Vnímání je nezbytná součást poznávacího procesu. Ale stále jen součást. Ukazuje nám pouze, jak se věci jeví, nikoliv jak se to s nimi ve skutečnosti má a proč. Proto když čteme, že si Česko v indexu vnímání korupce sestavovaném organizací Transparency International polepšilo o 16 příček, takže je nyní na 37. místě na světě, můžeme se cítit potěšeni. Ale předtím, než z toho začneme vyvozovat jednoznačné závěry o blahodárném působení současné vlády, je lépe se vydýchat.