reklama

Modernirizeni - Moderní řízení - rubrika: Právo a management

Vyhněte se soudu kvůli teambuildingu

Teambuildingové aktivity pořádané zaměstnavateli s sebou kromě zamýšleného utužování pracovního týmu často přináší i rizika, a to především v podobě... více
Právo a management 26.07.2017

Budou neschopenky on-line?

O elektronické neschopence se jednalo již v roce 2013. Proti nápadu byla Česká lékařská komora. Argumentovala obavou, že stát novinku nezvládne a... více
Právo a management 26.07.2017

Alkohol a výpověď z práce

Alkohol na pracoviště nepatří. Pokud zaměstnanec požije v práci alkohol či vstoupí na pracoviště pod jeho vlivem, dopouští se porušení svých... více
Právo a management 26.07.2017

Jaké změny přináší novela zákona o DPH?

Podnikatele v současné době zajímá daňový balíček, který přináší řadu novinek již od roku 2017. Například vedle množství úprav týkajících se zdanění... více
Právo a management 21.06.2017

Novela stavebního zákona sníží administrativní zátěž

Stávající stavební zákon komplikuje život stavebníkům zbytečnou zdlouhavostí a administrativní... více
Právo a management 21.06.2017

Pověřenec ochrany osobních údajů pro firmy

Pro mnohé podnikatele bude povinné mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Očekává se, že během následujících měsíců počet pověřenců vyšplhá... více
Právo a management 24.05.2017

Home office. Co novela zákoníku práce neřeší

Možnost pracovat z domova, tzv. home office, je oblíbeným benefitem. Zvětšuje se počet lidí, kteří z domova nebo jiného místa pracují zcela.... více
Právo a management 24.05.2017

Životní cyklus zaměstnance z pohledu personalisty

Před uzavřením a v průběhu pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit řadu zákonných povinností,... více
Právo a management 19.04.2017

Datová analytika zažije v nejbližších třech letech rozmach

Datovou analytiku využívá v klíčových oblastech svého podnikání již 40 procent firem. Téměř... více
Právo a management 19.04.2017

Výpověď zaměstnanci kvůli porušování povinností

Nejfrekventovanějším výpovědním důvodem je nadbytečnost zaměstnance. Jedná se totiž o výpovědní... více
Právo a management 22.03.2017

Jak se změnil nový občanský zákoník

První změny občanského zákoníku, kterými vás provede tento text, dopadají například na formu udělování plné moci, pravidla fungování svěřenských... více
Právo a management 22.02.2017

Co by měla přinést novela zákoníku práce

Poslanecká sněmovna v současné době projednává koncepční novelu zákoníku práce, která by měla být účinná od července tohoto roku. Hlavním cílem... více
Právo a management 22.02.2017

Co změní novela občanského zákoníku?

Loni v prosinci schválil parlament dlouho očekávanou první novelu občanského zákoníku. Má odstranit nejasnosti a konfliktní situace, jež mohou při... více
Právo a management 25.01.2017

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance

V pracovním životě každého pracovníka mohou nastat situace, kdy není zdravotně způsobilý pro výkon práce. Každý zaměstnavatel by si měl být vědom... více
Právo a management 14.12.2016

Boj o souběh funkcí: zvítězí praxe, nebo soudy?

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2016 sp. zn. I ÚS 190/15 zahýbal, zdálo se, již stojatými... více
Právo a management 23.11.2016

Průzkum: Klienti chtějí od práva komplexní servis

Kvůli narůstajícím rizikům i přetrvávajícím tlakům na snižování nákladů dochází v podnikových... více
Právo a management 19.10.2016

Pracovní právo v praxi advokátních kanceláří v uplynulém desetiletí

Mnoho let bylo pracovněprávní poradenství v praxi velkých advokátních kanceláří pouze jakýmsi... více
Právo a management 19.09.2016

Základní pravidla a postupy při legálním sledování zaměstnanců

Každý zaměstnavatel má právo i povinnost kontrolovat práci svých zaměstnanců a přijímat opatření na... více
Právo a management 27.07.2016

Práva a povinnosti organizace vůči zaměstnancům v aktivní záloze

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, se stal účinným 1. července 2016. Jeho cílem je mj.... více
Právo a management 22.07.2016

Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob... více
Právo a management 20.06.2016

Výpověď zaměstnanci v případě porušení podmínek pracovní neschopnosti

Je již notoricky známo, že zatímco zaměstnanec může skončit pracovní poměr výpovědí z jakéhokoliv... více
Právo a management 23.05.2016

Pružná pracovní doba má svá pravidla

Ne každá práce vyžaduje, aby zaměstnanec, který ji vykonává, byl na pracovišti v přesně stejnou dobu jako jeho kolegové. Pružná pracovní doba... více
Právo a management 22.03.2016

Pracovní smlouva a její úskalí

Pracovní smlouva je nejběžnějším dvoustranným právním jednáním, na základě kterého vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr. U... více
Právo a management 22.02.2016

Jak využívat "kurzarbeit"

Termín "kurzarbeit" pochází z německého jazyka a doslova znamená "krátká práce". Označuje dohodu mezi zaměstnavatelem a státem, na základě které stát... více
Právo a management 26.01.2016

Ukončování pracovního poměru

Každý personalista se ve své praxi dříve nebo později setká s požadavkem zaměstnavatele, aby urychleně ukončil pracovní poměr se zaměstnancem, který... více
Právo a management 21.12.2015

Moderní trendy nástupnictví

Předání akcií či podílů v podniku, označované za nástupnictví, je stále velmi živým tématem. Nástupnictví je dlouhodobý proces plánování a... více
Právo a management 23.11.2015

Zaměstnavatel může benefity využívat k vyšší motivaci lidí

Nastavení odměňování zaměstnanců je jedním z nejnáročnějších úkolů personalisty. Zaměstnanci jsou... více
Právo a management 23.11.2015

Pracovní právo a zaměstnávání lidí ve start-upech

Péče o lidské zdroje patří k důležitým aspektům života všech firem, týká se tedy i start-upů. Dle... více
Právo a management 20.10.2015

Personalista u soudu

U nejrůznějších sporů i konfliktů ve firmách bývají často přítomni personalisté. Očekává se od nich, že dokážou nabídnout sporným stranám možné... více
Právo a management 20.10.2015

Standardizace a certifikace v praxi korporátní compliance

Jedním z hlavních diskutovaných témat korporátní compliance se stala otázka, zda a do jaké míry lze... více
Právo a management 23.09.2015

Ochrana soukromí zaměstnance na pracovišti

V běžném životě jsme zvyklí oddělovat osobní život od pracovního. Neznamená to však, že s příchodem do práce zaměstnanec ztrácí veškeré soukromí,... více
Právo a management 29.07.2015

Některé aspekty agenturního zaměstnávání

Pokud podnik potřebuje z nejrůznějších důvodů dočasně obsadit pracovní místa nebo získat v sezoně dočasně další pracovníky, může využít agenturní... více
Právo a management 22.06.2015

Praktické rady k zápisu ochranné známky

Máte firmu s originálním názvem? Vynaložili jste nemalé prostředky na vytvoření jejího loga a teď se obáváte, že je někdo zneužije, nebo okopíruje?... více
Právo a management 26.05.2015

Vlastnická strategie - základ úspěšného vedení rodinné firmy

Strategické řízení zajišťuje, že organizace funguje dle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů a... více
Právo a management 21.04.2015

Korporátní compliance: opatření a nástroje

Jedním z pozitivních rysů posledního vývoje v oblasti správy a řízení obchodních korporací (corporate governance) je skutečnost, že i v podmínkách... více
Právo a management 24.03.2015

Prokazování legálního zaměstnávání a kontroly inspekce práce

Novela zákona o zaměstnanosti z roku 2012 přidělala zaměstnavatelům vrásky na čele. Museli totiž... více
Právo a management 23.02.2015

Změny v pracovní legislativě v roce 2015

V novém roce 2015 dochází v legislativě k řadě změn, které se promítnou i do fungování firem. O daňových změnách pro rok 2015 jsme psali v... více
Právo a management 26.01.2015

Daňové změny a jejich dopad na management

Koncem roku management každé firmy s napětím očekává, jaké daňové změny mu zákonodárce na příští rok nachystal a co to pro něj bude znamenat. Pojďme... více
Právo a management 19.12.2014

Jak na konto pracovní doby

Potýká se vaše společnost s poklesem zakázek a nevíte, jak dlouho bude tato situace trvat? Nebo chcete snížit počty proplácených přesčasových hodin?... více
Právo a management 24.11.2014

Konflikty v rodině - riziko rodinné firmy

Konflikt mezi partnery je jedním z hlavních rizikových prvků každého podnikatelského projektu. Nakonec i v České republice je známo hodně případů... více
Právo a management 20.10.2014

Jaké oblasti aktuálně preferovat v systému corporate compliance

Když se začal před několika lety i u nás nesměle hlásit o slovo koncept korporátní compliance, šlo... více
Právo a management 23.09.2014

Jak nově svolávat valné hromady

Červen byl pro české obchodní společnosti tradičně měsícem konání valných hromad a hodnocení výsledků dosažených v předchozím účetním období. Zajeté... více
Právo a management 21.07.2014

Systém vnitřní struktury společnosti: právní, nebo primárně podnikatelská otázka?

Zákon o obchodních korporacích vybízí podnikatelskou sféru, aby se vážně zamyslela nad tím, jaký... více
Právo a management 20.06.2014

Ručení členů orgánu při úpadku společnosti

S výkonem funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace se pojí kromě výhod i značná míra odpovědnosti. Jedním z následků odpovědnosti, které... více
Právo a management 27.05.2014

Postavení členů správních orgánů po rekodifikaci

První měsíce ve správních orgánech po rekodifikaci - máme dost odvážných profesionálů na správu a... více
Právo a management 28.04.2014
  Celkem nalezeno: 45.
 
 Zobrazuji: 1 - 45.  
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama