Severošvédské město Kiruna přestěhuje během příštích 30 let celé své historické centrum včetně radnice a starobylého kostela. Rozhodnutí o tomto radikálním kroku, který v moderní historii Švédska nemá obdoby, v pondělí přijali městští zastupitelé. Stěhování je spojeno s rozvojem těžby železné rudy přímo pod Kirunou.

Bezprecedentní rozhodnutí přemístit většinu centrálně ležících budov jinam je vynuceno jednak nutností přesměrovat železniční trať a jednak nebezpečím spojeným s nečekaně rychlým postupem puklin ve zdejším skalním masívu nad rudnými doly.

Velkou část nákladů by proto měl nést podnik LKAB, který rudu těží. Ve srovnání s jeho zisky jsou však náklady na přemístění budov údajně prakticky zanedbatelné.

Související