reklama
reklama

Karel Marek

Fakulta právních a správních studií, Vysoká škola finanční a správní
RSS
Články autora
Včera

Úschova a skladování z pohledu právaHN+

HN+Není-li ve smlouvě o úschově sjednána úplata, platí obecně, že byla uzavřena jako bezúplatná. Smlouva o skladování je zásadně smlouvou úplatnou....
16. 12. 2019

Přeprava věcí z hlediska uzavírání smluvHN+

HN+Smluvní ujednání musí zahrnovat podstatné náležitosti smlouvy o přepravě věci podle občanského zákoníku. Důležitý je náložný list, který má...
15. 7. 2016

Změny v právní úpravě "přeprava věcí"HN+

HN+Tak jako u smlouvy zasílatelské zůstává tuzemská právní úprava přepravy věcí ve své základní konstrukci konstantní. Změny přitom posilují...
16. 6. 2016

Změny v právní úpravě "zasílatelství"HN+

HN+Tuzemská právní úprava zasílatelství ve své základní konstrukci zůstává konstantní. Změny ale posilují smluvní volnost, tj. smluvní řešení,...
22. 10. 2013

Co bude platit pro zprostředkováníHN+

HN+Podle základního ustanovení nového občanského zákoníku se smlouvou o zprostředkování zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje...
4. 9. 2012

Smlouva zasílatelskáHN+

HN+Článek pojednává o úpravě zasílatelské smlouvy v zákoníku mezinárodního obchodu, hospodářském zákoníku, obchodním zákoníku a novém občanském...
20. 6. 2012

Smlouva o tichém společenstvíHN+

HN+Smlouva o tichém společenství v hospodářskoprávní úpravě, v obchodněprávní úpravě i podle nového občanského zákoníku, účinného od 1. ledna 2014.
26. 10. 2011

K rozhodčímu řízeníHN+

HN+Rozhodčí řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb. ze dne 1. listopadu 1994 (s účinností k 1. lednu 1995), o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích...
27. 9. 2011

RecenzeHN+

HN+Publikace Veřejné zakázky ve stavebnictví autorů D. Dvořáka a P. Serafína navazuje na předchozí vydání, které je již rozebráno. Vydalo ji...
23. 8. 2011

RecenzeHN+

HN+V současné době se objevila na slovenském i českém trhu kniha známé slovenské autorky doc. JUDr. Aleny Pauličkové, Ph. D., pod názvem Peniaze,...
23. 3. 2011

Veřejné zakázkyHN+

HN+Jedním z problémů veřejných zakázek jsou časté změny právní úpravy tohoto procesu reagující jednak na rozsáhlou legislativu Evropské unie v této...
20. 10. 2010

Kupní smlouva (podle obchodního zákoníku)HN+

HN+Kupní smlouva, která je nyní nejpoužívanějším smluvním typem, bývá zpravidla užívána jako dodavatelská, ale i jako subdodavatelská (např. ve...
22. 9. 2010

RecenzeHN+

HN+Předloženou práci zpracovali erudovaní odborníci katedry občanského práva Právnické fakulty MU, Brno J. Hurdík a P. Lavický s podporou a jako...
1 2 3 4 5
reklama