reklama
reklama
Články autora
26. 6. 2008

Odpovědnost vlastníka nemovitosti za škodu

S vlastnictvím nemovitosti je, kromě práv držet a užívat předmět vlastnictví, požívat jeho plody a nakládat s ním, spojena rovněž řada...
2. 9. 2007

Součásti a příslušenství nemovitosti

Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pokud v občanskoprávním kontextu užíváme pojem "stavba", míní se tím věc,...
23. 7. 2007

Hospodaření podílových spoluvlastníků

Podílové spoluvlastnictví bývá zdrojem častých sporů mezi spoluvlastníky, neboť každý z nich má zpravidla jiný názor na hospodaření se společnou...
30. 3. 2006

Předběžné opatření

Podání návrhu na vydání předběžného opatření před zahájením nebo během probíhajícího soudního řízení je prostředkem účinného domáhání se práv....
1 2
reklama