reklama
reklama
Články autora
27. 10. 2011

Jak se daří modelům Start a Start Plus

Rada kvality ČR v roce 2010 rozhodla, že s ohledem na připomínky k náročnosti úplného modelu Národní ceny kvality ČR (dle Modelu excelence EFQM)...
27. 10. 2011

Cena Anežky Žaludové

Předsednictvo ČSJ se rozhodlo na svém zasedání v září 2011 udělit v tomto roce Cenu Anežky Žaludové Robertu Szurmanovi.
29. 10. 2010

Programy Národní ceny kvality

Evropská komise již v roce 1996 při vyhlášení Evropské politiky podpory kvality varovala podnikatele, že pro dosažení konkurenceschopnosti na...
30. 10. 2009

Národní cena kvality 2009-2010

V roce 2009 věnovala Rada kvality ČR velkou pozornost programům Národní ceny kvality ČR. Vedle modelů START a EXCELENCE pro podnikatelský sektor...
17. 12. 2007

Označení CE a jeho "napodobeniny"

V poslední době se množí informace o neoprávněném používání značky CE na importovaných výrobcích z Číny. Dovozci tvrdí, že tato značka je...
4. 11. 2004

Národní politika podpory jakosti 2004

Národní politika podpory jakosti 2004 V průběhu roku 2004 se nejen na úrovni Rady ČR pro jakost, ale i na veřejnosti začala vést diskuse o...
12. 11. 2003

Evropský pohled na kvalitu - cesta k excelenci

Mnoho organizací v ČR považuje získání certifikátu ISO 9000 za dostatečný nástroj pro porovnání s konkurencí a model EFQM pak za příliš náročný...
6. 11. 2002

Značky kvality na českém trhu

Značky kvality na českém trhu Vláda České republiky schválila usnesením číslo 685 ze dne 26. června 2002 program podpory prodeje kvalitních...
1
reklama