reklama
reklama
Články autora
23. 8. 2011

Rozsah dokazování před odvolacím soudem

Mnozí obžalovaní, kteří jsou soudem I. stupně v hlavním líčení uznáni vinnými z trestného činu, se odvolají proti rozsudku a mylně usuzují, že...
21. 4. 2010

Trestní zákoník a jeho změny

Od 1. ledna 2010 je v praxi uplatňován nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Každý, kdo se podílel na jeho přípravě, ví, kolik rozličných...
27. 1. 2010

Ochranná opatření v trestním zákoníku

Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. V pořadí třetí článek, věnovaný novému trestnímu zákoníku, účinnému od 1. ledna 2010, je zaměřen na ochranná...
18. 11. 2009

Tresty v novém trestním zákoníku

Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. V novém trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění novely provedené zákonem č. 306/2009 Sb.) byly...
21. 10. 2009

Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. Trestní zákon č. 140/1961 Sb. je v praxi užíván od 1. 1. 1962 a doznal bezmála 70 novelizací. Od 1. 1. 2010 jej...
22. 9. 2009

Lobbing není korupce

Jedním ze základních problémů boje s korupcí v České republice je nekontrolovaný lobbing. Co je lobbing, proč Evropská komise doporučuje státům...
24. 6. 2009

Ignorujeme, nebo doceňujeme korupci?

Korupce je jedním z dlouhodobých problémů České republiky. Přestože naše vláda přijala program boje proti korupci, podle Transparency...
27. 5. 2009

Svědek v televizi bez ochrany...

Stává se, že svědek trestného činu vypovídá před soudem jinak než při vyšetřování před policejním komisařem. Zatímco svědkova spontánní výpověď...
26. 3. 2009

Kriminalita a databáze DNA

Evropský soud pro lidská práva zveřejnil dne 4. 12. 2008 rozhodnutí, v němž uvedl, že uchovávání profilů DNA osob, jež byly v minulosti...
19. 12. 2008

Obhájce nemůže svědčit

V trestním řízení nemůže obviněného obhajovat advokát, který ve věci vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník....
27. 8. 2008

Obhajoba více obviněných

Žádá-li advokáta o převzetí obhajoby několik spoluobviněných, jejichž zájmy jsou v rozporu, může advokát převzít obhajobu pouze jednoho z nich -...
1 2 3
reklama