reklama
reklama

Adéla Nekvasilová

redaktorka magazínu Právní rádce
RSS
Články autora
9. 2.

Stát musí vzít rozum do hrsti

Je nutné posílit ochranu lidských práv a svobod, upřesnit mantinely státní moci, říká advokát David Zahumenský, který u soudu napadl vládní...
9. 2.

Průvodce druhy podílů od A do Z

Příručka pro právní teorii i praxi přináší ucelený rozbor tvorby druhů podílů kapitálových společností a jejich odlišnosti ve světle zákona o...
12. 1.

Pilíře digitalizace opět odloženy

O eSbírce a eLegislativě se v souvislostí s digitalizací státní správy mluví už poměrně dlouhou dobu. Jejich uvedení do provozu se ale bohužel...
12. 1.

Diskriminaci v práci stále není konec

Nová publikace popisuje diskriminační důvody a zkoumá, zdali se zaměstnancům v tuzemsku dostává účinné právní ochrany před diskriminací ze...
18. 12. 2020

Vánoce a vir: kladivo na rodinné vztahy

Společně strávený čas většinou rodinné vazby utužuje, někdy je však dokáže i zhoršit. Vánoční svátky ani plná domácnost v době koronaviru nejsou...
4. 12. 2020

V on-line řešení sporů je budoucnost

Pavel Loutocký ve svém díle vybízí, aby se vedle alternativního řešení sporů zvážilo využití on-line právních nástrojů i v soudním rozhodování.
6. 11. 2020

Pravidla správy daní se zjednoduší

Novela daňového řádu zefektivní komunikaci mezi daňovým subjektem a úřady, říká Karel Šimek, ředitel odboru daňové legislativy ministerstva...
6. 11. 2020

Umělá inteligence napříč obory

Linda Kolaříková a Filip Horák představují poměrně obsáhlou publikaci zabývající se umělou inteligencí a jejím dopadem na různá odvětví...
9. 10. 2020

Advokacie v boji s pandemií stále vede

Uplynulo půl roku od počátku koronavirové pandemie. Jak velký dopad krize měla na tuzemský advokátní trh a jakým výzvám bude advokacie čelit při...
9. 10. 2020

Soudy musí být v dobré kondici

Náš právní řád není dokonalý. Právní předpisy se často mění, někdy překotně a nepromyšleně, říká nová předsedkyně městského soudu v Praze...
9. 10. 2020

Rozpravy o základních slovech

Nadčasová debata soudce zabývajícího se lidskými právy s novinářkou o svobodě, společnosti, procesu, politice a jejich spojení s právem je i po...
4. 9. 2020

Stres v soudcovské profesi

Soudcovská profese patří mezi ty, které tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Soudce Nejvyššího soudu nabízí pohled na novodobé stresující...
3. 7. 2020

Systematické pojetí práva

Pavel Ondřejek se ve své knize zaobírá evolucí ve vnímání práva jako systému. Tato teorie pomáhá vysvětlit střet politických, ekonomických nebo...
7. 5. 2020

Biometrické osobní údaje svázané GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů klade na zpracování biometrických údajů přísnější podmínky, než platí třeba pro jméno nebo datum narození....
3. 4. 2020

Nový pohled na civilní právo

Knižní novinka nakladatelství Wolters Kluwer rozebírá dosud opomíjené instituty soukromého práva hmotného i procesního a přináší nový pohled na...
1 2
reklama