reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Právo a obchod

Automatizované rozhodování podle WP29

Pracovní skupina 29, která je hlavním zdrojem best practice pramenů a výkladových pokynů v oblasti ochrany osobních údajů, vydala 3. října v... více
Právo a obchod 10.11.2017

Personálie

Petr Kobylkasenior advokát, PwC Legal Petr Kobylka vstupuje do mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal na pozici seniorního advokáta. Zaměřuje se... více
Právo a obchod 10.11.2017

Krátké zprávy

Pomoc ZOO Tábor Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytla komplexní právní poradenství zakladateli a majiteli developerské... více
Právo a obchod 10.11.2017

Fenomén internetových platforem II.

Radim Polčák z Masarykovy univerzity se ve svém příspěvku zabývá obecnými regulatorními otázkami významného, avšak v českém politickém a právním... více
Právo a obchod 10.11.2017

Judikatura

Bývalý strážník si za střelbu odpyká 15 let vězení, potvrdil NS Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého strážníka Pavla Koblížka. Za vraždu muže a... více
Právo a obchod 10.11.2017

Karlovarské oplatky jen z Karlových Varů

V dubnu letošního roku vynesl Městský soud v Praze rozsudek v kauze týkající se zrušení ochranné známky z důvodu klamání spotřebitele o zeměpisném... více
Právo a obchod 10.11.2017

Knižní novinky

Wolters Kluwer vydali praktický komentář zákona o svobodném přístupu k informacím. Ten patří k základním právním předpisům, které v rámci své... více
Právo a obchod 10.11.2017

Porušení pravidla "čtyř očí" při zastupování členy statutárního orgánu

Profesor Jan Dědič se ve svém příspěvku prezentovaném na letošních Karlovarských právnických dnech... více
Právo a obchod 13.10.2017

Virtualizace sdílené ekonomiky a fenomén internetových platforem

Jaké otázky řeší provozovatelé internetových platforem v souvislosti s ochranou spotřebitele? A... více
Právo a obchod 13.10.2017

Ochrana osobních údajů dětí podle GDPR

Nový evropský předpis, který bude s účinností od 25. května 2018 upravovat ochranu osobních údajů, není asi již třeba příliš představovat. GDPR ve... více
Právo a obchod 08.09.2017

Turecko ukazuje Evropě záda. Byznys se obává o Celní unii

Ankara plánuje znovuzavést trest smrti. Pokud k něčemu takovému dojde, evropští lídři upozorňují,... více
Právo a obchod 08.09.2017

Judikatura

Muž při nehodě zabil manželku a dítě. Vězení není nutné, rozhodl Ústavní soud Ústavní soudci se zastali muže, který loni v březnu při řízení v... více
Právo a obchod 07.09.2017

Malá insolvenční juxtapozice

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) je platný od 9. května 2006. Ani po více než jedenácti letech se však vyšší soudy neshodly... více
Právo a obchod 10.07.2017

Na změnu stanov mají spolky a SVJ už jen šest měsíců

Zatím jedinou novelou občanského zákoníku byla zrušena povinnost spolků a společenství vlastníků... více
Právo a obchod 10.07.2017

Dokazování a důkazní břemeno

Brání-li se žalovaný proti uplatněnému směnečnému nároku, vzniká mezi žalobcem a žalovaným aktivní procesní konflikt, který se zpravidla projevuje... více
Právo a obchod 10.07.2017

Investorské vízum ve Spojených státech amerických

V poslední době nabývá na popularitě zájem o americká investorská víza. Podnikatelé, kteří mají... více
Právo a obchod 10.07.2017

Město Semily vyhrálo spor o své pozemky. Chtěl mu je po letech vzít stát

Ústavní soud zveřejnil přelomový nález ve věci platnosti přechodu majetku státu do vlastnictví... více
Právo a obchod 10.07.2017

Nejméně problémoví dlužníci jsou na Zlínsku, Vysočině a Olomoucku

Češi ve splácení dluhů patří mezi evropský podprůměr. Jen třetina dlužníků, kteří dostanou možnost... více
Právo a obchod 10.07.2017

Důkazní břemeno v řízení o zaplacení směnečného nároku

Jedním z kontroverzních témat řízení vedených o zaplacení směnečného nároku je rozložení důkazního... více
Právo a obchod 09.06.2017

Judikatura

ÚS: Důvody pro zatčení musí soudy lidem sdělovat srozumitelně Důvody omezení osobní svobody se zatčení lidé musí dozvědět jednoduchým, nikoliv... více
Právo a obchod 05.06.2017

Uplatnění práva na informace ve sporech týkajících se práv z duševního vlastnictví

Soudní dvůr Evropské unie rozšířil možnost vlastníků patentů, ochranných známek a dalších práv z... více
Právo a obchod 09.06.2017

První ročník obchodněprávního Moot Court DHP

V polovině května proběhlo finálové kolo prvního ročníku obchodněprávního Moot Court DHP organizovaného pro studenty právnických fakult v ČR... více
Právo a obchod 05.06.2017

Odpovědnost za vady podílu v obchodní společnosti

V dubnu se uskutečnila na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Národní konference... více
Právo a obchod 05.05.2017

Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?

Na podnikatele se v poslední době valí jedno opatření za druhým, která jim pod vlajkou boje proti... více
Právo a obchod 05.05.2017

SDEU posílil rakouský notářský systém na úkor českých advokátů

Rakouské soudy mohou odmítnout provést zápis do katastru nemovitostí, pokud pravost podpisu na... více
Právo a obchod 05.05.2017

Zjišťování skutečného majitele (nejen) v zadávacích řízeních

Novela AML zákona upřesňuje definici skutečného majitele a od 1. 1. 2018 zřizuje evidenci údajů o... více
Právo a obchod 07.04.2017

Omezení místní příslušnosti exekutorů

Po výrazném úspěchu v úseku vymáhání pohledávek se profese exekutora dostala na rozcestí. Nosným tématem se v poslední době stává problematika tzv.... více
Právo a obchod 07.04.2017

Právo očima Jana Kudrny

Jak dále s kyberbezpečností? Kybernetická bezpečnost se objevila poměrně nedávno v širším povědomí médií a možná i lidí. To je dobře, protože... více
Právo a obchod 07.04.2017

Právo očima Michala Tomáška

Meč spravedlnosti V loňském roce byla v Japonsku zavedena možnost nahradit potrestání pachatele dohodou s veřejným žalobcem o vině a trestu. Poněkud... více
Právo a obchod 07.04.2017

Hledá se Zákon roku 2016

Společnost Deloitte Legal vyhlásila osmý ročník ankety Zákon roku. Mezi šesti finalisty hledá normu s největším pozitivním dopadem na byznys. více
Právo a obchod 07.04.2017

On-line svět a ICT předbíhají legislativu

Klienti z oblasti ICT a vývoje softwaru jsou nezřídka překvapeni tím, že jim české právní normy nedokážou poskytnout dostatečně přesvědčivé odpovědi... více
Právo a obchod 10.03.2017

Anticena Velký bratr: do soukromí zasahují Home Credit i ministerstvo obrany

Dvanáctý ročník anticeny Velký bratr za nepřijatelné zásahy do soukromí občanů zná své vítěze.... více
Právo a obchod 10.03.2017

Z advokacie...

- Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství prodávajícím při prodeji akcií společnosti Princip a.s., jedničky na trhu v... více
Právo a obchod 10.03.2017

Krátké zprávy

Soutěžní orgány nepovolily fúze a akvizice v hodnotě přes 69 miliard eur Soutěžní orgány v roce 2016 celosvětově reagovaly na rostoucí počty fúzí a... více
Právo a obchod 10.03.2017

Možnost stanovení variabilního počtu členů statutárního orgánu a dozorčí rady

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva je znovu aktuální otázka, zda je možné v... více
Právo a obchod 10.02.2017

Souhlas jako právní důvod zpracování osobních údajů podle GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů změní podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pro... více
Právo a obchod 10.02.2017

Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným

O některých ustanoveních nové právní úpravy vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným... více
Právo a obchod 13.01.2017

Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Nová právní úprava si klade za cíl usnadnit soukromoprávní vymáhání škody způsobené protisoutěžním... více
Právo a obchod 13.01.2017

NOZ konečně vymezil hranice předsmluvní odpovědnosti

Problematika tzv. předsmluvní odpovědnosti je také známa pod latinským souslovím culpa in... více
Právo a obchod 13.01.2017

Co se změní v úpravě svěřenského fondu?

Již v době příprav nového občanského zákoníku byl institut svěřenských fondů velmi kritizován. Čtenář může hodnotit sám, zda tomu tak bylo z důvodu... více
Právo a obchod 09.12.2016

Knižní novinky

- Wolters Kluwer vydali komentáře k energetickému zákonu a k zákonu o bankách. První z nich sepsali Kateřina Eichlerová, Jakub Handrlica, Martin... více
Právo a obchod 09.12.2016

Rozdělení jiných vlastních zdrojů s. r. o. v druhé polovině účetního období

Jsou závěry Nejvyššího soudu ohledně rozdělení vlastních zdrojů s.r.o. dle ZOK bez dalšího... více
Právo a obchod 09.12.2016

Krátké zprávy

Série povýšení u White & Case White & Case s účinností od 1. ledna 2017 povýšila 26 právníků na pozici counsel a 15 právníků do funkce lokálních... více
Právo a obchod 08.12.2016

Rakouský boj proti mzdovému a sociálnímu dumpingu se týká i Česka

Problematika mzdového a sociálního dumpingu bude v Rakousku od 1. ledna 2017 kompletně upravena v... více
Právo a obchod 09.12.2016

Vybrané právní a daňové aspekty nepeněžního podílu na zisku

Podíl na zisku je v obchodních korporacích zásadně vyplácen v penězích. Zákon o obchodních... více
Právo a obchod 09.12.2016

Konec rozhodčího řízení mezi spotřebitelem a podnikatelem v České republice

Nedávno byla přijata podstatná novela zákona o rozhodčím řízení, která bude mít za následek zákaz... více
Právo a obchod 11.11.2016

Ochrana osobních údajů ve světle nového nařízení EU

Evropa sjednocuje úpravu ochrany osobních údajů a změnám se nevyhne ani Česko. Jaké povinnosti... více
Právo a obchod 11.11.2016

Velký komentář: Občanský zákoník, IV. svazek

Doslova a do písmene jedním dechem jsem si během několika dnů dovolené koncem září přečetl velký komentář k rodinně-právní části občanského zákoníku... více
Právo a obchod 10.11.2016
  Celkem nalezeno: 362.
 
 Zobrazuji: 1 - 48. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama