reklama
reklama

Luděk Lisse

Lisse Legal
RSS
Články autora
3. 5. 2019

Achillovy paty sportovních arbitráží

Rozhodčí komise řady tuzemských sportovních organizací jsou rozhodčími komisemi pouze podle názvu. Současné pojetí české sportovní arbitráže...
20. 6. 2011

K právní povaze rozhodčího řízení ad hoc

Luboš Chalupa v příspěvku nazvaném "K právní povaze rozhodčího řízení před rozhodcem ad hoc" (Právní rádce č. 4/2011) podrobil kritice české ad...
26. 1. 2011

Rozhodčí řízení de lege ferenda

Rozhodčí řízení má jeden letitý problém. Není jím rozhodčí doložka zakládající k rozhodnutí sporu pravomoc rozhodce ad hoc zapsaného na seznamu...
28. 3. 2008

K prokuře

Řada otázek souvisejících s prokurou a zmocněním je v praxi vykládána nesprávně, případně nejednoznačně. Tento příspěvek proto pojednává o...
26. 10. 2006

Postavení stálých rozhodčích soudů

Rozhodčí řízení v České republice nabývá zejména v posledních měsících na stále větším významu, a to vzdor někdy přetrvávajícím představám...
1
reklama