reklama
reklama
Články autora
29. 8. 2017

Vláda psychopatů nad úzkostnými neurotiky

Poptávka, nabídka, cena, výdělek. Sotva jsme si uvědomili, že v samotném centru podnikatelského dění stojí také člověk, začali nám konkurovat...
17. 8. 2017

Vláda psychopatů nad úzkostnými neurotiky

Poptávka, nabídka, cena, výdělek. Sotva jsme si uvědomili, že v samotném centru podnikatelského dění stojí také člověk, začali nám konkurovat...
16. 11. 2016

Svoboda myšlení

Vzdělání je považováno za nejlepší investici do budoucnosti, protože může napomoci ke zlepšení kvality života. Neznamená to, že by vysokoškolský...
16. 11. 2016

Co nezmění novela školského zákona

Novela školského zákona zavádí jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory. Školy by k výsledkům plošného testování z českého jazyka a...
16. 8. 2016

Unie inovací bez ČR

EU si vede poměrně úspěšně v prosazování ekonomických zájmů, ale jak představitelé členských států usoudili, musí zapracovat na vzdělávání. Na...
15. 6. 2016

Když se mimořádné nadání stane handicapem

Mimořádně nadané děti potřebují zvláštní pomoc, aby svůj potenciál mohly v budoucnu využít pro zvýšení životní úrovně celé společnosti. Češi...
15. 6. 2016

Imigrační vývoj evropských společností

V souvislosti s postupující globalizací se interkulturní komunikace stává zvlášť aktuálním tématem. V naší homogenní společnosti máme v tomto...
26. 4. 2016

Kompetence 21. století

Kritický postoj zaměstnavatelů vůči soudobému systému školství se nevztahuje pouze k neadekvátnímu poměru teorie a praxe, ale rovněž k rozvoji...
26. 4. 2016

Kreativní myšlení

Úspěch firem v budoucích letech tkví ve schopnosti hledání nového a tvoření neobyčejného, což se bez kreativního myšlení neobejde. A kreativní...
26. 4. 2016

Design dělá značku

Kvalitní design pomáhá firmám obstát v konkurenčním prostředí, změna loga přiláká pozornost a nová image další klienty. Vytvořit nezaměnitelný...
8. 3. 2016

Průmysl 4.0: Velké vynálezy pro malé hlavy

Čtvrtá průmyslová revoluce hýbe světem, a byť se může zdát tato problematika jakkoliv přeceňovaná, skutečně nastává éra robotů. Digitalizace...
9. 3. 2016

Gamifikace jako nadčasový marketing

Marketingový nástroj, se kterým se možná denně setkáváte, aniž byste si to uvědomovali. Nový způsob vzdělávání podle osnov Komenského, ale také...
9. 3. 2016

Výzva globálního vzdělávání

V globální ekonomice uspějí jen flexibilní odborníci, kteří se dokážou plynule přizpůsobit aktuálním pracovním pozicím. Pro úspěch v budoucnosti...
1 2
reklama