Státní orgány s tím mají stálý problém, což je zřejmě důsledek mimořádně nízkého právního vědomí v Česku. Nechci poslance obviňovat, že měli v úmyslu ústavu porušit. Spíše nejsou schopni připravit fungující systém, který by efektivně postihl ty, kdo televizi a rozhlas mají, a neplatí. Rozhodli se proto porušit několik ustanovení, zákonem o ochraně osobních údajů počínaje a ústavou konče.
Sněmovna stanovila, že bez ohledu na skutečnost, zda vlastníte nebo nevlastníte televizní či rozhlasový přijímač, budete platit koncesionářské poplatky. Určila tím, že veřejnoprávní televize a rozhlas jsou pro společnost tak důležité, že jejich úhrada je povinností každého občana bez ohledu na to, zda je využívá. Tento fakt nebyl zdůvodňován, byl brán jako samozřejmost.
Přitom právě porušení principu rovnosti je nutné obzvlášť citlivě zdůvodnit, protože nedostatek logiky nutně vede ke snížení akceptace jak normy, tak orgánu, který ji připravil. Poslanci nepřihlédli k tomu, že část obyvatelstva tyto přístroje nevlastní, ani vlastnit nechce, a to z jakýchkoliv důvodů. Argumentačně se nevyrovnali se skutečností, že veřejnoprávní televize i rozhlas jsou zbytné.
Chybí-li jim finance, tak je buď získají z reklam a pokud si diváci reklamy nepřejí, tak bude poplatek stát ne 100 korun, ale třeba pětkrát tolik. Kvůli nedostatku skutečných argumentů se pak objevily takové hlouposti, jako že občan, který televizi nebo rozhlas nevlastní, je může kdykoliv využívat.
Poslanci tak rozhodli o průlomu do lidských práv občana, který může mít fatální následky, pokud bude zákon ve stejné podobě schválen Senátem a podepsán prezidentem. Současně dali poslanci souhlas s další klíčovou změnou. Poprvé budou dána osobní data obyvatelstva k dispozici soukromému sektoru. Na toto rozhodnutí čekají přirozeně spousty privátních firem, bankami počínaje. Stane-li se tak, ztrácí zákon o ochraně osobních údajů svůj podstatný smysl.
Abych zdůraznil, jaký obrovský průlom poslanci učinili, uvedu názorný příklad. Budou-li mít České dráhy finanční problémy, rozhodne sněmovna podle podobné logiky tak, že každý, kdo pojede autem z Prahy do Brna nebo Plzně, si musí pořídit jízdenku do těchto míst, protože je to z hlediska drah a zachování jejich existence nezbytné. Policie bude pak kromě rychlosti kontrolovat, zda každý řidič má u sebe i jízdenku Českých drah. Zdá se vám to neuvěřitelné? To je logika nového zákona a jistě si lehce můžete vymyslet další příklady.
K čemu schválení zákona povede? Ústavní princip rovnosti je v takovém případě flagrantně porušen, protože ten také zaručuje, že s nestejným má být nestejně jednáno. Zde chybí totiž to hlavní. Přesvědčivý doklad o nutnosti, aby byl zákon právě takto formulován.
Rozhodne-li se občan, že televizi nebo rozhlas nechce, není možné po něm rozumně chtít, aby za ni platil. Prostě je dospělý, má k tomu své důvody a televize nebo rozhlas nejsou věcmi v životě společnosti rozhodujícími. Navíc tato média nahrazuje daleko efektivněji internet. Vše ostatní je jen důsledek autoritativního způsobu myšlení, které má z občanů vytvořit masu se vším souhlasících orwellovských zvířátek.


Autor je advokátem

Související