(prohlášení Dany Kuchtové / 1. místopředsedkyně,
Martina Bursíka a Petra Štěpánka / členů předsednictva Strany zelených)Jsme krajně znepokojeni opakovanými aktivitami předsedy Jana Beránka a Jakuba Patočky, kteří vážně poškozují Stranu zelených tím, že jejím jménem prosazují politicky naivní představy o navazování dialogu s komunisty a jejich reformování zvenčí.

Prohlašujeme, že dialog s komunisty prosazují předseda Beránek a člen SZ Patočka bez mandátu Strany zelených. Jejich návrh na „navazování dialogu s komunistickou stranou o podmínkách, za nichž se pro SZ i pro ČSSD stane KSČM i na celostátní úrovni politickým partnerem přijatelným alespoň jako ODS“ byl na Republikové radě dne 3.4. podroben ostré kritice a navrhovatelé jej stáhli.

Přes kritiku Republikové rady rozeslala tři dni poté místopředsedkyně Ulbrychová novinářům tiskovou zprávu předsedy Beránka, která vrátila téma podílu Zelených na reformě komunistů znovu do hry. Konstatujeme, že tato aktivita se odehrála za našimi zády, aniž bychom o tom byli slovem informováni, ačkoli jsme součástí vedení Strany zelených.

Úvahy o reformování komunistů považujeme za věcně nesprávné, politicky naivní a poškozující Stranu zelených v očích veřejnosti.

Nemáme prostředky, jak těmto soukromým aktivitám předsedy Beránka a Patočky (které vydávají za stanoviska Strany zelených) zabránit. Budeme proto usilovat o svolání mimořádného sjezdu Strany zelených, který zvolí nové vedení strany, a tím rozhodne o jejím dalším směřování .
Dana Kuchtová v.r., Martin Bursík v.r., Petr Štěpánek v.r.
V Praze a Českém Krumlově dne 14. dubna 2005

Související