Scénářů ohledně budoucnosti bank je hned několik. Část expertů finančním domům prorokuje rychlý přechod do digitálního světa a úplný zánik poboček. Jiní si naopak myslí, že tradiční banky budou fungovat ve stávajícím modelu ještě desítky let, protože jsou páteří ekonomiky. Někde mezi oběma zmíněnými extrémy leží názor, který počítá s tím, že bankám zůstane jen regulovaná část jejich služeb a řízení rizika. Kontakt s klientem se pak přenese na menší a flexibilnější firmy.

Bez ohledu na to, který scénář nakonec převládne, je už nyní zřejmé, že banky se nevyhnou inovacím v řadě oblastí. "Banky se v nejbližší budoucnosti budou rozcházet v tom, co budou považovat za priority. Některé se zaměří na vztah se zákazníky a budou se snažit dohnat deficit, který v této oblasti mají. Dosud se totiž staraly hlavně o svoje produkty, o poplatkovou politiku a o vztah s regulátorem," říká Michal Pobuda, který v poradenské společnosti KPMG zodpovídá za projekty v oblasti strategie a zákaznické zkušenosti.