Mojmír Hampl nás ve své reakci "Neideologická ekonomie k pláči i k smíchu" na článek o vztahu ekonomie a globálním oteplování nařkl ze základních...