii krachů velkých firem, do kterých byli zapojeni i absolventi prestižních manažerských škol, a v souvislosti s hospodářskou krizí se stále... více
Příloha 27.03.2010

Počet žen v programech MBA stále roste

Všestrannost titulu MBA (ať se jedná o program Executive, nebo o víkendové či jiné studium) je jedním z důvodů, proč je tento titul v moderním světě... více
Příloha 27.03.2010

Koučink zaměřený na duši

Psát o tom, že si koučink mezi rozvojovými nástroji vydobyl své pevné místo, by bylo nošením sov do Atén. Pojďme se tedy zabývat tím, jak dál je... více
Příloha 27.03.2010

Anglo-americká vysoká škola slaví 20. výročí!

Anglo-americká vysoká škola (AAVŠ), nejstarší soukromá instituce na poli terciárního vzdělávání, oslaví letos své 20. výročí. Od dob jejího založení... více
Příloha 27.03.2010

Vysvětlujeme klientům, co od kvalitní jazykovky požadovat

Petr Pasek se mi přiznal, že do Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA) vstoupil, aby se mohl... více
Příloha 04.02.2010

Máte dobré jazykové vzdělávání?!

Článek o nejčastějších problémech při spolupráci s dodavateli jazykových služeb a jak je řešit, aby klient byl spokojen, by měl psát velmi... více
Příloha 02.02.2010

Efektivní výuka začíná a končí auditem

S pojmem audit si většina z nás spojí sféru financí. Přejdeme-li do oblasti jazyků, slouží k objektivnímu a přesnému posouzení jazykových dovedností... více
Příloha 02.02.2010

Zvyšuje se poptávka po specializovaných kurzech

Ekonomická recese výrazně dopadla na byznys jazykového vzdělávání. Zástupcům několika jazykových... více
Příloha 04.02.2010

Podpora vzdělávání ve Vodafone

Vzdělávání zaměstnanců, včetně jazykového, zůstává ve Vodafonu prioritou i v období krize. Rozhodli jsme se, že jazykovou výuku u zaměstnanců budeme... více
Příloha 02.02.2010

Firmy bedlivě sledují efektivitu a návratnost investic

Podívejme se na druhou stranu mince - jaké představy o jazykovém vzdělávání mají klienti - firmy,... více
Příloha 04.02.2010

Jak (ne)organizovat jazykové vzdělávání

Příčinou nízké efektivity jazykového vzdělávání v podnicích jsou chyby při plánování a přípravě vzdělávacích akcí, při jejich realizaci i následném... více
Příloha 02.02.2010

Kdo podává větší výkon, sportovec nebo manažer?

Prostředí velkých firem se v mnohém podobá světu profesionálního sportu. V obou existuje intenzivní... více
Příloha 23.11.2009

Trend: DC ruší hradby ve firmách a otevírá prostor ke změnám

Development Centra (DC) se jako nástroj rozvoje využívá již mnoho let v mnoha společnostech a jeho... více
Příloha 26.11.2009

Outsourcing personálních činností

Možnost outsourcovat personální činnosti či celé oddělení řízení lidských zdrojů (HR) byla vždy zajímavou příležitostí pro mnoho firem, nehledě na... více
Příloha 23.11.2009

Benefity: Efektivní motivační nástroje pro firmy

V době probíhající ekonomické krize zaměstnavatelé omezují své náklady na zaměstnance, často však... více
Příloha 23.11.2009

Výuka jazyků v době "krize" - zbytečný výdaj anebo nutnost?

Konkurenceschopnost v našem prostředí znamená vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, k jejímž... více
Příloha 23.11.2009

Nejzvláštnější stížnosti zaměstnanců

Pro odlehčení současných náročných dní, jak uvádí server www.insite.cz, provedl CareerBuilder.com průzkum mezi 2600 americkými manažery lidských... více
Příloha 23.11.2009

Psychometrie on-line vás nenahradí, ale podpoří

Miliony evropských uchazečů o zaměstnání procházejí každý rok on-line psychometrickým testováním a... více
Příloha 26.11.2009

Flexibilita zvyšuje motivaci a loajalitu

Společnost Vodafone patří k firmám, které genderovou rovnost uplatňují v praxi. Svědčí o tom například 2. místo v letošní soutěži pravidelně... více
Příloha 28.09.2009

Udržitelná diverzita

Diverzita ve firmách "frčí". Za posledních pár let se dokonce objevuje nová funkce: CDO - Chief Diversity Officer. O diverzitě se všude píše. Ale... více
Příloha 28.09.2009

Audit rovných příležitostí

Nezisková společnost Gender Studies nabízí audit v rámci projektu Zaměstnavatelé pro slaďování rodinného a pracovního života. Metodika auditu... více
Příloha 25.09.2009

Podpora rovných šancí v PricewaterhouseCoopers

Oblast rovných příležitostí, ať už z pohledu mužů a žen, věku, rasy či vzdělání je jednou z... více
Příloha 28.09.2009

Recept na vyšší zaměstnanost? Prostupný systém celoživotního učení!

Trh práce a zaměstnanost souvisí s vývojem ekonomiky, ale je také velmi těsně provázán se stavem a... více
Příloha 22.07.2009

Jak úspěšně řídit recruitment

Úspěšný výběr zaměstnanců vyžaduje respektovat určité zásady. Pozornost by jim měli věnovat zejména personální šéfové, kteří některé kroky výběrového... více
Příloha 22.07.2009

Holá pravda o dnešku: žádá se zkušenost, pokora a excelence

Současná krize ovlivňuje všechny oblasti ekonomiky a činnosti spojené s vyhledáváním manažerů... více
Příloha 22.07.2009
  Celkem nalezeno: 194.
 
 Zobrazuji: 1 - 48. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama