Novou tvář postupně získávají více i méně známé historické objekty, rozhoduje se o umístění budoucí galerie, zásadní změnou procházejí knihovny. O aktuálních projektech hovoříme se členem rady pro oblast kultury a památkové péče Martinem Baxou.


Plzeňský kraj letos rozdělí mezi desítky projektů na záchranu historických objektů 22 milionů korun. Dotaci získá například Starý Plzenec na opravu nejvýznamnější památky v kraji - románské rotundy sv. Petra a Pavla. Na co budou peníze použity?

V letošním roce budou při opravě rotundy provedeny práce v celkové hodnotě téměř 1,4 milionu korun. V této částce je zahrnuto především položení nové břidlicové krytiny, oprava krovu a obnova bednění v celé ploše střech, oprava vstupních dveří, vrcholového kříže a zdiva. Stav rotundy byl již dlouhodobě špatný a tyto práce zajistí celkovou obnovu objektu. Na projekt poskytl Plzeňský kraj dotaci ve výši jeden milion korun. Ke třem takzvaným preferenčním historickým objektům Plzeňského kraje dále patří kostel sv. Martina v Křivicích u Bezdružic a zámek Týnec u Janovic na Klatovsku.


Jaké úpravy zde proběhnou?

Při opravě zámku v Týnci u Janovic bude v letošním roce dotace Plzeňského kraje 750 tisíc korun využita k pokračování obnovy rozsáhlého střešního pláště centrálního a jižního traktu zámku. V případě kostela sv. Martina v Křivicích je 800 tisíc korun z rozpočtu kraje určeno na dokončení celkové obnovy střechy lodi, presbytáře a věže kostela.


Obnovou prochází i klášter v Plasích, největší konventní budova založená na dubových pilotách v Evropě. Má zde vzniknout Centrum stavitelského dědictví, které bude poskytovat informace o historickém stavitelství. Mohl byste tento projekt za 300 milionů blíže představit?

Nositelem celého projektu je Národní technické muzeum, spoluřešitelem pak Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Tzv. Centrum stavitelského dědictví je součástí projektu s pracovním názvem "Plasy - město 21. století", jehož smyslem je obnova a znovuoživení unikátního historického areálu národní kulturní památky - kláštera Plasy. Pro studijní depozitář a badatelské zázemí centra s knihovnou, studovnou a kancelářemi je předpokládáno využití objektů bývalého mlýna, pivovaru a domu sládka. Budovy v dolní části hospodářského dvora poskytnou prostor pro stálou expozici stavitelství, učebny a "konferenční centrum". Samotný dvůr včetně přilehlých staveb poslouží k demonstraci i praktické aplikaci historických stavebních řemesel. Část barokní sýpky poslouží k pořádání výstav. Podle informací od nositele projektu by měly financování zajistit fondy Evropské unie, provoz pak především rozpočet Národního technického muzea, jehož pobočkou se centrum stane.


Plzeňský kraj už dlouho uvažuje o výstavbě nové budovy Západočeské galerie. Zatím není jasné, kde vyroste, ve hře je lokalita U Zvonu v centru Plzně. Pozemek ale patří městu, v jaké fázi je tento projekt?

Lokalitu U Zvonu skutečně považujeme za optimální pro umístění nové budovy pro stálou expozici ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, což nám potvrdily i dosud provedené studie na toto téma. Plzeňský kraj požádal o koupi potřebných pozemků a v současné době probíhají jednání s městem Plzní, od nichž očekáváme konečné vyjasnění otázek spojených s umístěním této nové budovy. Teprve poté, v případě shody, budeme moci přikročit ke konkrétní realizaci projektu.


Město Plzeň připravuje stavbu nového Komorního divadla, které nahradí stávající, nevyhovující budovu. Bude se na realizaci divadla podílet i Plzeňský kraj?

O případném podílu kraje na výstavbě nového divadla v Plzni se jedná, výsledkem samozřejmě může být i rozhodnutí Plzeňského kraje na novostavbu pro Divadlo J. K. Tyla finančně přispět.


Plzeňský kraj nyní rozvíjí dva zajímavé projekty v oblasti knihovnictví - jde o internetizaci knihoven a také výstavbu depozitáře v areálu bývalých kasáren na Borech. Mohl byste prozradit více?

Prostřednictvím projektu Internetizace knihoven Plzeňského kraje bylo 275 knihoven vybaveno připojením k vysokorychlostnímu internetu a potřebným počítačovým vybavením. Projekt je hodnocen jako velmi úspěšný, a to nejen ze strany Plzeňského kraje, neboť mimo jiné konkrétně naplňuje představu o knihovně jako o zařízení poskytujícím především v co nejširším slova smyslu informace.

Rekonstrukce budovy v areálu bývalých kasáren na Borech pro depozitáře a další pracoviště Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje umožní postupné uvolnění hlavní budovy ve Smetanových sadech. Konečným cílem projektu je - po etapovitě prováděných rekonstrukcích - maximálně otevřít tuto hlavní budovu klientům Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a poskytnout jim nejvyšší možný komfort odpovídající knihovnickým službám ve 21. století. Nejdůležitější částí této přeměny knihovny je otevření volného výběru v hlavní budově, kde by měly být k dispozici knihy z fondů studijní a vědecké knihovny vydané v posledních deseti letech. n

rkp

Související