Jestli se v souvislosti s razantní politickou změnou zpravidla hovoří o tsunami, a většinou to bývá přehnaný příměr, tentokrát je to spíše eufemismus. Česká politická krajina, jak jsme ji dosud znali, prakticky přestala existovat. Nejenže ve sněmovních volbách poprvé zvítězil někdo jiný než standardní levicová či pravicová strana, ale definitivně se potvrdilo, že dělení na pravici a levici je mrtvý koncept. Přichází doba politického manažerismu, možná i autoritářství a populismu, to vše s nejasnými vyhlídkami pro budoucnost Česka.