reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Právo a obchod

Ochrana osobních údajů dětí podle GDPR

Nový evropský předpis, který bude s účinností od 25. května 2018 upravovat ochranu osobních údajů, není asi již třeba příliš představovat. GDPR ve... více
Právo a obchod 08.09.2017

Turecko ukazuje Evropě záda. Byznys se obává o Celní unii

Ankara plánuje znovuzavést trest smrti. Pokud k něčemu takovému dojde, evropští lídři upozorňují,... více
Právo a obchod 08.09.2017

Judikatura

Muž při nehodě zabil manželku a dítě. Vězení není nutné, rozhodl Ústavní soud Ústavní soudci se zastali muže, který loni v březnu při řízení v... více
Právo a obchod 07.09.2017

Malá insolvenční juxtapozice

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) je platný od 9. května 2006. Ani po více než jedenácti letech se však vyšší soudy neshodly... více
Právo a obchod 10.07.2017

Na změnu stanov mají spolky a SVJ už jen šest měsíců

Zatím jedinou novelou občanského zákoníku byla zrušena povinnost spolků a společenství vlastníků... více
Právo a obchod 10.07.2017

Dokazování a důkazní břemeno

Brání-li se žalovaný proti uplatněnému směnečnému nároku, vzniká mezi žalobcem a žalovaným aktivní procesní konflikt, který se zpravidla projevuje... více
Právo a obchod 10.07.2017

Investorské vízum ve Spojených státech amerických

V poslední době nabývá na popularitě zájem o americká investorská víza. Podnikatelé, kteří mají... více
Právo a obchod 10.07.2017

Město Semily vyhrálo spor o své pozemky. Chtěl mu je po letech vzít stát

Ústavní soud zveřejnil přelomový nález ve věci platnosti přechodu majetku státu do vlastnictví... více
Právo a obchod 10.07.2017

Nejméně problémoví dlužníci jsou na Zlínsku, Vysočině a Olomoucku

Češi ve splácení dluhů patří mezi evropský podprůměr. Jen třetina dlužníků, kteří dostanou možnost... více
Právo a obchod 10.07.2017

Důkazní břemeno v řízení o zaplacení směnečného nároku

Jedním z kontroverzních témat řízení vedených o zaplacení směnečného nároku je rozložení důkazního... více
Právo a obchod 09.06.2017

Judikatura

ÚS: Důvody pro zatčení musí soudy lidem sdělovat srozumitelně Důvody omezení osobní svobody se zatčení lidé musí dozvědět jednoduchým, nikoliv... více
Právo a obchod 05.06.2017

Uplatnění práva na informace ve sporech týkajících se práv z duševního vlastnictví

Soudní dvůr Evropské unie rozšířil možnost vlastníků patentů, ochranných známek a dalších práv z... více
Právo a obchod 09.06.2017

První ročník obchodněprávního Moot Court DHP

V polovině května proběhlo finálové kolo prvního ročníku obchodněprávního Moot Court DHP organizovaného pro studenty právnických fakult v ČR... více
Právo a obchod 05.06.2017

Odpovědnost za vady podílu v obchodní společnosti

V dubnu se uskutečnila na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Národní konference... více
Právo a obchod 05.05.2017

Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?

Na podnikatele se v poslední době valí jedno opatření za druhým, která jim pod vlajkou boje proti... více
Právo a obchod 05.05.2017

SDEU posílil rakouský notářský systém na úkor českých advokátů

Rakouské soudy mohou odmítnout provést zápis do katastru nemovitostí, pokud pravost podpisu na... více
Právo a obchod 05.05.2017

Zjišťování skutečného majitele (nejen) v zadávacích řízeních

Novela AML zákona upřesňuje definici skutečného majitele a od 1. 1. 2018 zřizuje evidenci údajů o... více
Právo a obchod 07.04.2017

Omezení místní příslušnosti exekutorů

Po výrazném úspěchu v úseku vymáhání pohledávek se profese exekutora dostala na rozcestí. Nosným tématem se v poslední době stává problematika tzv.... více
Právo a obchod 07.04.2017

Právo očima Jana Kudrny

Jak dále s kyberbezpečností? Kybernetická bezpečnost se objevila poměrně nedávno v širším povědomí médií a možná i lidí. To je dobře, protože... více
Právo a obchod 07.04.2017

Právo očima Michala Tomáška

Meč spravedlnosti V loňském roce byla v Japonsku zavedena možnost nahradit potrestání pachatele dohodou s veřejným žalobcem o vině a trestu. Poněkud... více
Právo a obchod 07.04.2017

Hledá se Zákon roku 2016

Společnost Deloitte Legal vyhlásila osmý ročník ankety Zákon roku. Mezi šesti finalisty hledá normu s největším pozitivním dopadem na byznys. více
Právo a obchod 07.04.2017

On-line svět a ICT předbíhají legislativu

Klienti z oblasti ICT a vývoje softwaru jsou nezřídka překvapeni tím, že jim české právní normy nedokážou poskytnout dostatečně přesvědčivé odpovědi... více
Právo a obchod 10.03.2017

Anticena Velký bratr: do soukromí zasahují Home Credit i ministerstvo obrany

Dvanáctý ročník anticeny Velký bratr za nepřijatelné zásahy do soukromí občanů zná své vítěze.... více
Právo a obchod 10.03.2017

Z advokacie...

- Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství prodávajícím při prodeji akcií společnosti Princip a.s., jedničky na trhu v... více
Právo a obchod 10.03.2017

Krátké zprávy

Soutěžní orgány nepovolily fúze a akvizice v hodnotě přes 69 miliard eur Soutěžní orgány v roce 2016 celosvětově reagovaly na rostoucí počty fúzí a... více
Právo a obchod 10.03.2017

Možnost stanovení variabilního počtu členů statutárního orgánu a dozorčí rady

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva je znovu aktuální otázka, zda je možné v... více
Právo a obchod 10.02.2017

Souhlas jako právní důvod zpracování osobních údajů podle GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů změní podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pro... více
Právo a obchod 10.02.2017

Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným

O některých ustanoveních nové právní úpravy vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným... více
Právo a obchod 13.01.2017

Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Nová právní úprava si klade za cíl usnadnit soukromoprávní vymáhání škody způsobené protisoutěžním... více
Právo a obchod 13.01.2017

NOZ konečně vymezil hranice předsmluvní odpovědnosti

Problematika tzv. předsmluvní odpovědnosti je také známa pod latinským souslovím culpa in... více
Právo a obchod 13.01.2017

Co se změní v úpravě svěřenského fondu?

Již v době příprav nového občanského zákoníku byl institut svěřenských fondů velmi kritizován. Čtenář může hodnotit sám, zda tomu tak bylo z důvodu... více
Právo a obchod 09.12.2016

Knižní novinky

- Wolters Kluwer vydali komentáře k energetickému zákonu a k zákonu o bankách. První z nich sepsali Kateřina Eichlerová, Jakub Handrlica, Martin... více
Právo a obchod 09.12.2016

Rozdělení jiných vlastních zdrojů s. r. o. v druhé polovině účetního období

Jsou závěry Nejvyššího soudu ohledně rozdělení vlastních zdrojů s.r.o. dle ZOK bez dalšího... více
Právo a obchod 09.12.2016

Krátké zprávy

Série povýšení u White & Case White & Case s účinností od 1. ledna 2017 povýšila 26 právníků na pozici counsel a 15 právníků do funkce lokálních... více
Právo a obchod 08.12.2016

Rakouský boj proti mzdovému a sociálnímu dumpingu se týká i Česka

Problematika mzdového a sociálního dumpingu bude v Rakousku od 1. ledna 2017 kompletně upravena v... více
Právo a obchod 09.12.2016

Vybrané právní a daňové aspekty nepeněžního podílu na zisku

Podíl na zisku je v obchodních korporacích zásadně vyplácen v penězích. Zákon o obchodních... více
Právo a obchod 09.12.2016

Konec rozhodčího řízení mezi spotřebitelem a podnikatelem v České republice

Nedávno byla přijata podstatná novela zákona o rozhodčím řízení, která bude mít za následek zákaz... více
Právo a obchod 11.11.2016

Ochrana osobních údajů ve světle nového nařízení EU

Evropa sjednocuje úpravu ochrany osobních údajů a změnám se nevyhne ani Česko. Jaké povinnosti... více
Právo a obchod 11.11.2016

Velký komentář: Občanský zákoník, IV. svazek

Doslova a do písmene jedním dechem jsem si během několika dnů dovolené koncem září přečetl velký komentář k rodinně-právní části občanského zákoníku... více
Právo a obchod 10.11.2016

Říjnové transakce

- Allen & Overy radila Macquarie ohledně akvizice 30procentního podílu ve skupině EP Infrastructure (EPIF) od společnosti Energetický a... více
Právo a obchod 11.11.2016

Personálie

Olga Vávrová vedoucí advokátka, CEE Attorneys Specialistka na právo obchodních společností, smluvní agendu a právo nemovitostí před nástupem do CEE... více
Právo a obchod 11.11.2016

Odstoupení z funkce ve volených orgánech obchodních korporací

Rekodifikace soukromého práva změnila fungování mnoha institutů českého korporačního práva. Některé... více
Právo a obchod 07.10.2016

Právo stavby: Problémy s realizací výstavby na cizích pozemcích

Pro realizaci staveb na cizích pozemcích existovaly vždy důvody, které byly (a stále jsou) většinou... více
Právo a obchod 07.10.2016

"Odkaz není zločin!" Ne tak docela, říká SDEU

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že vytvoření hypertextových odkazů na díla chráněná autorskými právy může, za určitých podmínek, porušit autorská... více
Právo a obchod 07.10.2016

Nový hazardní zákon neumožňuje provoz on-line her s živým dealerem

Ministerstvo financí uvádí na pravou míru informaci zveřejněnou v zářijovém vydání měsíčníku Právní... více
Právo a obchod 07.10.2016

Krátké zprávy

Aktuality z advokacie a personálie - Poradenská společnost TPA Horwath mění svůj brand a nově bude vystupovat pod značkou TPA. Zároveň skupina s... více
Právo a obchod 04.10.2016

Výkladem k povinné písemné formě

Nové civilní právo akcentuje zásadu bezformálnosti. Od povinné písemné formy ustoupilo u řady smluv, kterým ji stará úprava ještě předepisovala. To... více
Právo a obchod 07.10.2016

Změny v hospodářské soutěži ulehčí vymáhání práva

Příspěvek reaguje na návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a změně zákona o... více
Právo a obchod 09.09.2016
  Celkem nalezeno: 353.
 
 Zobrazuji: 1 - 48. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama