reklama
reklama

Stanislav Balík

bývalý ústavní soudce a advokát v Praze, šéfredaktor Balíkovy mozaiky
RSS
Články autora
4. 9.

Chorvatské proměny

Poprvé jsem letěl letadlem a část prázdnin trávil v cizí zemi v létě 1965. Turistů tu bylo málo a z kontaktů s místními vyzařovala slovanská...
3. 7.

Když byli soudci na prázdninách

Přes půlstoletí se chod soudů v letních měsících omezoval jen na vyjmenované druhy sporů. V Rakousku platí soudní prázdniny dodnes.
7. 5.

Studium práv ve válečných letech

Mimořádná opatření kvůli koronaviru s omezenými možnostmi studia nezažívají právnické fakulty poprvé. Také za války se podoba závěrečných...
3. 4.

Boccacciovo poselství

Nynější epidemie nebezpečného viru nás uvrhla do situace, kterou jsme dosud nepoznali, tedy aspoň ne v tomto století. Inspiraci, jak ji...
6. 3.

Notář v osidlech hazardu

Pojistné podvody či zpronevěry peněz klientů se nevyhýbají ani právnickým profesím. Není ale pravda, že by nynější právnická generace byla horší...
10. 1.

Hlídka literární

Uplynulý rok byl na přírůstky do právníkovy knihovny velice bohatý. Výběr do třetího vydání Hlídky literární se tak cíleně soustředil na díla z...
6. 12. 2019

Pocta Ladislavu Krymovi

Na konci roku dojde v České advokátní komoře ke střídání tajemníků. To je velkou příležitostí připomenout si ty, kdo tuto pozici zastávali v...
8. 11. 2019

Kravín od Dientzenhofera

Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí. Vyšel z jednoduché zásady, že smlouvy se mají dodržovat. Jeden z návrhů k soudu pro senátory...
6. 9. 2019

Benátské vzpomínky

Benátky a jejich právo mě provázejí celým profesním životem. Vyvolávají vzpomínky na krátký "únik" z komunistické totality a akcentují proměnu...
8. 7. 2019

Velmistrova výzva na Boží soud

Detailní zápisy o zatýkání a zabavování majetku a protokoly z výslechů rytířů se z procesů s templáři na začátku 14. století zachovaly až do...
3. 5. 2019

Nad rozečtenou knihou

Balíkova mozaika tentokrát přináší zamyšlení nad knihou od filozofa a beletristy Umberta Eca. Dílo Na ramenech obrů přináší texty jeho přednášek.
8. 3. 2019

Právníci, kteří přestali ctít právo

Není právník jako právník. Těm, kteří úctu k právu vyměnili za vliv v politice se věnuje anketa Balíkovy mozaiky Vlivní "právníci" 20. století.
18. 1. 2019

Ladislav Valenta, Právník roku 1937

Obdobně jako tomu bylo v loňském roce, přináší Balíkova mozaika i letos rubriku, v níž je vzpomínáno osobností právníků, kteří působili v dávné...
12. 10. 2018

Uznání islámu v Předlitavsku v roce 1912

V aktuálním vydání Balíkovy mozaiky se Stanislav Balík věnuje významnému zákonu z roku 1912, kterým se příslušníci Hanefitů uznávají za...
7. 9. 2018

Výbor PECO zasedal v Praze

V aktuálním vydání Balíkovy mozaiky se Stanislav Balík věnuje nedávnému zasedání klíčového výboru organizace CCBE v Praze.
10. 7. 2018

Výlet do frankistických Španěl

Stanislav Balík vzpomíná na neobvyklou zahraniční cestu, která se pro něj stala trvalým argumentem ve prospěch evropské integrace v...
15. 6. 2018

Japonská ústava z roku 1889

V aktuálním vydání Balíkovy mozaiky předal Stanislav Balík prostor své bývalé studentce Zuzaně Bůžkové se stále aktuálním tématem Ústavy velkého...
4. 5. 2018

Z dějin právnických profesí

Dějiny právnických profesí patří k oborům, které se před listopadem 1989 na právnických či filozofických fakultách nevyučovaly. Co tedy mohli...
1 2 3
reklama