reklama

Modernirizeni - Moderní řízení - rubrika: Právo a management

Jaké změny přináší novela zákona o DPH?

Podnikatele v současné době zajímá daňový balíček, který přináší řadu novinek již od roku 2017. Například vedle množství úprav týkajících se zdanění... více
Právo a management 0 21.06.2017

Novela stavebního zákona sníží administrativní zátěž

Stávající stavební zákon komplikuje život stavebníkům zbytečnou zdlouhavostí a administrativní... více
Právo a management 0 21.06.2017

Pověřenec ochrany osobních údajů pro firmy

Pro mnohé podnikatele bude povinné mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Očekává se, že během následujících měsíců počet pověřenců vyšplhá... více
Právo a management 0 24.05.2017

Home office. Co novela zákoníku práce neřeší

Možnost pracovat z domova, tzv. home office, je oblíbeným benefitem. Zvětšuje se počet lidí, kteří z domova nebo jiného místa pracují zcela.... více
Právo a management 0 24.05.2017

Životní cyklus zaměstnance z pohledu personalisty

Před uzavřením a v průběhu pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit řadu zákonných povinností,... více
Právo a management 0 19.04.2017

Datová analytika zažije v nejbližších třech letech rozmach

Datovou analytiku využívá v klíčových oblastech svého podnikání již 40 procent firem. Téměř... více
Právo a management 0 19.04.2017

Výpověď zaměstnanci kvůli porušování povinností

Nejfrekventovanějším výpovědním důvodem je nadbytečnost zaměstnance. Jedná se totiž o výpovědní... více
Právo a management 0 22.03.2017

Jak se změnil nový občanský zákoník

První změny občanského zákoníku, kterými vás provede tento text, dopadají například na formu udělování plné moci, pravidla fungování svěřenských... více
Právo a management 0 22.02.2017

Co by měla přinést novela zákoníku práce

Poslanecká sněmovna v současné době projednává koncepční novelu zákoníku práce, která by měla být účinná od července tohoto roku. Hlavním cílem... více
Právo a management 0 22.02.2017

Co změní novela občanského zákoníku?

Loni v prosinci schválil parlament dlouho očekávanou první novelu občanského zákoníku. Má odstranit nejasnosti a konfliktní situace, jež mohou při... více
Právo a management 0 25.01.2017

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance

V pracovním životě každého pracovníka mohou nastat situace, kdy není zdravotně způsobilý pro výkon práce. Každý zaměstnavatel by si měl být vědom... více
Právo a management 0 14.12.2016

Boj o souběh funkcí: zvítězí praxe, nebo soudy?

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2016 sp. zn. I ÚS 190/15 zahýbal, zdálo se, již stojatými... více
Právo a management 0 23.11.2016

Průzkum: Klienti chtějí od práva komplexní servis

Kvůli narůstajícím rizikům i přetrvávajícím tlakům na snižování nákladů dochází v podnikových... více
Právo a management 0 19.10.2016

Pracovní právo v praxi advokátních kanceláří v uplynulém desetiletí

Mnoho let bylo pracovněprávní poradenství v praxi velkých advokátních kanceláří pouze jakýmsi... více
Právo a management 0 19.09.2016

Základní pravidla a postupy při legálním sledování zaměstnanců

Každý zaměstnavatel má právo i povinnost kontrolovat práci svých zaměstnanců a přijímat opatření na... více
Právo a management 0 27.07.2016

Práva a povinnosti organizace vůči zaměstnancům v aktivní záloze

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, se stal účinným 1. července 2016. Jeho cílem je mj.... více
Právo a management 0 22.07.2016

Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob... více
Právo a management 0 20.06.2016

Výpověď zaměstnanci v případě porušení podmínek pracovní neschopnosti

Je již notoricky známo, že zatímco zaměstnanec může skončit pracovní poměr výpovědí z jakéhokoliv... více
Právo a management 0 23.05.2016

Pružná pracovní doba má svá pravidla

Ne každá práce vyžaduje, aby zaměstnanec, který ji vykonává, byl na pracovišti v přesně stejnou dobu jako jeho kolegové. Pružná pracovní doba... více
Právo a management 0 22.03.2016

Pracovní smlouva a její úskalí

Pracovní smlouva je nejběžnějším dvoustranným právním jednáním, na základě kterého vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr. U... více
Právo a management 0 22.02.2016

Jak využívat "kurzarbeit"

Termín "kurzarbeit" pochází z německého jazyka a doslova znamená "krátká práce". Označuje dohodu mezi zaměstnavatelem a státem, na základě které stát... více
Právo a management 0 26.01.2016

Ukončování pracovního poměru

Každý personalista se ve své praxi dříve nebo později setká s požadavkem zaměstnavatele, aby urychleně ukončil pracovní poměr se zaměstnancem, který... více
Právo a management 0 21.12.2015

Moderní trendy nástupnictví

Předání akcií či podílů v podniku, označované za nástupnictví, je stále velmi živým tématem. Nástupnictví je dlouhodobý proces plánování a... více
Právo a management 0 23.11.2015

Zaměstnavatel může benefity využívat k vyšší motivaci lidí

Nastavení odměňování zaměstnanců je jedním z nejnáročnějších úkolů personalisty. Zaměstnanci jsou... více
Právo a management 0 23.11.2015

Pracovní právo a zaměstnávání lidí ve start-upech

Péče o lidské zdroje patří k důležitým aspektům života všech firem, týká se tedy i start-upů. Dle... více
Právo a management 0 20.10.2015

Personalista u soudu

U nejrůznějších sporů i konfliktů ve firmách bývají často přítomni personalisté. Očekává se od nich, že dokážou nabídnout sporným stranám možné... více
Právo a management 0 20.10.2015

Standardizace a certifikace v praxi korporátní compliance

Jedním z hlavních diskutovaných témat korporátní compliance se stala otázka, zda a do jaké míry lze... více
Právo a management 0 23.09.2015

Ochrana soukromí zaměstnance na pracovišti

V běžném životě jsme zvyklí oddělovat osobní život od pracovního. Neznamená to však, že s příchodem do práce zaměstnanec ztrácí veškeré soukromí,... více
Právo a management 0 29.07.2015

Některé aspekty agenturního zaměstnávání

Pokud podnik potřebuje z nejrůznějších důvodů dočasně obsadit pracovní místa nebo získat v sezoně dočasně další pracovníky, může využít agenturní... více
Právo a management 0 22.06.2015

Praktické rady k zápisu ochranné známky

Máte firmu s originálním názvem? Vynaložili jste nemalé prostředky na vytvoření jejího loga a teď se obáváte, že je někdo zneužije, nebo okopíruje?... více
Právo a management 0 26.05.2015

Vlastnická strategie - základ úspěšného vedení rodinné firmy

Strategické řízení zajišťuje, že organizace funguje dle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů a... více
Právo a management 0 21.04.2015

Korporátní compliance: opatření a nástroje

Jedním z pozitivních rysů posledního vývoje v oblasti správy a řízení obchodních korporací (corporate governance) je skutečnost, že i v podmínkách... více
Právo a management 0 24.03.2015

Prokazování legálního zaměstnávání a kontroly inspekce práce

Novela zákona o zaměstnanosti z roku 2012 přidělala zaměstnavatelům vrásky na čele. Museli totiž... více
Právo a management 0 23.02.2015

Změny v pracovní legislativě v roce 2015

V novém roce 2015 dochází v legislativě k řadě změn, které se promítnou i do fungování firem. O daňových změnách pro rok 2015 jsme psali v... více
Právo a management 0 26.01.2015

Daňové změny a jejich dopad na management

Koncem roku management každé firmy s napětím očekává, jaké daňové změny mu zákonodárce na příští rok nachystal a co to pro něj bude znamenat. Pojďme... více
Právo a management 0 19.12.2014

Jak na konto pracovní doby

Potýká se vaše společnost s poklesem zakázek a nevíte, jak dlouho bude tato situace trvat? Nebo chcete snížit počty proplácených přesčasových hodin?... více
Právo a management 0 24.11.2014

Konflikty v rodině - riziko rodinné firmy

Konflikt mezi partnery je jedním z hlavních rizikových prvků každého podnikatelského projektu. Nakonec i v České republice je známo hodně případů... více
Právo a management 0 20.10.2014

Jaké oblasti aktuálně preferovat v systému corporate compliance

Když se začal před několika lety i u nás nesměle hlásit o slovo koncept korporátní compliance, šlo... více
Právo a management 0 23.09.2014

Jak nově svolávat valné hromady

Červen byl pro české obchodní společnosti tradičně měsícem konání valných hromad a hodnocení výsledků dosažených v předchozím účetním období. Zajeté... více
Právo a management 0 21.07.2014

Systém vnitřní struktury společnosti: právní, nebo primárně podnikatelská otázka?

Zákon o obchodních korporacích vybízí podnikatelskou sféru, aby se vážně zamyslela nad tím, jaký... více
Právo a management 0 20.06.2014

Ručení členů orgánu při úpadku společnosti

S výkonem funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace se pojí kromě výhod i značná míra odpovědnosti. Jedním z následků odpovědnosti, které... více
Právo a management 0 27.05.2014

Postavení členů správních orgánů po rekodifikaci

První měsíce ve správních orgánech po rekodifikaci - máme dost odvážných profesionálů na správu a... více
Právo a management 0 28.04.2014
  Celkem nalezeno: 42.
 
 Zobrazuji: 1 - 42.  
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama