reklama

Od "Johanky z Arku" ke "zrádkyni"

Konflikt na Ukrajině zmizel z titulních stránek, panuje příměří. Ovšem klid je jen zdánlivý. Složitost, chaotičnost a praktickou neřešitelnost... více
Názory 12.01.2017

Studená válka - závod ve zbrojení, který Sovětský svaz nedokázal ustát

Byrokratické "bahno", špatná struktura průmyslu a náklady na zbrojení způsobily kolaps a rozpad... více
Speciál: 70 let po válce 07.05.2015

Karel Svoboda: Sankce nepomohou

Není mi jasné, jak by mohla pomoci situace, kdy Rusko bude odstřiženo od technologií a zahraničních úvěrů. více
Názory 05.05.2014

Sankce jen zhorší existující problémy

Současná situace je přeci jen odlišná od předrevoluční doby či od třicátých let, spíše se podobá letům sedmdesátým a osmdesátým. více
Macháček - reakce 02.05.2014
Komentář

Ukrajinským oligarchům vadí příklon k Rusku i k EU. Přijdou o evropský trh nebo o levný plyn

Je veřejným tajemstvím, že klíčovou roli v... více
Komentáře 15.04.2014

Oligarchům připojení k Rusku nevyhovuje

Současné protesty na východě a částečně i na jihu Ukrajiny vzbudily obavy o další osudy celé země. Přitom velmi často komentáře zmiňují právě tyto... více
Názory 15.04.2014

Spíše než sankce pomohou dlouhodobá opatření

Evropa se musí zbavit závislosti na jediném dodavateli u energetických surovin. více
Komentáře 02.04.2014

Východ země je závislý na fungování těžkého průmyslu, tedy na levné energii

Ukrajinu, pokud přijme pomoc od MMF, čeká nejen nutnost zbavit se vlivu oligarchů, ale i změna... více
Macháček - reakce 26.02.2014

Jaké problémy působí předžalobní výzva?

Podle novely občanského soudního řádu má úspěšný žalobce u žaloby na plnění právo na náhradu nákladů řízení jen, pokud žalovanému nejméně sedm dní... více
Právo a finance 24.09.2013

Co přinesla penzijní reforma

Prezident Asociace penzijních fondů Karel Svoboda komentuje výsledek penzijní reformy a hodnotí výnosnost 4. pilíře. více
Finanční trhy 22.08.2013

K nové koncepci "smluvní" promlčecí lhůty

Na rozdíl od současné úpravy umožní nový občanský zákoník sjednat si jinou promlčecí lhůtu. Smluvní volnost ale bude mít jisté meze. více
Občanské právo 21.08.2012

Kritika rozhodovací praxe při soudním prodeji zástavy

Nejvyšší soud zastává názor, že soud při nařízení prodeje zástavy (§ 165a odst. 1 o. z.) nezkoumá,... více
Občanské právo 21.05.2012

Sponzorství a charita nejsou synonyma

Stále mě dokážou překvapit žádosti o sponzoring, přestože je v pracovní e-mailové schránce nacházím prakticky denně. Někdy se mi chce z jejich... více
Top - lidé 04.04.2012

Místo znaleckých posudků odborná vyjádření

Civilní řízení od 1. září 2011 ovlivňuje nejen navýšení poplatkové povinnosti. Účastníci a soudci se musí vyrovnat i se změnami týkajícími se... více
Občanské právo 14.12.2011

K soudnímu přezkumu příkazu k úhradě nákladů exekuce

Soudní praxe se dosud nesjednotila v tom, v jakém rozsahu a do jaké míry může soud přezkoumat... více
Občanské právo 23.08.2011

Může být nesložení zálohy na důkaz důvodem pro zamítnutí žaloby?

Lze-li očekávat náklady důkazu, který účastník civilního řízení navrhl nebo který nařídil soud o... více
Občanské právo 24.05.2011

Lze zkoncentrovat vykonávací řízení?

Souhrnná novela občanského soudního řádu č. 7/2009 zavedla v civilním sporu velmi přísný režim koncentrací. K navození skutkového a důkazního... více
Občanské právo 23.03.2011

Nepřiznaný úrok z prodlení a jeho vliv na rozhodnutí o nákladech civilního sporu

Je-li předmětem sporu kromě jistiny i její příslušenství, musí soud při rozhodování o náhradě... více
Občanské právo 26.01.2011

Konflikt mezi hmotným a procesním právem v judikatuře českých civilních soudů

Pokud se účastníci soukromoprávních vztahů nechovají tak, jak předpokládají normy hmotného práva,... více
Občanské právo 23.08.2010

Dodatečná právní skutečnost jako důvod pro nové projednání věci

Cílem článku je nalézt odpověď na otázku, zda žalobce, který byl v původním civilním sporu... více
Občanské právo 26.05.2010

Může civilní soud obviněnému přiznat právo na náhradu nákladů trestního řízení, pokud nepodal stížnost do sdělení obvinění?

Obviněný, který byl zproštěn obžaloby nebo jehož... více
Trestní právo 24.03.2010

Mají se dokazovat myšlenky?

Český civilní proces se dlouhodobě potýká s problémem, do jaké míry může soud po straně sporu žádat, aby prokázala vnitřní (psychický) vztah... více
Občanské právo 28.01.2010

Přípravné jednání v praxi

Přípravné jednání - tak se jmenuje staronový procesní institut, jehož prostřednictvím chce zákonodárce zkrátit složité civilní spory tak, aby byly... více
Občanské právo 18.11.2009

Určovací žaloba o neúčinnost smlouvy směřující do budoucna

Řadu smluv uzavírají účastníci mezi sebou proto, aby upravili svá budoucí a nikoli pouze současná... více
Občanské právo 27.08.2009

Chce-li "monopolní" dodavatel zaplatit to, co mu nepatří

Každý, kdo nezaplatí za dodávku vody, plynu, elektřiny nebo za telefon, musí počítat s tím, že mu... více
Fórum 26.05.2009

Kdo rozhoduje postoupené dluhy za telefon nebo satelit?

Stále častěji se soudy musejí zabývat žalobami obsahujícími požadavek na zaplacení... více
Občanské právo 26.02.2009

Evropský platební rozkaz za dveřmi

Soudy stále častěji řeší spory mezi příslušníky různých států Evropské unie. Procesní předpisy v jednotlivých zemích jsou však odlišné. Proto bylo... více
Evropské právo 23.10.2008

Promlčení práv z jízdy "načerno"

Cesta bez jízdenky v metru, tramvaji nebo trolejbusu se nemusí vyplatit. Zvláště za situace, kdy provozovatel městské hromadné dopravy postoupí své... více
Občanské právo 27.08.2008

Zákon o mediaci - dárek, který nic nepřinese

Ministerstvo spravedlnosti chystá novinku, která má účastníkům civilního sporu umožnit, aby se vyhnuli martýriu soudního řízení. Připravuje totiž... více
Fórum 24.07.2008

Kdo co prokazuje

Předsudkem přetrvávajícím i mezi odbornou veřejností je, že v civilním sporném řízení prokazuje jenom žalobce.1) Občanský soudní řád však ukládá... více
Občanské právo 24.04.2008
  Celkem nalezeno: 39.
 
 Zobrazuji: 1 - 30. Další>    Konec>>

O autorovi

Karel Svoboda
Institut mezinárodních studií FSV UK
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama