Americká ekonomika se nachází nad propastí, stačí jeden chybný krok a může vypuknout celosvětová krize. Tento názor překvapivě neprezentoval Fidel...