reklama
reklama
Články autora
27. 3. 2013

Agenturní zaměstnávání u nás a v Evropě

Agenturní zaměstnávání má v České republice poměrně krátkou historii - přestože první agentury byly založeny krátce po revoluci, rozmach v tomto...
20. 12. 2012

Ženy a podnikání

Pracuji ve firmě, která celkem zaměstnává 44 % žen, v managementu je jejich zastoupení ještě silnější - celých 65 %. Naše společnost dostala...
18. 10. 2012

Po kapitalismu přichází talentismus

Celosvětově a celospolečensky dochází momentálně k zásadním změnám a tyto procesy výrazně urychlila ekonomická krize. Společnosti jsou pod...
12. 11. 2009

Generace Y na trhu práce

V médiích se pomalu, ale jistě začíná objevovat a usazovat termín Generace Y. Zatím nenápadně a většinou ve srovnání s předchozí Generací X. Kdo...
30. 9. 2009

Strategie zaměstnávání lidí 50+

Společnost Manpower provádí již 33 let po celém světě pravidelný kvartální průzkum, kde se ptá zaměstnavatelů, jaké jsou jejich náborové plány...
4. 9. 2009

Možnosti úspor v HR oblasti

Opatření firem v oblasti HR v době ekonomické krize se odráží především ve snižování stavů zaměstnanců a omezení počtu pracovních míst, nejen...
26. 8. 2009

Perspektiva profesí v době krize

Pokročilá ekonomická recese přináší změny napříč celým pracovním trhem a ovlivňuje různé obory našeho hospodářství s dopady na složení a...
15. 6. 2009

Jak čelit nedostatku odborníků?

Nedostatek odborníků představuje hrozbu pro světový hospodářský růst. V mnoha regionech a odvětvích se jedná o krizi, která hrozí dalším...
26. 6. 2009

Strategie zaměstnávání lidí 50+

Společnost Manpower Česká republika zveřejnila v červnu 2009 další výsledky svého pravidelného průzkumu Manpower Index trhu práce, dle něhož...
17. 6. 2009

Příchod generace Y na trh práce

V posledních 10 letech nastupuje na pracovním trh nová generace mladých lidí často označovaná jako generace Y. Stejně jako všechny předchozí...
19. 2. 2009

Moderní trendy v manažerském poradenství

Řízení firem dnes podstupuje svou životní zkoušku, management v době krize musí ustát náročnou situaci a zároveň se starat o prosperitu a rozvoj...
14. 3. 2008

Outsourcing je "in"

Anglické slovo "outsourcing" vzniklo složením slov "outside" tedy vnější a "resource" zdroj. Pokud se mluví o outsourcingu lidských zdrojů, je...
14. 2. 2008

Učíme se jeden od druhého

Nejen vzdělávací, ale i poradenské organizace, angažované s cílem zvýšit výkonnost podniku, by měly své služby dovést až do podoby školení a...
1 2
reklama