Společnost LMC ve spolupráci s Institutem interní komunikace letos zrealizovaly průzkum, kterého se zúčastnilo 252 respondentů z řad managementu z 225 firem (polovina má méně než 250 zaměstnanců), na téma interní komunikace ve firmách. Z výzkumu mj. vyplynulo, že pokud se firma věnuje interní komunikaci, pak za ni nejčastěji zodpovídá personální útvar, v menší míře marketing, ale také oddělení IT.

Plných 70 % společností potvrdilo, že interní komunikaci používají a mají nastavený systém a pravidla, ji upravují a pomáhají řídit. V těchto firmách se o interní komunikaci nejčastěji stará jeden (36 %) nebo dva (20 %) zaměstnanci. Tradičně mají interní komunikaci na starosti personalisté, na které ji deleguje 40 % oslovených firem. Za nimi se s velkým odstupem umístila marketingová (10 %) a IT oddělení (8 %), u IT se jedná pravděpodobně o používání nástrojů elektronické komunikace, jako je e-mail, intranet a podobné komunikační kanály. Samostatné oddělení interní komunikace mají pouze ve 3 % dotázaných společností.