Na území Česka se nachází přibližně 11 tisíc brownfieldů − nevyužitých území, na kterých v minulosti stály především průmyslové areály a kde dnes většinou zejí prázdnotou polozřícené stavby. Podle Národní databáze brownfieldů tyto lokality zabírají v součtu rozlohu zhruba 38 tisíc hektarů, což je více než trojnásobek rozlohy Plzně. Mezi developery je v poslední době o tato území velká tlačenice. Především pak v Praze, Brně a dalších velkých městech. Právě brownfieldy jsou pro firmy poslední možností, jak do širších center měst napasovat velké administrativní a rezidenční projekty.

"Odhaduje se, že rozloha takzvaných rozvojových a transformačních území a brownfieldů by jen v hlavním městě stačila na výstavbu bytů, občanské vybavenosti a nezbytné infrastruktury minimálně pro sto tisíc obyvatel," říká expert oddělení nemovitostí v poradenské společnosti Deloitte Michal Melč.