reklama
reklama

Josef Eim

místopředseda představenstva, Českomoravská Nemovitostní
RSS

Josef Eim zodpovídá za správu investičních fondů skupiny DRFG. Využívá při tom své právní znalosti dané problematiky stejně jako praktické znalosti spojené s aktivním řízením fondu, které nabyl při práci v lichtenštejnském podílovém fondu Vega FX. Je jednatelem a společníkem DRFG Invest II, s. r. o. Dále je zodpovědný za Proprietary Trading aktivity skupiny DRFG a akviziční projekty v oblasti zdravotnictví. Josef studoval na právnické a ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity a dále v zahraničí na The London School of Economics and Political Science.

Články autora
1
reklama