Pohledem křesťana žijícího ve středověku by se dnešní společnost jevila jako zkažená a lichvářská. Pojem lichva je zajímavý v několika rovinách....