reklama

Od "Johanky z Arku" ke "zrádkyni"

Konflikt na Ukrajině zmizel z titulních stránek, panuje příměří. Ovšem klid je jen zdánlivý. Složitost, chaotičnost a praktickou neřešitelnost... více
Názory 0 12.01.2017

Studená válka - závod ve zbrojení, který Sovětský svaz nedokázal ustát

Byrokratické "bahno", špatná struktura průmyslu a náklady na zbrojení způsobily kolaps a rozpad... více
Speciál: 70 let po válce 0 07.05.2015

Karel Svoboda: Sankce nepomohou

Není mi jasné, jak by mohla pomoci situace, kdy Rusko bude odstřiženo od technologií a zahraničních úvěrů. více
Názory 0 05.05.2014

Sankce jen zhorší existující problémy

Současná situace je přeci jen odlišná od předrevoluční doby či od třicátých let, spíše se podobá letům sedmdesátým a osmdesátým. více
Macháček - reakce 0 02.05.2014
Komentář

Ukrajinským oligarchům vadí příklon k Rusku i k EU. Přijdou o evropský trh nebo o levný plyn

Je veřejným tajemstvím, že klíčovou roli v... více
Komentáře 0 15.04.2014

Oligarchům připojení k Rusku nevyhovuje

Současné protesty na východě a částečně i na jihu Ukrajiny vzbudily obavy o další osudy celé země. Přitom velmi často komentáře zmiňují právě tyto... více
Názory 0 15.04.2014

Spíše než sankce pomohou dlouhodobá opatření

Evropa se musí zbavit závislosti na jediném dodavateli u energetických surovin. více
Komentáře 0 02.04.2014

Východ země je závislý na fungování těžkého průmyslu, tedy na levné energii

Ukrajinu, pokud přijme pomoc od MMF, čeká nejen nutnost zbavit se vlivu oligarchů, ale i změna... více
Macháček - reakce 0 26.02.2014

Jaké problémy působí předžalobní výzva?

Podle novely občanského soudního řádu má úspěšný žalobce u žaloby na plnění právo na náhradu nákladů řízení jen, pokud žalovanému nejméně sedm dní... více
Právo a finance 0 24.09.2013

Co přinesla penzijní reforma

Prezident Asociace penzijních fondů Karel Svoboda komentuje výsledek penzijní reformy a hodnotí výnosnost 4. pilíře. více
Finanční trhy 0 22.08.2013

K nové koncepci "smluvní" promlčecí lhůty

Na rozdíl od současné úpravy umožní nový občanský zákoník sjednat si jinou promlčecí lhůtu. Smluvní volnost ale bude mít jisté meze. více
Občanské právo 0 21.08.2012

Kritika rozhodovací praxe při soudním prodeji zástavy

Nejvyšší soud zastává názor, že soud při nařízení prodeje zástavy (§ 165a odst. 1 o. z.) nezkoumá,... více
Občanské právo 0 21.05.2012

Sponzorství a charita nejsou synonyma

Stále mě dokážou překvapit žádosti o sponzoring, přestože je v pracovní e-mailové schránce nacházím prakticky denně. Někdy se mi chce z jejich... více
Top - lidé 0 04.04.2012

Místo znaleckých posudků odborná vyjádření

Civilní řízení od 1. září 2011 ovlivňuje nejen navýšení poplatkové povinnosti. Účastníci a soudci se musí vyrovnat i se změnami týkajícími se... více
Občanské právo 0 14.12.2011

K soudnímu přezkumu příkazu k úhradě nákladů exekuce

Soudní praxe se dosud nesjednotila v tom, v jakém rozsahu a do jaké míry může soud přezkoumat... více
Občanské právo 0 23.08.2011

Může být nesložení zálohy na důkaz důvodem pro zamítnutí žaloby?

Lze-li očekávat náklady důkazu, který účastník civilního řízení navrhl nebo který nařídil soud o... více
Občanské právo 0 24.05.2011

Lze zkoncentrovat vykonávací řízení?

Souhrnná novela občanského soudního řádu č. 7/2009 zavedla v civilním sporu velmi přísný režim koncentrací. K navození skutkového a důkazního... více
Občanské právo 0 23.03.2011

Nepřiznaný úrok z prodlení a jeho vliv na rozhodnutí o nákladech civilního sporu

Je-li předmětem sporu kromě jistiny i její příslušenství, musí soud při rozhodování o náhradě... více
Občanské právo 0 26.01.2011

Konflikt mezi hmotným a procesním právem v judikatuře českých civilních soudů

Pokud se účastníci soukromoprávních vztahů nechovají tak, jak předpokládají normy hmotného práva,... více
Občanské právo 0 23.08.2010

Dodatečná právní skutečnost jako důvod pro nové projednání věci

Cílem článku je nalézt odpověď na otázku, zda žalobce, který byl v původním civilním sporu... více
Občanské právo 0 26.05.2010

Může civilní soud obviněnému přiznat právo na náhradu nákladů trestního řízení, pokud nepodal stížnost do sdělení obvinění?

Obviněný, který byl zproštěn obžaloby nebo jehož... více
Trestní právo 0 24.03.2010

Mají se dokazovat myšlenky?

Český civilní proces se dlouhodobě potýká s problémem, do jaké míry může soud po straně sporu žádat, aby prokázala vnitřní (psychický) vztah... více
Občanské právo 0 28.01.2010

Přípravné jednání v praxi

Přípravné jednání - tak se jmenuje staronový procesní institut, jehož prostřednictvím chce zákonodárce zkrátit složité civilní spory tak, aby byly... více
Občanské právo 0 18.11.2009

Určovací žaloba o neúčinnost smlouvy směřující do budoucna

Řadu smluv uzavírají účastníci mezi sebou proto, aby upravili svá budoucí a nikoli pouze současná... více
Občanské právo 0 27.08.2009

Chce-li "monopolní" dodavatel zaplatit to, co mu nepatří

Každý, kdo nezaplatí za dodávku vody, plynu, elektřiny nebo za telefon, musí počítat s tím, že mu... více
Fórum 0 26.05.2009

Kdo rozhoduje postoupené dluhy za telefon nebo satelit?

Stále častěji se soudy musejí zabývat žalobami obsahujícími požadavek na zaplacení... více
Občanské právo 0 26.02.2009

Evropský platební rozkaz za dveřmi

Soudy stále častěji řeší spory mezi příslušníky různých států Evropské unie. Procesní předpisy v jednotlivých zemích jsou však odlišné. Proto bylo... více
Evropské právo 0 23.10.2008

Promlčení práv z jízdy "načerno"

Cesta bez jízdenky v metru, tramvaji nebo trolejbusu se nemusí vyplatit. Zvláště za situace, kdy provozovatel městské hromadné dopravy postoupí své... více
Občanské právo 0 27.08.2008

Zákon o mediaci - dárek, který nic nepřinese

Ministerstvo spravedlnosti chystá novinku, která má účastníkům civilního sporu umožnit, aby se vyhnuli martýriu soudního řízení. Připravuje totiž... více
Fórum 0 24.07.2008

Kdo co prokazuje

Předsudkem přetrvávajícím i mezi odbornou veřejností je, že v civilním sporném řízení prokazuje jenom žalobce.1) Občanský soudní řád však ukládá... více
Občanské právo 0 24.04.2008
  Celkem nalezeno: 39.
 
 Zobrazuji: 1 - 30. Další>    Konec>>

O autorovi

Karel Svoboda
Institut mezinárodních studií FSV UK
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama