Vázat se na desítky let a spořit si přes životní pojištění na penzi už není v módě. Podle Michala Pobudy, který má ve společnosti KPMG na starosti poradenství pro finanční instituce, pojišťovny přesto nejsou tlačeny k tomu, aby přestaly tento produkt nabízet. Pokud ale chtějí klienty s životním pojištěním oslovovat i v budoucnu, budou se muset změnit.

HN: Má podle vás životní pojištění budoucnost?

Ano, má. O investiční životní pojištění ale nebude mít zájem tolik lidí jako v minulosti. Trh s tímto produktem se zmenšuje.