Polské mužstvo je skutečně nejhorší! Jinak bych mu nemohl fandit.

Mam totiž silné sociální cítění a cítím se slabými, takže mi to umožňuje s maximálním nasazením podporovat Poláky.

Poláci jsou stejně jako já věřící a všichni známe biblické rčení, že poslední budou prvními a první posledními.

Abychom mohli dosáhnout vrcholu, být první, musíme se dotknout dna - jinými slovy - být těmi nejhoršími. Odtamtud vede cesta na bednu.

Autor je římskokatolický kněz polského původu. Dlouhodobě působí v České republice.