reklama
reklama
Články autora
14. 7. 2014

Zachování dosavadního statusu quo

S přijetím zákona o obchodních korporacích (ZOK) a nového občanského zákoníku (NOZ) musela být mimo jiné vyřešena otázka, jakou právní úpravou...
23. 10. 2012

Na co si dát pozor u obchodních sdělení?

Ohledně zasílání obchodních sdělení platí jasně stanovená pravidla. Na co je třeba pamatovat na straně jedné a kdy je proti nim možno se bránit...
27. 9. 2012

Nový kontrolní řád z pohledu Compliance

Bez většího zájmu ze strany širší podnikatelské veřejnosti prošel legislativním procesem vládní návrh nového zákona upravujícího základní...
24. 5. 2011

Vzor s komentářem

Smlouvou o kontrolní činnosti se vykonavatel kontroly zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat...
24. 2. 2011

Vzor s komentářem

Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k...
18. 11. 2009

Vzor s komentářem

Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.
25. 11. 2008

Vzor s komentářem

Dohodou o narovnání mohou účastníci upravit práva mezi nimi sporná nebo pochybná. Dohoda, kterou mají být mezi účastníky upravena veškerá práva,...
1 2
reklama