Bratislavský deník Sme nabízí (nejen svým) čtenářům už docela obsáhlou elektronickou knihovnu slovenské klasiky. Pochopitelně jde o díla, která už nejsou chráněna autorským právem - najdeme tu texty od Kukučína, Štúra, Botta, Hurbana, Chalupky, Slávy dceru od Jána Kollára, slovenské pověsti ze sbírky Pavola Dobšinského... Takzvaný Zlatý fond, který je volně přístupný na www.zlatyfond.sme.sk vzniká pod patronací Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie věd a za přispění dobrovolných digitalizátorů. Zatím obsáhl na 131 textů.