Aktuální informace o uzavírkách a omezeních hledejte zde.
Aktuální stav MHD v Praze naleznete zde
Pátek 6.9. (ČTK,ABA)
13:05
Z dvanácti na pět hodin se snížily v tomto týdnu čekací doby pro kamióny na hraničním přechodu Rumburk-Neugersdorf na Děčínsku. Pomohlo k tomu především odklonění osobní a autobusové dopravy z tohoto velmi zatíženého přechodu.
Rumburský přechod a přístupové komunikace k němu zaplavily kamióny, které sem začaly najíždět od poloviny srpna po uzavření přechodu Cínovec na Teplicku. Osobní a autobusová doprava byla odkloněna na hraniční přechod Varnsdorf-Seifhennersdorf. Pro osobní vozidla lze využít i hraniční přechody Rumburk (místní část Horní Jindřichov)- Seifhennersdorf nebo Dolní Poustevna-Sebnitz. Odklonění osobní dopravy a autobusů by mělo zrychlit odbavování kamiónů. Nadále zůstává uzavřen hraniční přechod Hřensko-Bad Schandau.
Opatření v Rumburku bude platit do 20. září, kdy skončí stav nebezpečí.
Přechod Cínovec vyřadila z provozu v první polovině srpna záplavová vlna na místních potocích, která poničila především přístupové silnice. Větší škody napáchala na německé straně. Přechod bude uzavřen několik měsíců.

12:55
V důsledku nedávných povodní jsou v Praze pro individuální dopravu stále neprůjezdné následující mosty: Libeňský, Štefánikův, Čechův, Mánesův, Legií, Jiráskův a Palackého. Oblast Starého Města a Malé strany je přístupná pouze pro místní obyvatele a firmy po předložení příslušné parkovací karty.
Po otevření Strakonické ulice se částečně ulehčila dopravní situace na Zbraslavi. Strakonická ulice je otevřena obousměrně po jízdním pásu ve směru z centra v úseku od Barrandovského mostu do prostoru Lahovic. Na Lahovickém mostě přes Berounku je omezena nosnost na 10 tun a pro jediné vozidlo pak na 25 tun. V opačném směru je provoz veden pouze jedním jízdním pruhem a na Lahovickém mostě je v tomto směru omezena únosnost na 27 tun.
Řidiči jedoucí od mostu Závodu míru ve směru na Strakonice musí objet Zbraslav po silnici druhé třídy číslo 102 a přes mimoúrovňovou křižovatku s ulicí Výpadovou najet do jízdního pásu ve směru na Strakonice. V podjezdu pod provizorním mostem přes Berounku je však možný průjezd pouze vozidel do maximální výšky 3,5 metru. Průjezd Zbraslaví zůstává i nadále uzavřen.

8:40
Od pondělí začnou v Praze tramvaje X-B a 56 jezdit přes Hlávkův most. Noční linka 56 se tak vrátí na svoji trasu. Linka X-B pojede mezi Vltavskou a Masarykovým nádražím přes zastávky Těšnov a Bílá Labuť. Tramvaj číslo 8 bude od Nádraží Vysočany prodloužena na konečnou stanici do Starého Hloubětína.
Změny provozu autobusů budou platit od úterý. Linky 156, 175 a 210 budou ve směru z Holešovic jezdit až do stanice Pražského povstání. Podobně je tomu již u autobusů 102, 144, 152, 187 a 200. Linka 139 bude v ranní špičce posílena, a proto se ruší linka 157. Důvodem je zajistit vyšší kapacitu přepravy v úseku Kačerov - Želivského.
K zajištění městské dopravy, která kvůli následkům záplav doznala značných změn, byl poskytnut maximální počet dopravních prostředků. Nyní jezdí až 700 tramvajových souprav a o 110 autobusů více než v normální situaci. Také se zvýšilo obsazení stanovišť dispečerů. Dvě desítky jich navíc osobně řídí dopravu v místech, kde se křižuje největší počet autobusů a tramvají. Jde se o stanice Vltavská, Smíchovské nádraží, Jankovcova a Pražského povstání.

8:35
Ve Výpadové ulici v Praze 5 se včera ve směru na Radotín propadla vozovka. Příčinou je srpnová povodeň. Provoz je v ulici sveden do jednoho jízdního pruhu a řídí ho přenosný semafor.
Vozovka se propadla zhruba 100 metrů za Přeštínskou ulicí a v současné době ji opravují pracovníci správy komunikací. Doprava by měla být v místě poškození zcela obnovena dnes odpoledne.

Čtvrtek 5.září (ČTK,ABA)
18:10
Nedělní povodní poničená silnice z Horního Maršova do Malé Úpy a na Pomezní boudy v Krkonoších bude neprůjezdná nejméně do neděle. V pondělí by po ní mohly začít jezdit automobily do šesti tun, přičemž u podemletých úseků se bude jezdit v jednom pruhu.
Pro osobní automobily tak nadále zůstane uzavřený i hraniční přechod do Polska na Pomezních boudách. Cyklisté a pěší turisté přechod využívat mohou.
Celkové škody způsobené nedělní povodní se v Krkonoších odhadují na několik desítek miliónů korun. Správa Krkonošského národního parku odhadla škody na cestách, tocích a porostech na více než 20 miliónů korun a vodou zasažené obce Malá Úpa a Horní Maršov utrpěly škody na majetku za několik miliónů korun.

15:55
Po záplavě byla zprůjezdněna silnice II/261 Litoměřice - Ústí n. Labem přes Velké Žernoseky. V obci Žalhostice však dopravu řídí kyvadlově semafory.

14:25
Vozy taxi už mohou jezdit po ulicích centra Prahy, které jsou po povodni doposud uzavřené pro obvyklou dopravu. Smějí také přejíždět mosty, na něž mohly jen prostředky městské hromadné dopravy. Taxikáři si však musejí na magistrátu vyzvednout kartu se symbolem "D", která ke vjezdu do uzavřených ulic opravňuje. Taxikáři ještě chtěli, aby mohli jezdit i po pruzích vyhrazených pro autobusy, policii či vozy záchranné služby. Na to magistrát nepřistoupil.
Povolení neplatí pro uzavřenou část Karlína.
Kartu mohou taxikáři získat v hlavní budově magistrátu na Mariánském náměstí v Praze 1 v pracovní dny od 08:00 do 20:00. Musejí předložit průkaz řidiče taxi a takzvaný malý technický průkaz.

Úterý 3.září (ČTK,ABA)
13:00
Volně přístupná pro lidi i automobily bude od úterý od 17:00 oblast Invalidovny v Praze 8, a to od ulice Švábky až po vojenský archiv.

Pondělí 2.září (ČTK,ABA)
12:04
Z důvodu záplav a podemletí silnice je od včerejška pro veškerý provoz uzavřena silnice II/296 od křižovatky nad Horním Maršovem na HP Pomezní Boudy. Objížďka není možná, pro vstup do Polska je nutno použít jiných HP (Harrachov nebo Královec).

12:01
Silný nápor Pražanů zažívala městská hromadná doprava. Dopravní podnik kvůli nefunkčnosti velké části metra nasazuje ráno o 40 tramvají a 110 autobusů více. Po městě jezdilo dnes stejně jako v pondělí 700 tramvajových vozů. Uzavřený úsek metra trasy C nahradilo 110 autobusů. Nejvíce tramvajových vozů dopravní podnik nasadil na linku číslo devět a linky náhradní tramvajové dopravy X-B a X-A. Nejvytíženějším tramvajovým uzlem s největší intenzitou provozu je Karlovo náměstí v Praze 2.
11:57
Doprava v Praze, kde je po srpnových záplavách stále uzavřena řada ulic a mostů a část metra, procházela i dnes zatěžkávací zkouškou. Frekventované pražské ulice a hlavní tahy ucpaly v ranní špičce automobily, které mnohdy zdržovaly i městskou hromadnou dopravu.
Policisté i nadále apelují na řidiče, aby k přepravě užívali místo svých automobilů městskou hromadnou dopravu. Dopravní podnik kvůli nefunkčnosti velké části metra nasazuje ráno o 40 tramvají a 110 autobusů více.Dlouhé a jen pomalu jedoucí kolony vozidel se v ranní špičce již tradičně tvořily na Severojižní magistrále, v oblasti Letenského náměstí a okolních ulic a na smíchovském okruhu. Silný provoz panoval i v okolí křižovatek Ohrada a U Bulhara a narušoval tak plynulou jízdu tramvají. Naopak Jižní spojka byla dnes kolem 08:30 v obou směrech průjezdná.
Kolony vozidel se dnes tvořily i v okolí Lahovického mostu, kde je sice již od soboty průjezdná Strakonická ulice, ale v obou směrech pouze v jednom pruhu. Zbytek silnice by měl fungovat v horizontu tří týdnů až měsíce.

Pátek 30.srpna (ČTK, ABA)
14:35
Tramvaje se ještě dlouho nevrátí do části ulice Komunardů v Holešovicích. Holešovice totiž stojí na naplaveninách a hrozí, že během příštích tří měsíců se v podloží po opadnutí spodní vody začnou objevovat dutiny. Otřesy z dopravy by mohly s podložím "pohnout" a způsobit posun domů.

14:24
Policisté motoristy znovu žádají, aby do Prahy pokud možno vůbec necestovali. Řidiči by měli mít ohled na to, že po povodních v Praze platí mnoho dopravních omezení a že je prvořadé dát přednost hromadné městské dopravě.
Kritická je doprava zvláště na Letné a v přilehlých ulicích Prahy 7 a také na Jižní spojce směrem na Barrandov. V těchto místech jsou téměř nepřetržitě kolony velmi pomalu jedoucích vozidel. Sebemenší dopravní nehoda auta úplně zastaví.
Severojižní magistrálou ve směru od dálnice D1 na Prahu 7 projedou motoristé poměrně plynule až do Legerovy ulice ke křižovatce s Anglickou, kde se začíná provoz zahušťovat. Ve Wilsonově ulici směrem na Prahu 7 je doprava velmi hustá. V opačném směru je silnější provoz na Hlávkově mostě. Velmi silný je i v Argentinské ulici ve směru do centra.
Pro individuální dopravu dosud nejsou otevřeny mosty Libeňský, Štefánikův, Čechův, Mánesův, Legií, Jiráskův a Palackého. Uzavřen zůstává i průjezd Zbraslaví. Pro nákladní dopravu, ne však kamióny, je nově uvolněn most Závodu míru.
Neprůjezdné jsou i trasy z magistrály přes Karlín a Libeň. Jen městská hromadná doprava může jezdit přes Klárov, nábřeží kapitána Jaroše, nábřeží E. Beneše a Chotkovu ulici.
Pětiminutový výpadek elektrického proudu dnes dopoledne zkomplikoval v centru i tramvajovou dopravu. Fronta asi 30 tramvajových souprav stála od Karlova náměstí až na Národní třídu. Větší množství tramvají nahrazuje omezený provoz metra.
Pražští řidiči by pro návraty z dovolených neměli zvolit jen nedělní odpoledne. Kvůli špatné dopravní situaci by měli přijíždět postupně po celý víkend. Některé ulice jsou po povodni stále uzavřeny. Pravobřežní ulice v centru zůstanou uzavřeny kvůli podzemním jeskyním, které vymlela voda. Karmelitská ulice bude dále určena tramvajím, protože automobily by je zdržovaly. Od soboty budou moci řidiči jezdit Strakonickou ulicí v Praze 5, v oblasti chuchelského závodiště je však zúžena. Průjezdná tam bude i Výpadová ulice a ulice K přehradám.
Ústav dopravního inženýrství vytypoval objízdné trasy Prahy, které vedou i ve Středočeském kraji. Jsou to například silnice mezi Slaným a Mělníkem, Mělníkem a Brandýsem nad Labem a spojka Brandýs nad Labem, Úvaly a Říčany.
Od pondělí bude kvůli dokončení stavby nového úseku městského okruhu uzavřena část Křížové ulice v Praze 5.

11:15/b>
Na okrese Litoměřice budou dnes od 12.00 hod. zprůjezdněny silnice pouze pro osobní vozidla a BUS: - II/261 Litoměřice - Polepy - II/240 Vědomice - Polepy - II/608 kruh. objezd Terezín - Trávčice - III/247 12 přes obec Lukavec

Čtvrtek 29.srpna (ČTK, ABA)
17:05
Nadcházející víkend, kdy se bude velká část Pražanů vracet z prázdnin a dovolených, bude zatěžkávací zkouškou pro již tak ochromenou dopravu v hlavním městě. Policie proto vyzývá řidiče, aby nenechávali návrat na poslední chvíli, jezdili opatrně a trpělivě a respektovali dopravní omezení, která ve městě stále platí zejména kvůli nedávným povodním.
Kolony se mohou tvořit prakticky všude, zejména na příjezdových trasách do města.
Členové autoklubu ABA přichystali na poslední prázdninový víkend pro motoristy v Praze překvapení. Na vybraných kritických místech budou posádkám aut, zejména s dětmi, rozdávat balíčky s občerstvením a dárky.
Od sobotního rána bude pro motoristy otevřena Strakonická ulice. V oblasti chuchelského závodiště budou řidiči jezdit obousměrně jen ve dvou jízdních pruzích. Dva pruhy blíže k Vltavě totiž poškodila povodeň. Řidiči nadále mohou využívat jen most Závodu míru na Zbraslavi, Barrandovský most, most Barikádníků a Hlávkův most.
S koncem prázdnin se očekává, že počet aut v hlavním městě vzroste. V září jezdí o desetinu aut více než v srpnu.
Také během dneška panoval v Praze velmi silný provoz, i když některé úseky byly poměrně dobře průjezdné. Kolony se tvořily tradičně na Letné, podobná situace byla v ulici K Barrandovu. Silný provoz byl odpoledne i na Bubenské ve směru na Hlávkův most a na Hlávkově mostě směrem na Wilsonovu. Samotná Wilsonova byla ve směru do centra průjezdná na stupni dva až tři, v opačném směru projeli řidiči Severojižní magistrálu bez větších problémů až do Legerovy, kde se od Anglické tvořila kolona vozidel. Dobře průjezdná byla v obou směrech Jižní spojka.

16:20
Ve stanici metra Můstek velká voda prolomila podlahu v přestupní chodbě mezi trasami B a A. Zjistili to dnes dopoledne pracovníci pražského Dopravního podniku. Podlaha, ve které vede kabelový kanál, byla prolomena a vzduta v délce přibližně 15 metrů poté, co s největší pravděpodobností nevydržela dlouhodobý hydrostatický tlak povodňové vody. Podlahou tak navzdory uzavřeným tlakovým uzávěrům proniklo značné množství vody do prostor trasy A.
Na místo nálezu, které je již druhou lokalitou s průlomem zdiva v pražském metru, byla okamžitě přivolána ostraha. Do příchodu policistů, kteří průlom podlahy ohledají a zdokumentují, byla chodba uzavřena.
14:45
Na Karlův most se lidé mohli vrátit po dvou týdnech ve středu dopoledne. Teprve dnes ale mohou sejít i po schodech na náměstí Kampy a do přilehlých uliček. Právě tuto část Malé Strany na břehu Vltavy a Čertovky zničila velká voda nejvíce. S otevřením pro pěší se čekalo až na dobu, kdy skončí úklid zatopených domů.
O zpřístupnění Valdštejnské ulice, Malostranského náměstí, Karmelitské a Letenské ulice a Újezda pro auta rozhodne Praha 1 společně s magistrátem. Karmelitskou projíždí v tyto dny šest tramvajových linek v minutových intervalech a jen těžko sem lze zavést běžnou automobilovou dopravu.

14:35
Na úseku železnice mezi Klatovy a Janovicemi nad Úhlavou, který poničily záplavy, postavili dnes železničáři provizorní, téměř třicetimetrový most. Po dokončení prací a zatěžkávacích zkouškách by se zde mohla 1. září obnovit doprava. Původní most u obce Kal vzala Úhlava.
České dráhy odhadly v Plzeňském kraji škody po záplavách na 360 miliónů korun. Nejvíc poničená je trať Plzeň - Domažlice, kde se u Hradce u Stoda sesunul svah a podemlel trať. Koleje zde visí ve vzduchu v úseku několika desítek metrů. Voda také vzala most mezi Nezvěsticemi a Šťáhlavicemi na Plzeňsku. Trať je zničena rovněž v úseku od Železné Rudy na hranici s Německem. V uvedených oblastech je náhradní autobusová doprava.

Středa 28. srpna (ČTK, ABA)

16:05
Složitou dopravní situaci v Praze komplikují podle policie především mimopražští řidiči. Pražští motoristé patrně jízdy autem omezili. Potvrzují to i výsledky úterního pozorování Ústavu dopravního inženýrství. Ulicemi metropole projíždělo v úterý dopoledne z celkového počtu až 40 procent vozidel s mimopražskou státní poznávací značkou.
Dopravní problémy jsou dnes především na Letné v Praze 7. Hustota provozu se tam pohybuje stále mezi čtvrtým a pátým stupněm. Hustý provoz je i na severojižní magistrále. Řada řidičů stále jezdí do centra a mnoho mimopražských si krátí cestu na Plzeň, Karlovy Vary a Kladno přes Letnou.
Motoristé by rozhodně neměli zbytečně do Prahy jezdit a měli by využívat obchvaty. Například ti, kteří jedou od Mladé Boleslavi směrem na západ, by měli jet přes Kralupy nad Vltavou.
Provoz na Jižní spojce dnes dosahuje stupně tři, maximálně čtyři. Ode dneška mohou přes Lahovický most v Praze 5 jezdit autobusy.

15:35
V Crhově na Blanensku začala dnes rozsáhlá oprava sedmi mostů, silnic a chodníků, které začátkem července poničila povodeň. Opravy si vyžádají přes deset miliónů korun a skončí do listopadu. Koryta potoků se v Crhově, Olešnici, Hodoníně u Kunštátu a dalších obcích severního Blanenska zvedla počátkem července po silných přívalových deštích. V Crhově velká voda strhla mostky a odnesla části silnic i chodníků. Situace byla natolik vážná, že policie musela po povodni uzavřít vjezd do obce.
Teprve po opadnutí vody na severu Blanenska začaly stoupat hladiny řek v Čechách.

15:24
Hraniční přechod Halámky je průjezdný, ale na přístupové silnici mezi obcemi Suchdol nad Lužnicí a Tušť je povodní poškozený most. Objíždka vede pískovnami nebo přes obec Dvory nad Lužnicí. Most na hraničním přechodu Nová Bystřice je průjezdný, ale pouze s omezením do 3,5 tuny.

14:45
Pražský dopravní podnik rozšířil předprodej jízdenek ve stanicích metra. Jízdenky lze zakoupit nejen v stanicích, které jsou v provozu. Znovu otevřen byl i předprodej ve stanicích Hradčanská, Můstek a Hlavní nádraží, které po povodních zůstávají mimo provoz. Jízdenky a kupóny si lze ode dneška až do 9. září zakoupit na trase A ve stanicích Hradčanská, Můstek, Náměstí Míru, Želivského, Strašnická a Skalka. Na trase B je předprodej ve stanicích Zličín, Luka, Lužiny, Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Hloubětín, Rajská zahrada a Černý Most. Na trase C fungují prodejní místa ve stanicích Háje, Roztyly, Kačerov, Vyšehrad, I. P. Pavlova a Hlavní nádraží.
Přenosné jízdenky bez osobních údajů držitele se prodávají pouze v Centrálním dispečinku v Praze 2 v ulici Na bojišti 5 a ve stanici metra Roztyly na trase C.
Prodejní místa ve stanicích Dejvická, Anděl na Knížecí, Karlovo náměstí, Florenc, Palmovka, Vysočanská a Nádraží Holešovice jsou až do odvolání mimo provoz.

12:14
Dopravní situace v Praze stále není růžová. Lze očekávat kolonu vozidel na magistrále, která začíná od poloviny Nuselského mostu a sahá k Wilsonově ul. ve směru na Prahu 7.
Dnes byla pro dopravu uzavřena Chotkova ulice.

9:52
Česko-německý hraniční přechod Moldava-Neurehefeld na Teplicku je ode dneška opět v provozu. Nadále zůstávají v Ústeckém kraji uzavřeny přechody do Německa na Cínovci na Teplicku a v Hřensku na Děčínsku. České úřady dělají vše pro to, aby přechod v Hřensku mohl být za 14 dnů otevřen. Hřensko odbavovalo v nepřetržitém provozu pěší turisty, cyklisty, motocyklisty, osobní automobily a autobusy, poznamenal Řehák. Situaci zde zatím také komplikuje skutečnost, že silnice Děčín-Hřensko je kvůli poškození rozvodněným Labem stále uzavřena.
Nákladní dopravu nepřetržitě odbavuje přechod v Rumburku na Děčínsku a v Hoře svatého Šebestiána na Chomutovsku.

Ve středu (28.8.) bude od rána opět otevřena ul. Radlická pro osob. dopravu a to v úseku od zastávky metra Radlická po Anděla, z důvodu zprovoznění trasy metra "B" v úseku Zličín - Smíchovské nádr. a zpět.

Úterý 27. srpna (ČTK, ABA)

17:04
V Praze očekávejte stupeň 4 v ul. Argentinská v obou směrech, st.2 v ul. V Holešovičkách, na mostě Barikádníků.
Na Jižní spojce před Barrandovským mostem stojí kolona vozidel, která sahá k čerpací stanice OMV.

16:13
V okr. Jindřichův Hradec byla po záplavách zprovozněna silnice I/24 na mostě v obci Tušť.

15:18
Kolejiště i nástupiště zcela pod vodou a vodu na schodech a v tunelu má ještě sedm stanic pražského metra. Velkou neznámou je však stále stanice Florenc na trase B, kde je sice vestibul i povrch stanice již bez vody, ale ostatní prostor je uzavřen.
Na trase A jsou zcela zatopeny stanice Malostranská a Staroměstská.
Na trase B jsou zcela zaplaveny stanice Anděl, Můstek, Náměstí Republiky, Křižíkova a Invalidovna. Nejhůře je na tom Anděl, kde jsou dva metry vody a tlakové závěry jsou stále uzavřeny. Na Náměstí Republiky dosahuje voda půl metru pod oblouk nástupiště. Na Můstku jsou stále pod vodou dvě pětiny schodů, na Křižíkově a na Invalidovně pětina. Problém s vodou ještě není zcela vyřešen na Národní třídě, kde je zaplaveno celé kolejiště a na nástupišti je půl metru vody, na Českomoravské, kde je na nástupišti pět centimetrů vody, a na Vysočanské, kde je 30 centimetrů vody v kolejišti. Zcela bez vody je již Karlovo náměstí a Palmovka.
Voda byla odčerpána také ze zaplavených stanic na trase C, tedy z Nádraží Holešovice, Vltavské a Florence; nyní se pracuje na zprovoznění trasy v celé délce.

13:50 - V Praze očekávejte silnější provoz v Kbelské ul. mezi křiž. Kolbenova - Průmyslová ve směru do centra. Průmyslová ul. volně průjezdná.

12:20 - Velmi hustý provoz byl v dopoledních hodinách na Severojižní magistrále. Průjezd ztěžuje jízdní pruh vyhrazený pro náhradní autobusovou dopravu. Podobná situace panovala rovněž na Jižní spojce v Praze 5 ve směru k Barrandovskému mostu. Provoz na obou komunikacích navíc na několik desítek minut ochromily dvě nehody osobních vozidel.
- Od dnešního dne již průjezdný úsek mezi Chotkovou ulicí a nábřežím kapitána Jaroše na levém vltavském břehu.
- Nejsilnější provoz v Praze je na Severojižní magistrále a na komunikacích, které se na ni napojují, tedy například ve Vinohradské, Koněvově či Husitské ulici.

10:58
Celá Petrská čtvrť v Praze 1 je od dnešního rána volně přístupná chodcům. Karlův most bude pro pěší otevřen ve středu, a to nejpozději odpoledne. Od čtvrtka by se měl výrazně změnit režim i pro Malou Stranu, která je jako poslední část Prahy 1 nadále uzavřena a přístupná jen místním lidem a podnikatelům. Dopravní omezení v první městské části nadále platí a nebudou se patrně do čtvrtka měnit. Uvolnění dopravy závisí mimo jiné na dokončení vyklízení odpadů ze zatopených domů a sklepů. Správci komunikací musí také rozhodnout, zda je už v pořádku statika v místech, kde se propadly vozovky.

10:56
Až do konce srpna mohou obyvatelé i návštěvníci povodněmi postižené Plzně využívat dopravu městskými tramvajemi, autobusy a trolejbusy zdarma. Například v Praze, kde byla po záplavách městská doprava také zdarma, se ode dneška už platí.
Plzeňský magistrát původně stanovil bezplatnou dopravu do minulého čtvrtka, kdy měl končit stav nouze. Vláda ho však prodloužila do 31. srpna.
Kvůli povodněmi narušené statice domu U zvonu, o jehož demolici dnes rozhodli radní, nejezdí přes centrum tramvaje. Lidé musejí přesedat na náhradní autobusy. Magistrát stále usiluje o to, aby lidé více využívali hromadnou dopravu a nejezdili po Plzni vlastními auty.

Pondělí - 11:30 Řidiči, kteří se vydají autem do Prahy, musejí nadále počítat se složitou dopravní situací. Dopoledne se na hlavních silničních tazích v metropoli tvořily kolony popojíždějících, někdy i stojících vozidel. Již tak neutěšený stav zkomplikovala ráno anonymní hrozba, kvůli níž muselo být na několik hodin uzavřeno ruzyňské letiště i všechny příjezdové komunikace.
Velmi hustý provoz byl dopoledne na Nuselském mostě, v ulicích 5. května, Legerova, Argentinská směrem do centra, Milady Horákové a Korunovační.
Podle dopravní agentury DITA musejí řidiči jedoucí po Jižní spojce ve směru z Prahy 10 na Prahu 5 počítat s velmi silným provozem. Vytvořila se tam souvislá kolona aut od Barrandovského mostu až za sjezd na Hostivař. Velmi špatná situace panovala také na Severojižní magistrále. Cesta z ulice 5. května na Hlávkův most trvá téměř tři hodiny.

Pátek, 23. srpna
14:45
Pátek nepřinesl v dopravě nic nového, kolony vozidel nezmizely
Co se týče mostů, je situace zatím nezměněna. Na všechny vnitřní pražské mosty, až na Karlův most, se už dostanou pěší a cyklisté. Jezdí po nich i tramvaje. V provozu pro individuální dopravu však zůstávají jen mosty Závodu míru na Zbraslavi, most Barikádníků, Hlávkův a na Praze 5 Barrandovský most.
Na pravé straně řeky Vltavy je pro pěší od středy opět otevřeno celé nábřeží od podolské vodárny po Národní divadlo, náplavky u Vltavy zatím průchodné nejsou.
Možná již po neděli bude pro motoristy otevřen Letenský tunel, Štefánikův most, Těšnovský tunel a nábřeží generála Svobody. Znovu je uzavřena ulice Modřanská, a to v úseku mezi ulicemi Československého exilu a Kolarovovou.
Stále uzavřeny zůstávají rovněž silnice mezi Davlí a Zbraslaví a silnice mezi Černošicemi a Radotínem, přestože jsou již z technického hlediska plně průjezdné. Otevření těchto komunikací závisí totiž na zprovoznění Strakonické v Praze.
Stále největším problémem v hlavním městě je omezený provoz metra, kvůli následkům záplav funguje zhruba jen polovina stanic. Na území celého města je ztížená doprava i proto, že přednost dostávají autobusy městské hromadné dopravy.
Čtvrtek, 22. srpna
17:57
Pravděpodobně od pondělí bude pro motoristy otevřen v Praze Letenský tunel, Štefánikův most, Těšnovský tunel a nábřeží generála Svobody.
S dopravními omezeními musejí řidiči počítat také v Českobrodské ulici mezi Spojovací a ulicí Pod Táborem, kde je propadlá vozovka. Směrem od centra vede objížďka přes Malešice.
V okrese Praha-západ zůstávají neprůjezdné silnice mezi Zbraslaví a Štěchovicemi, pro silniční dopravu je dosud uzavřen i úsek silnice Sedlec - Roztoky na sever od Prahy, podél železniční trati Praha - Kralupy nad Vltavou a Vltavy.
Kvůli sesuvům jsou stále uzavřeny silnice první třídy z Dubí na státní hranici na Cínovci na Teplicku a také silnice z Loubí do Hřenska na Děčínsku. Pro dopravu je stále uzavřena silnice z Děčína do Ústí nad Labem.
Na Berounsku jsou podle tamní policie průjezdné všechny silnice a platí zde pouze tři dopravní omezení. Prvním je úsek silnice před Hýskovem, kde se opravuje opěrná zídka. Kvůli úklidu obce omezují dopravu i v okolí Srbska a Hlásné Třebaně.
Na silnicích na Mělnicku je devět úseků, které zůstávají buď zcela neprůjezdné, nebo na nichž je provoz omezen. Největší problémy jsou v blízkosti soutoku Vltavy a Labe u Mělníka.
Pro nákladní dopravu je kvůli poškozenému mostu v Rájově neprůjezdná silnice z Českého Krumlova do Českých Budějovic. Neprůjezdná je rovněž silnice mezi Suchdolem nad Lužnicí a Tuští na Jindřichohradecku. Další uzavírka kvůli podemletému mostu je ve směru od Prahy na silnici v Miroticích na Písecku.
Ve Zlínském kraji na Kroměřížsku je provoz na silnici mezi obcí Střílky a hranicí s okresem Uherské Hradiště jen na polovině komunikace. Ve směru Brno - Uherské Hradiště vede přes Střílky, Koryčany a Stupavu objížďka. Pro nákladní automobily je doprava odkloněna už ve Slavkově směrem na Kyjov.
Částečná uzávěrka je na silnici první třídy ve Starém Městě na Uherskohradišťsku a objížďka ve směru od Brna na Zlín v délce asi tři kilometry je řádně vyznačena.

14:00 - Severní Čechy
Všechny mosty v Ústeckém kraji jsou od dnešního dne opět průjezdné pro kamiónovou dopravu, a to včetně mostů přes Labe ve Štětí a Roudnici nad Labem. Většina komunikací v kraji je opět průjezdná, některé silnice III. tříd však stále zůstávají uzavřeny kvůli úklidu. Pokračuje odčerpávání vody u viaduktu Račice a rybníku Chodouny. Silničáři provizorně upravili odvodnění na silnici I/15 ve směru od Lovosic ke kruhové křižovatce Terezín.
11:15
Na silnicích všech tří tříd na Mělnicku zůstávají stále neprůjezdné některé úseky a komplikují dopravní spojení v těchto lokalitách.
Zcela neprůjezdná zůstává obec Obříství, kde je zřícená část vozovky. Značné komplikace způsobuje dosud uzavření starého mostu v Mělníku. V této oblasti je navíc stále zatopen úsek silnice mezi Hořínem a silnicí z Mělníka do Veltrus a pouze záchranáři mohou zatím projet z Hořína přes Vrbno do Zelčína.
Pouze záchranáři mohou také projet z Větrušic přes Tuhaň do obce Červená Píska. Neprůjezdná je silnice z Vojkovic do Křivous. V této oblasti je také neprůjezdný podjezd pod teplickou dálnicí na silnici III/10151. Na této silnici mohou v úseku z Dušníků přes Dědibaby, Bukol, Kozárovice a Zálezlice také jezdit jen záchranáři. Okolo Zálezlic navíc vedou provizorní objížďky po polních a štěrkových cestách.
Neprůjezdný je úsek silnice z Horních Počápel ve směru na Hněvice, stejně jako přímé silniční spojení do obce Vlíněves. Do ní je možné dojet náhradní trasou přes Daminěves, Cítov a Dolní Beřkovice.
Komplikace trvají v oblasti kolem Veltrus. Neprůjezdný je napojení z města na silnici II/608. Pouze osobní vozidla také mohou jezdit v úseku z Chlumína přes Hostín do Vojkovic.

Lidé v Plzni mohou využívat městskou hromadnou dopravu až do odvolání bezplatně. Zástupci města zatím nevědí, odkdy budou lidé muset platit. Budou je o tom informovat prostřednictvím médií.

Středa, 21. srpna
12:13
České dráhy prozatímně zprovoznily na trati Praha - Beroun semafory, závory a další zabezpečovací zařízení a vlaky po této trase začaly jezdit podle běžného jízdního řádu v plném rozsahu. Podle mluvčí ministerstva dopravy a spojů Ludmily Roubcové dráhy také v úterý zprovoznily trať Veselí nad Lužnicí - České Velenice.
Všechny mosty v Ústeckém kraji jsou už dnes průjezdné, a to včetně mostu ve Štětí. Většina silnic I. a II. třídy je sjízdná. Především na Litoměřicku však dopravu stále komplikuje voda, která zaplavila komunikace zejména III. tříd.
Na vnitřní pražské mosty se už dostanou pěší a cyklisté. Výjimkou je z etických důvodů Karlův most. Pro automobily jsou však tyto vnitřní mosty stále uzavřeny, jezdí po nich jen tramvaje. Od pondělí se opět začne platit v městské hromadné dopravě.
Pražská doprava při dnešní ranní špičce opět téměř zkolabovala. Oblast severojižní magistrály, to znamená ulice 5. května, Nuselský most, Legerova, Wilsonova i Hlávkův most hlásila kolem 09:00 dopravu na stupni čtyři až pět. V místech se tvořily dlouhé nepojízdné kolony. Tato situace pokračovala až do oblasti Prahy 7, ulic Bubenské a Veletržní.
Problémová situace v dopravě byla ráno i v okolí Letenského náměstí. Zatím průjezdná byla ráno ulice V Holešovičkách ve směru do centra a to na stupni tři, dále i most Barikádníků a ulice Argentinská. Provoz na Jižní spojce ve směru z Prahy 10 na Prahu 4 a dále na Barrandovský most byl stejně jako v předchozích dnech na nejvyšším stupni pět. Kolony vozidel zde dosahovaly až na úroveň sjezdu z Jižní sojky na Kačerov.
Ulice K Barrandovu ve směru z centra byla hodnocena stupni průjezdnosti tři až čtyři.

09:44
Českým drahám se podařilo obnovit železniční dopravu v Ústeckém kraji, a to včetně spojení na Prahu. Dráhy již zprovoznily většinu poškozených tratí, nesjízdné zůstává jen procento z nich. Uzavřené jsou však vodní toky, a to úseky na Labi a Vltavě.
Státní plavební správa zastavila až do odvolání plavbu od Třebenic po Mělník a od Chvaletic po státní hranice s Německem. Současně není možná plavba přes vodní díla Slapy, Kamýk, Orlík a Kořensko na Vltavě.

Úterý, 20. srpna
17:10 - PRAHA
Dopravní situace v hlavním městě se začíná zlepšovat. Kritická byla kolem 14:30 už pouze v okolí Korunovační ulice.
Jižní spojka v obou směrech, včetně nájezdové rampy na Barrandovský most, byla odpoledne na stupni dvě až tři. Na třetím stupni z pětibodové škály byla rovněž ulice K Barrandovu ve směru z centra. V opačném směru se pohybovala do stupně dva.
Legerova ulice, Nuselský most i ulice 5. května ve směru do centra byly na druhém stupni průjezdnosti.
Ulice Wilsonova byla i nadále na stupni tři až čtyři, stejně jako Hlávkův most. Doprava v oblasti Letenského náměstí se odpoledne pohybovala do stupně tři. Stejně jako ulice Veletržní, Argentinská, most Barikádníků a most Závodu míru na Zbraslavi.

13:59 - PRAHA
I dnes je dopravní situace v Praze neutěšená. Provoz na severojižní magistrále ve směru do centra je na stupni pět. Týká se to ulic 5. května, Nuselský most, Legerova a dále I.P.Pavlova, Wilsonova a Hlávkův most.
Podle Ladislava Bernáška z pražské policie je kritický provoz i v Praze 7 v oblasti Letenského náměstí, ulice Veletržní, Bubenské, Argentinské a mostě Barikádníků. Rovněž stupeň čtyři až pět platí v úseku Jižní spojky ve směru na Prahu 5 a nájezdové rampy na Barrandovský most. Provoz v ulici K Barrandovu z centra je do čtyřky, v opačném směru tři až čtyři.
O záchytných parkovištích informuje na svých internetových stránkách Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy. Parkoviště jsou v blízkosti stanic metra Skalka, Zličín, Nové Butovice, Radlická, Palmovka, Rajská Zahrada, Černý Most, Nádraží Holešovice, Opatov a dále u železničních stanic Praha-Radotín a Praha-Běchovice.

13:49 - Jižní Čechy
V okrese Český Krumlov je pro nákladní dopravu neprůjezdná trasa Český Krumlov - České Budějovice po silnici I/39 kvůli poškozenému mostu v Rájově. Na Jindřichohradecku je stále neprůjezdná pro veškerou dopravu silnice I/24 v Tušti, objížďka vede po souběžné místní komunikaci přes Suchdol nad Lužnicí.
V okrese Písek zůstává uzavřena silnice I/20 v úseku Protivín - Písek kvůli zničenému mostu přes řeku Blanici. Pro osobní dopravu je stanovena objízdná trasa po silnicích třetích tříd, pro nákladní dopravu je tato trasa zcela neprůjezdná.
Další uzavřený úsek silnice I/20 se nachází na Strakonicku před obcí Lnáře, kde znemožňuje průjezd další zničený most. Uzavřená je také silnice I/22, kde je v úseku mezi obcemi Drahonice a Skočice po záplavách podemletá vozovka. Silnice I/3 v úseku Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí na okrese Tábor je již zprůjezdněná, avšak pouze se zvýšenou opatrností.

13:45 - Německo
Kvůli záplavám je stále přerušeno mezinárodní železniční spojení z Prahy do německých Drážďan. Mimo provoz zůstává železniční trať mezi německým Heidenau a Děčínem. V nutných případech lze pro cestu do Česka použít železniční trasu Drážďany - Žitava a přechod do Hrádku.
Pro automobilovou dopravu z této oblasti do České republiky jsou použitelné mosty přes Labe na dálnici A4 a ve středu města Carolabrücke (silnice E55) a Albertbrücke. Drážďanská radnice nicméně žádá motoristy, aby nevjížděli s automobily do města.

10:21 - MĚLNÍK
Klesající hladina Labe i Vltavy umožnila již zpřístupnit na Mělnicku téměř všechny obce, které postihly záplavy. Výjimkou zůstávají například Kozárovice, které jsou stále částečně pod vodou.
09:51 - Severní Čechy
Řidiči mohou opět využívat silnici mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Jediným problematickým místem znovuotevřeného silničního tahu je ještě úsek pobřežní komunikace mezi oběma mosty v Ústí nad Labem, který je nutné objet po mostech přes Střekov.
Za Děčínem ale řidiče opět čekají komplikace. Na delší dobu totiž bude uzavřena silnice I/62 mezi Děčínem a Hřenskem, kde se utrhla vozovka a tento úsek si vyžádá terénní úpravy.
Otevřen již byl také první úsek silnice I/30 mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi, který navazuje na dálnici D8.
Obyvatelé ústecké čtvrti Střekov se od úterního rána budou moci opět přepravit do centra Ústí nad Labem městskou hromadnou dopravou.
Obnovení veřejné hromadné dopravy přes Labe umožnilo otevření obou ústeckých mostů. Nejprve byl vpodvečer zprovozněn pro osobní automobilovou dopravu starší most Edvarda Beneše a o pár hodin později i nový Mariánský most.

09:50 - PRAHA
Od úterního rána bude opět zprovozněna tramvajová doprava z Palmovky přes Libeňský most směr Holešovická tržnice. Rovněž od úterý bude obnoven provoz i na tramvajové trati z Braníka do Modřan.

Pondělí, 19. srpna

17:20 - Severní Čechy
Nákladní automobily mohou od dnešního odpoledne k překonání Labe v Ústeckém kraji použít dva mosty, kromě roudnického ještě Tyršův most v Litoměřicích. Podle statického posouzení přečkala konstrukce mostu povodeň bez vážnějšího poškození.
Řidiči zatím nesmí z mostu odbočovat na silnice do obce Mlékojedy ani Terezín, které jsou stále uzavřeny. Osobní automobily mohou kromě mostů v Roudnici a Litoměřicích přejíždět Labe přes most Budovatelů v Děčíně.
"Nyní jsou v Děčíně dvouhodinové kolony. Proto prosíme řidiče, aby do centra města nezajížděli," řekl Jiří Rous z tiskového odboru města. Doprava se ucpává v Ústecké ulici. Ta je za odbočkou k viaduktu u dopravních podniků stále uzavřena.

Dráhy v neděli večer ukončily kyvadlovou dopravu po mostě přes Labe, protože již začala fungovat městská doprava.

17:15 - PRAHA

Hromadnou dopravou po Praze budou lidé jezdit zdarma zřejmě ještě tento týden. Až budou další úseky hromadné dopravy postižené velkou vodou v provozu, bude se opět platit. Jde například o stanici metra Smíchov.
Primátorův náměstek Martin Hejl opět varoval, že je Praha zcela neprůjezdná.
Město možná prodlouží kvůli hromadné dopravě školní prázdniny. Primátor Igor Němec se zmínil o středních a vysokých školách.

14:45 PRAHA - dopravní kolaps
Dopravní kolaps trápí od rána hlavní město. Řidiči přijíždějící do Prahy z jiných měst by měli využívat záchytná parkoviště na příjezdových komunikacích.
Pro osobní automobilovou dopravu byl dnes otevřen Libeňský most.
Pražský primátor Igor Němec Českému rozhlasu řekl, že krizový štáb dnes zatím nerozhodl o tom, aby byla Praha pro osobní dopravu zcela uzavřena.
Kritická situace je zejména na severojižní magistrále, kde ve směru do centra a na Prahu 7 je stupeň provozu čtyři až pět. Konec kolony na ulici 5. května dosahuje na úroveň ulice Sdružení. Obdobně je na tom část Prahy 7, a to zejména oblast u Letenského náměstí. Nejhorší situace je v ulicích Veletržní, Bubenská a Dukelských hrdinů, dále ulice Argentinská a most Barikádníků.
Doprava na Jižní spojce od Prahy 10 ve směru na Prahu 4 a 5 je do stupně tři, na nájezdové rampě na Barrandovský most je stupeň čtyři až pět.
Smíchovský okruh je do stupně dvě, nárazově tři - uzavřena je část Radlické ulice a náhradní trasa vede přes ulici Křížovou.

14:13 - Severní Čechy
Nákladní automobily v Ústeckém kraji stále mohou přejíždět Labe pouze přes most v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Pro osobní automobily byl kromě roudnického mostu otevřen ještě nový most přes Labe v Děčíně. S povolením okresního úřadu je možné přejet most v Litoměřicích.
Podle děčínského starosty Vladimíra Medka neúměrně houstne doprava ve městě. Na silnici z Děčína do Hřenska je na několika místech vozovka podemletá a začínají padat stromy lemující silnici. Komunikace spojující Ústí nad Labem a Děčín jsou zatím neprůjezdné po obou stranách řeky. Pro dopravu je uzavřena i silnice v ústecké čtvrti Vaňov.
V Terezíně na Litoměřicku je propadlá vozovka na hlavním silničním tahu, uzavřena je i silnice spojující město s Lovosicemi a Bohušovicemi. Neprůjezdná zůstává silnice spojující Litoměřice s Lovosicemi přes obec Mlékojedy.
Hraniční přechody do Německa Hřensko, Cínovec a Moldava jsou stále uzavřeny.

14:10 - PRAHA
V Praze se kolona aut na tahu od Kolína tvořila od časných ranních hodin už za Říčany. Uhříněvsí lze projet jen rychlostí chůze. Nekonečná fronta aut se na dalších kilometrech přibližuje k Praze pouze po dvou či třech metrech a většinou stojí.
Rezignovaní řidiči vypínají na několik minut motory a litují, že se vydali na cestu. Od Dolních Měcholup mnozí odstavují auta, kterým se přehřál motor. Trasu z Kostelce nad Černými lesy do centra Prahy, což představuje málo přes 30 kilometrů, nelze překonat za méně než dvě a půl hodiny.
Vjezd do Prahy z východní strany výrazně komplikuje oprava tramvajové tratě v Černokostelecké ulici. Na několika místech je tam doprava svedena do jednoho pruhu.
Cestu z Kolínska a okresu Praha-východ do Prahy si dnes neusnadní ani ti, kteří v Říčanech odbočí na dálnici D1. Kolony aut stojí dnes na všech hlavních tazích do hlavního města a platí na nich nejvyšší stupeň pět. Auta stojí i na Severojižní magistrále a Nuselském mostě. Dopravní situace je v Praze kritická již od rána.


PRAHA - pondělí ráno
Motoristé mohou od pondělního rána jezdit Argentinskou ulicí a po mostě Barikádníků mezi Prahou 7 a 8. Podle informací pražské policie bude most otevřen pro městskou hromadnou dopravu a automobily do 3,5 tuny.
Podle informací pražského magistrátu bude otevřena Povltavská ulice mezi mostem Barikádníků a Čuprovou ulicí v Libni.
Naopak uzavřena bude od pondělí podle magistrátu Radlická ulice v Praze 5 ve směru do centra. Pojede po něm náhradní autobus X-B spojující Nové Butovice a Anděl.
Po magistrále pojede ve vyhrazeném pruhu autobus X-C, nahrazující metro trasy C mezi stanicí Pražského povstání a Holešovicemi, informoval magistrát. Na Pražského povstání budou v Praze 4 jezdit po mostě Barikádníků a magistrále i další autobusy ze severu Prahy.
Provoz ve vyhrazeném pruhu budou policisté kontrolovat. Kromě autobusů tam budou moci jezdit už jen vozy s modrými majáky. Ostatní řidiče, pokud by tam vjeli, čeká postih. Magistrát upozorňuje, že v některých částech magistrály bude pro normální provoz jen jeden pruh. Proto opět vyzval řidiče, aby do města nejezdili.
Náměstek primátora Martin Hejl oznámil, že přes Krejcárek Zenklovou ulicí dále do Prahy 8 začaly jezdit tramvaje. Provoz podle něj už měl začít i na takzvaném malém smíchovském okruhu v Praze 5. (čtk)


Pondělí
Řidiči si mohou ode dneška vyzvednout své automobily, které policie odtáhla ze zátopových zón v Praze, na parkovišti Ústředního automotoklubu v ulici Pod vodovodem 4 v Praze 5, naproti stanici metra Jinonice. Pro vozidla si majitelé mohou chodit 24 hodin denně.
Majitelé odtažených automobilů se bližší informace dozvědí na policejní lince 158 nebo na čísle technické správy komunikací 02/8186 1808.

-(11:35) - Také dopoledne se na hlavních silničních tazích v metropoli tvořily kolony popojíždějících.
Velmi hustý provoz byl dopoledne na Nuselském mostě, v ulicích 5. května, Legerova, Argentinská směrem do centra, Milady Horákové a Korunovační. Stále trvá výzva, aby lidé do metropole auty pokud možno nejezdili.
Podle dopravní agentury DITA musejí řidiči jedoucí po Jižní spojce ve směru z Prahy 10 na Prahu 5 počítat s velmi silným provozem. Vytvořila se tam souvislá kolona aut od Barrandovského mostu až za sjezd na Hostivař. Velmi špatná situace panovala také na Severojižní magistrále. Cesta z ulice 5. května na Hlávkův most trvá téměř tři hodiny.

Pátek, 16. srpna (ABA, ČTK, ČRo)

19:20
Uzavírky v Praze budou nadále omezovat silniční dopravu
Pražská dopravní policie vyzývá občany, aby odstranili svá vozidla zaparkovaná v Husitské a Koněvově ulici v úseku od křižovatky U Bulhara po Ohradu, kde jsou značky zákaz zastavení. Úsek v příštích dnech zřejmě značně zatíží náhradní autobusová doprava, informoval dnes ČTK policejní mluvčí Jan Holub. Policie bude auta odtahovat.
Technická správa komunikací již odtáhla vozy z Libeňského mostu. Informace o nich majitelé dostanou na čísle 6142 6430 nebo na lince 158.
Malý smíchovský okruh včetně ulice Svornosti a Hořejšího nábřeží policie otevře 17. srpna, nevyskytnou-li se například problémy s podemletými vozovkami.

17:42
Po 16:00 zprovoznil pražský dopravní podnik úsek tratě metra B mezi stanicemi Černý most a Hloubětín. Vlaky tam jezdí po šesti minutách. Mezi stanicemi Zličín a Nové Butovice vlaky už také jezdí. Intervaly mají desetiminutové.
Ve stanici Hloubětín mohou nyní cestující přestoupit na tramvajové linky číslo 3, 7, 10 a 17, které jedou do centra města. Autobusové linky z okrajových částí Prahy jsou i nadále prodlouženy od stanice Černý Most na Lehovec.
Mezi stanicemi Nové Butovice a Anděl nadále jezdí náhradní autobusová doprava X-B.


16:22
Na jediném průjezdném mostu přes Labe v severních Čechách v Roudnici nad Labem se tvoří desetikilometrové kolony čekajících osobních automobilů.

Fronty jsou i na dálnici D8 na Teplice, kde je po propadnutí vozovky na 16. kilometru provoz sveden do protisměru a je zde omezena rychlost.

V jižních Čechách jsou podle ÚAMK na Prachaticku neprůjezdné úseky Těšovice - Žíchovec, Blažejovice - Volary a Těšovice - Husinec.
V okrese České Budějovice jsou uzavřeny úseky Hluboká nad Vltavou - Podskalí, včetně mostu přes Vltavu v Hluboké a Týn nad Vltavou - Žižkova ulice.

Na Táborsku jsou mimo provoz silnice v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, dále úseky Oltyně - Hodušín, Jistebnice - Chlum, průjezd Vrcholtovicemi, Soběslav - Vesce, Vlastiboř - Debrník a Chýnov - Turovec - Planá.

Na Strakonicku je silnice I. třídy číslo 20 stržená u zámku v obci Lnáře. Objížďka ve směru od Plzně bude vedena z obce Lnáře k letišti Tchořovice a do obce Tchořovice. Částečně průjezdný je úsek Drahonice - Skočice u Mlýnského rybníka, kde je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.
V úseku Vodňany - Pražák - Bavorov je spadlý most. V Blatné je rovněž stržený most a v úseku Blatná - Bělčice je stržená silnice. Úsek Bavorovské Svobodné Hory - Štětín - Křepice je zatopen. Na silnici Doubravice - Nahošín je poškozená vozovka mezi obcemi Bělčice - Újezdec je stržená hráz a na úseku Myštice - Míreč je stržený most.

15:48
Železniční doprava mezi Ústím nad Labem a Děčínem zase funguje.

Silnice II/408 je v úseku Dyjákovice - Hevlín průjezdná, provoz byl obnoven. Hraniční přechod Hevlín je stále pro veřejnost uzavřen.

14:20
Kvůli opravě vozovky po povodních bude zhruba do 17:00 uzavřena silnice číslo 362 Crhov - Olešnice v Jihomoravském kraji. Objížďka je vedena přes obce Loucký dvůr - Křtěnov - Olešnice. Již od čtvrtka je uzavřena silnice I. třídy Štěpánov nad Svratkou - Hodonín, kde byly poškozeny mosty a vozovka po povodních.
V Ústeckém kraji jsou uzavřeny mosty v Litoměřicích a ve Štětí. Průjezdný je pouze most v Roudnici nad Labem pro osobní a humanitární pomoc. V okrese Ústí nad Labem jsou zatopeny všechny komunikace ve směru od Prahy a na Děčín. Mezi Děčínem a Ústím jsou uzavřeny silnice na obou březích Labe. Příjezd do Ústí a Děčína je tak možný pouze od Teplic. V Děčíně i Ústí jsou uzavřeny všechny mosty, neprůjezdná je silnice na Dolní Žleb a silnice 261 na Střekov. Uzavřena je silnice Děčín - Hřensko. Neprůjezdné jsou Lovosice, Litoměřice a Terezín.
Kvůli povodním zůstávají ve středních Čechách neprůjezdné úseky Beroun - Závodí a Srbsko, kde je doporučená objížďka po silnici 605 přes Loděnici, Bubovice a Mořinu, dále město Žebrák, úsek z Lochovic na hranice okresu, část silnice Zdice-Chodouň a silnice III. třídy v obcích Bavoryně, Hředle, Beroun, Králův Dvůr a úsek Neumětely - Lážovice. Stále neprůjezdná je silnice Davle- Štěchovice.

12:05
Rozvodněné Labe podemlelo v Ústeckém kraji železniční trať koridoru Děčín - Praha. Železničáři proto na dvou úsecích trati, u Povrlů na Ústecku a u Prackovic na Litoměřicku, přerušili provoz. Železniční spojení podél Labe zajistily České dráhy po náhradních tratích. Mosty přes Labe v Ústí a Děčíně jsou průjezdné, jejich zaplavení nehrozí.

10:25
Postupující velká voda na Labi vyřadila z provozu další úseky na trati I. železničního koridoru Praha-Děčín. Vedle již delší dobu neprůjezdné části Praha-Kralupy je nyní mimo provoz i úsek z Bohušovic nad Ohří do Ústí nad Labem a Povrly-Dobkovice. Dálková doprava je odkloněna přes Most nebo Bakov nad Jizerou a Českou Lípu. Autobusová doprava nebyla zavedena. Vlaky Eurocity jsou na trati zrušeny.
Od čtvrtka se rovněž prodloužil neprůjezdný úsek trati z Liběchova až do Litoměřic a nově mimo provoz je část Hrušovany nad Jevišovkou-Novosedly na trati Znojmo-Břeclav.
Ve středních Čechách zůstává uzavřen úsek trati z Neratovic do Kralup. Mimo provoz je i nadále pražské nádraží Holešovice. Vlaky rovněž nejezdí mezi Zdicemi a Jinci, Březnicí a Mirovicemi a z Prahy do Vraného, kde je částečně zavedena náhradní autobusová doprava. Vlaky z Prahy do Berouna již jezdí.
V jižních a západních Čechách zůstávají nesjízdné úseky Protivín-Putim, Prachatice-Volary, Šťáhlavice-Nezvěstice, Veselí nad Lužnicí-Chlum u Třeboně a Veselí-Veselí nad Lužnicí zastávka na trati Praha-České Budějovice. Dále jsou to úseky Polečnice-Hořice, Lipno-Vyšší Brod, Čkyně-Vimperk, Železná Ruda město-Železná Ruda, Blatná-Březnice, Stod-Holýšov, Blatná-Lnáře a Rožmitál-Březnice. Na většině neprůjezdných tratí je zavedena náhradní doprava autobusy. V provozu je trať Volary-Číčenice.
Dráhy provozují kyvadlové bezplatné linky v Praze mezi Hlavním nádražím a Smíchovem, Běchovicemi a Masarykovým nádražím, Počernicemi a Libní a Zličínem a Hlavním nádražím. Pravidelné vlaky jezdí rovněž v Děčíně z hlavního na východní nádraží a v Ústí nad Labem z nádraží západ na Střekov a ze západu na Povrly.
I nadále je zastaven provoz linky kombinované dopravy Ro-La z Lovosic do Drážďan, protože vlaky do Drážďan končí v Děčíně.

10:15
Provoz pražského metra na trase B mezi stanicemi Zličín - Nové Butovice bude možná obnoven již po poledni. Dopravu mezi Zličínem a Novými Butovice zatím zajišťuje náhradní autobusová doprava.

09:32
Situace v Praze: Opět bylo uzavřeno autobusové nádraží Florenc. Policie vyzývá občany, aby nejezdili automobily do centra města. Policie vyzývá občany, kteří parkují na Libeňském mostu, aby svá vozidla odstranili.

08:30
V severních Čechách je na silnici číslo 30 neprůjezdný úsek Lovosice-Ústí nad Labem a okolí ústeckých křižovatek Pod Větruší a Pět oblouků. V Děčíně je mimo provoz silnice číslo 62 na nábřeží, úsek do Hřenska a do Ústí. Zaplavená je rovněž silnice číslo 15 z Lovosic do Terezína a na Teplicku komunikace na hraniční přechod Cínovec. Mimo Roudnice nad Labem jsou neprůjezdné mosty přes Labe. Most v Kostelci nad Labem je v provozu.
Ve Středočeském kraji jsou uzavřeny dva úseky na silnici číslo 9 z Mělníka do České Lípy, a sice v Liběchově a mezi Byškovicemi a Mělníkem, a úsek na silnici číslo 16 Podhořany-Uhy. Na Příbramsku je průjezdná pouze jedna polovina vozovky na silnici číslo 18 z hranice okresu Benešov do Kosovy Hory. V Sedlčanech je uzavřen odbočovací pruh k Pennny marketu a hrozí nebezpečí spadnutí provizorního mostu Podhora na silnicí číslo 19. Úsek je stále průjezdný.
V Plzeňském kraji je s omezeními otevřen průtah Plzní na silnici číslo 26, zúžení jsou na ulicích Klatovská a Losiná. Na jihu Plzně je pro osobní dopravu kvůli zaplavení uzavřena silnice číslo 26 Zbůh-Chotěšov.
V Jihočeském kraji jsou na silnici číslo 3 uzavřeny průjezd Soběslaví a úsek z Tábora po Veselí nad Lužnicí. Obě uzavírky se objíždějí přes Jindřichův Hradec. Uzavřena je část průjezdu Českými Budějovicemi. Na silnici číslo 20 v úseku Protivín-Písek je spadlý most a neprůjezdné jsou Lnáře. Mimo provoz je vozovka číslo 24 v Tušti u Majdalény a most na silnici číslo 4 u Mirovic.

Ranní souhrn
Autobusy městského dopravního systému mohou jezdit přes Jiráskův most v centru Prahy. Na Jiráskův most se vrátila autobusová linka 176 z Karlova náměstí na Strahov. Tramvaje mohou přejíždět přes most Legií u Národního divadla a přes Palackého most. Mosty Hlávkův a Barrandovský jsou jediné pražské mosty, po nichž mohou mezi oběma břehy řeky Vltavy přejíždět automobily. V provozu je rovněž most Závodu míru na Zbraslavi. Od dnešního dne funguje v Praze autobusové nádraží Florenc.
Policisté zprovoznili teplickou dálnici D8 v úseku propadlého mostu na 18. kilometru.
Zničena byla podle informací ČT železniční trať mezi Ústím nad Labem a Prackovicemi.


Čtvrtek, 15. srpna (ABA, ČTK, ČRo)

22:08
Pro kamiony je Plzeň volně průjezdná.

18:00
ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. zřídilo krizovou infolinku 0723 33 22 11 (06.00 - 21.00 hod.)

17:35
Obyvatelé Zbraslavi se od dnešního odpoledne dostanou autobusem do Prahy. Dopravní podniky zavedly autobusovou linku ze zastávky Poliklinika Modřany přes Komořany na Zbraslavské náměstí a také do Sídliště Zbraslav. Vybrané spoje zajíždějí do zastávky Baně. Na trase Karlovo náměstí - Stadión Strahov začal znovu jezdit autobus číslo 176.

17:25
České aerolinie nabídly zahraničním turistům v České republice jednosměrné zlevněné letenky pro návrat domů. Nabídka platí pro všechny odlety od dnešního dne až do 23. srpna a je omezena volnými kapacitami na jednotlivých letech. Aerolinie rovněž do konce týdne neúčtují klientům storno poplatky při vracení letenek či změně odletu.

17:00
Budějovická silnice I/3 je ve směru od Dolního Dvořiště průjezdná téměř bez problémů až na D1 do Prahy. Jediný zatopený a neprůjezdný úsek je mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Objíždka vede z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec a Pelhřimov, dále lze pokračovat buď na Humpolec a D1, nebo na Tábor a dále po I/3 na D1 a k Praze.

16:45
Nákladní automobily v Ústeckém kraji nemohou přes Labe. Jediný otevřený silniční most přes řeku na severu Čech v Roudnici nad Labem na Litoměřicku byl pro nákladní dopravu uzavřen. Mohou po něm jezdit jen osobní auta a vozidla integrovaného záchranného systému. Doprava je pouštěna střídavě v jednom směru.

16:10
Strakonická silnice č. 4 je průjezdná i pro kamiony od hraničního přechodu Strážný až před Prahu. Chuchle je stále neprůjezdná, je však možné odbočit na Zbraslav-Baně - most Závodu Míru a dále na Horní Břežany nebo na Komořany, kde je však nutné odbočit včas nahoru na Prahu 4. Tato informace platí i pro opačný směr.

16:08
Ústřední autobusové nádraží v Praze na Florenci je připraveno od pátečního rána opět zahájit provoz.

15:50
Na okrese Mělník nebyla vzhledem k havárii v Neratovicích vyhlášena žádná dopravní omezení.

15:45
Spoje odjíždějící z pražského autobusového nádraží Florenc jsou kvůli záplavám přemístěny na následující místa:
Roztyly - odjezdy směr Brno
Černý Most - odjezdy směr Hradec Králové, Liberec, Krkonoše
Vychovatelna - odjezdy směr Litoměřice, Česká Lípa
Hradčanská - odjezdy směr Karlovy Vary, Plzeň, Louny

15:42
Silnice I/4 v úseku Vimperk - Čkyně je opět průjezdná, vzhledem ke zúžení vozovky zdeplatí omezení rychlosti.

15:30
V Ústí nad Labem jsou neprůjezdné pobřežní komunikace kolem Labe, zaplavena je i silnice číslo 30 do Lovosic. Objížďka vede po silnici číslo 13 do Teplic. Neprůjezdná je rovněž silnice z Ústí do Děčína a komunikace z Velkého do Malého Března. Částečně neprůjezdné jsou i Petrovice kvůli utržené vozovce a Chabařovice, kde je zaplavená silnice.
Na Teplicku je mimo provoz silnice z Dubí na hraniční přechod Cínovec a některé silnice nižších tříd, stejně jako na Chomutovsku. Na Litoměřicku je uzavřena silnice Poceplice-Hoštka.
Na Mělnicku je uzavřen úsek silnice I. třídy číslo 16 Podhořany-Uhy a silnice číslo 9 na Českou Lípu v úseku Byškovice- Mělník a u Liběchova. Mimo provoz je i silnice Dolní Beřkovice- Citov, Horní Počáply-Štětín a silnice I. třídy číslo 101 Obříství-Vojkovice. Neprůjezdné jsou Veltrusy a Kralupy nad Vltavou.

15:10
Železniční most přes Labe, který je jedinou spojnicí mezi centrem Ústí nad Labem a jeho městskou částí Střekov, by měl zůstat průjezdný i při očekávané páteční kulminaci hladiny řeky na 12,5 metru.

14:55
Provozní ředitel Ředitelství silnic a dálnic Otakar Vacín oznámil, že začátek dálnice D8 z Prahy na Teplice, který je mimo provoz kvůli propadlému mostu, bude provizorně zprovozněn nejpozději v pátek ráno.

14:25
Veškeré silnice na okr. Znojmo jsou již plně průjezdné kromě silnice II/415, příjezdové silnice na hraniční přechod Hevlín.

13:56
České dráhy musely dnes po poledni opět přerušit provoz na úseku Ražice-Čejetice trati z Plzně do Českých Budějovic. Důvodem byl sesuv podmáčeného svahu na trať. Dráhy naopak obnovily provoz na trati mezi Volary a Prachaticemi. U obce Spálenec je trať přerušena kvůli spadlému mostu. Mezi Chlumem u Třeboně a Lomnicí zajišťují náhradní dopravu autobusy.

13:10
V Neratovicích došlo k výbuchu nádrže a uvolnění velkého množství chlóru do ovzduší. Byl vyhlášen třetí stupeň chemické pohotovosti. Tento plyn je velmi jedovatý. Doporučuje se nevjíždět do oblasti!

12:16
Výpadek proudu ochromil dopoledne tramvajové spojení mezi Strossmayerovým a Senovážným náměstím, a tedy i spojení mezi oběma břehy rozvodněné Vltavy. Dopravní podnik na místo poslal 14 autobusů.

11:58
Průjezd Plzní je stále velmi obtížný. Cesta z kteréhokoli okraje přes centrum na protilehlou stranu města trvá více než hodinu. Ve městě navíc stále nejezdí tramvaje ani trolejbusy, ale pouze náhradní, bezplatná autobusová doprava, která je přetížena. V problémových místech se autobusy musejí zařazovat mezi auta a doba přepravy se tak prodlužuje. Kamióny mají dnes do 22:00 zakázán vjezd do města.

11:50
Uzavřena pro TIR je silnice I/4 Vimperk - Čkyně.
Silnice II/141 je mez Volary - Blažejovice uzavřena. Objížďka pouze pro osobní vozidla vede přes obec Mlynařovice.

11:24
Stav na silnici D8 v úseku km 35,5 - 48,5 a na I/8 na Teplice je dobrý, průjezdné jsou bez omezení. Na 29. km silnice I/8 se právě buduje zákaz výjezdu na Roudnici pro nákladní vozidla, a to v obou směrech - ve směru na Teplice i na Prahu.

10:50
Jediná cesta ze směru od Českých Budějovic pro nákladní doopravu na hraniční přechod Strážný je Strunkovice nad Blanicí - Chocholatá Lhota - Vlachovo Březí - Chlumany - Vimperk - Strážný. Silnice I/4 v úseku Vimperk - Sudlavice v okrese Strakonice je uzavřena. Na silnici I/20 za Protivínem od křižovatky u obce Myšenec je zničen most. Na silnici II/159 je v Týně nad Vltavou uzavřen most. V obci Hluboká nad Vltavou je uzavřen most přes řeku.
V Ústí nad Labem je uzavřena ulice Tovární, hlavní tah mezi čtvrtí Předlice a centrem města.
Neprůjezdné hraniční přechody: Severní Čechy Cínovec, Hřensko, Moldava Jižní Čechy Nová Bystřice - protržený most České Velenice - pro silniční a železniční dopravu průjezdný, uzavřená je pouze lávka pro pěší Jižní Morava Hevlín.

10:15
Vzhledem ke zvýšenému provozu na Barrandovském mostě v Praze se na D5 ve směru od Plzně na Prahu tvoří kolony vozidel. Kolony začínají již na 3. km D5.
Pražská ulice Modřanská mezi nádražím Braník a Podolským nábřežím je průjezdná.

10:00
Most Závodu míru v Praze 5 na Zbraslavi je opět otevřen v obou směrech. Je možný rovněž průjezd od Komořan k mostu Závodu míru a to od Kolarovovy ulice. Dále je možný průjezd Zbraslaví na Strakonickou.

09:37
Pouze jediný česko-rakouský hraniční přechod na Znojemsku, kterým je Hevlín-Laa an der Thaya, zůstává uzavřený. Od rána se odbavuje osobní a nákladní doprava na přechodech Hatě-Klein Haugsdorf a Hnanice-Mitterelzbach.
Řidiči se mohou dostat i k přechodu Vratěnín-Drossendorf.

09:18
V Děčíně jsou přes řeku Labe uzavřeny veškeré mosty pro automobilovou i železniční dopravu.
V Ústí nad Labem - Střekov je zaplavena ul. K. Máje, ulice je neprůjezdná.

09:10
Dálnice D8 je ve směru od Prahy na sever zcela neprůjezdná. Mezi 9. a 18. km je propadlá vozovka a mosty jsou neprůjezdné. Na sever se lze dostat pouze přes Mladou Boleslav nebo přes Slaný (tzn. v Praze přes Barrandovský most).

08:28
Mosty přes řeku Dyji jsou zprovozněny v Oblekovicích, Sedlešovicích a Tasovicích. Most ve Strachoticích je uzavřen. Most v Hrádku je trvale v provozu. Od 5 hod. je uzavřena silnice III.tř. mezi obcemi Přibice a Pohořelice - silnice je zaplavená vodou z Jihlavy.
Hlavní nádraží v Ústí nad Labem je pod vodou, vlaky tudy pouze projíždějí. Centrálním se stalo západní nádraží.
V Mělníce jsou všechny mosty neprůjezdné.
České dráhy zavádějí zdarma vlakový spoj Zličín-Jinonice-Hlavní nádraží-Horní Počernice-Vysočany-Libeň. Zdarma také fungují linky Hlavní nádraží - Smíchov a Běchovice - Masarykovo nádraží.

07:46
Policie žádá řidiče nákladních automobilů, aby vůbec nejezdili do Roudnice nad Labem. Most přes Labe je uzavřen.

Ranní souhrn
Během noci se ocitla pod vodou řada silnic v okrese Děčín a Ústí nad Labem, uzavřeny zůstávají také Kralupy nad Vltavou a Neratovice. V Severočeském kraji je průjezdný pouze most v Roudnici nad Labem. V Mělníku není průjezdný ani starý ani nový most.
Hlavní tah z Českých Budějovic na přechod do Rakouska v Dolním Dvořišti je průjezdný. Řidiči se nedostanou do Budějovic od Veselí nad Lužnicí, kterým se projet nedá. Do jihočeské metropole je volný průjezd od Jindřichova Hradce a Třeboně. V noci už se dalo s objížďkami projet od severu k jihu i krajským městem jižních Čech. Řidiči se už mohou nyní dostat také z Budějovic do Českého Krumlova.
Doprava v hlavním městě bude zatím stále velmi omezena. Metro bude od 05:00 jezdit ve stejném rozsahu jako ve středu. Znamená to, že na trase C budou jezdit soupravy z Pražského povstání do stanice Háje a mezi Pražským povstáním a Muzeem bude pendlovat jedna souprava. Na trase A bude jezdit metro ze Skalky na náměstí Míru. Metro trasy B bude jezdit v omezeném provozu v úseku Nové Butovice a Zličín. Omezena má být podle policie dál možnost přejet v Praze z jednoho břehu Vltavy na druhý osobním automobilem. Průjezdné budou Barrandovský a Hlávkův most. Mosty Palackého, Legií a Štefánikův jsou otevřeny jen pro městskou hromadnou dopravu. Po svých pravidelných trasách jezdí tramvajové linky číslo 2, 4, 6, 9, 11 a 20 a noční tramvajové linky číslo 51 a 58.


Středa, 14. srpna (ABA, ČTK, ČRo)

17:15
V Praze byl obnoven omezený provoz na trase metra B mezi Novými Butovicemi a Zličínem. Potíže s elektrickou energií mají teď tramvaje. Byl přerušen provoz v Revoluční ulici, nejezdí linky z Hradčanské směrem na Špejchar.

17:11
Hraniční přechod Mníšek je opět průjezdný.

16:52
Všechny hraniční přechody na území Plzeňského a Karlovarského kraje i přes záplavy v republice fungují a celníci nemají při odbavování žádné problémy. Nečeká se dlouho.

16:30
Kvůli rozvodněnému Labi musel být dnes odpoledne uzavřen takzvaný Nový most v Mělníku. Přerušilo se tak přímé spojení ve směru na Veltrusy a Slaný. Platí zde ale i další omezení na hlavních silničních tazích. Motoristům se při cestách z Mělníka a do Mělníka omezily možnosti pouze na komunikace ve směru na Mšensko a ve směru na Byšici a Mladou Boleslav. Naopak se již kvůli velké vodě nedostanou obvyklými cestami do Liběchova, do Veltrus a Kralup nad Vltavou ani do Neratovic.
Hladiny všech řek v Plzni klesají. Začínají se postupně otevírat další mosty. Stále však nejezdí tramvaje a trolejbusy. Karlovarská ulice pod viaduktem je pořád ještě zatopená, stejně tak křižovatka U Jána. V částech města, které jsou průjezdné, se tvoří obrovské kolony vozidel.

16:11
Nájezd na pražský Barrandovský most z Branické strany byl již uzavřen pro velké množství vody. Barrandovský most je i nadále průjezdný.

16:00
Hraniční přechod Halámky je opět průjezdný pro vozidla TIR.
Na okr. Žďár nad Sázavou byly všechny zatopené silnice zprůjezdněny.

15:45
Na okrese Znojmo byly zprůjezdněny silnice mezi obcemi Uherčice - Stálky a Podhradí - Uherčice.
Teplická dálnice D8 je v úseku 0. - 18. km v obou směrech neprůjezdná. Objízdná trasa je vedena přes Slaný a Velvary.

15:40
V Ústí nad Labem byl uzavřen Mariánský most. Dále jsou uzavřeny ul. Přístavní a Drážďanská.
V Litoměřicích je uzavřen most přes řeku Labe na silnici I/15.

15:30
Nedoporučuje se jet po silnici I/3 od Tábora do Č. Budějovic. Neprůjezdné je Veselí n. Lužnicí a Planá n. Lužnicí. Objížďka vede přes Jindřichův Hradec. U Třeboně hrozí, že bude zaplavena silnice I/34. Policie zde doporučuje jezdit pouze v nejnutnějších případech. Uzavřený je most v Týně n. Vltavou.
Po silnici I/4 není možné dojet až do Písku, následná silnice I/20 je u Protivína pod vodou. Objížďka je možná přes Strakonice nebo Vodňany.

15:22
Na Mělnicku se i nadále komplikuje situace. Nyní jsou všechna vozidla z Nové Vsi odkláněna na Cítov. Na Mělník se prakticky dostanete pouze z Byšic nebo ze Mšena.

15:20
Na teplické dálnici D8 na 15,5 km ve směru na Prahu se protrhl most. Dálnice je neprůjezdná v obou směrech.
Pražské metro na trase B přerušilo provoz, protože na trati není dostatek elektrického napětí. Dopravní podnik se bude snažit, aby byl provoz do hodiny obnoven. Zatím je mezi Zličínem a Andělem zavedena náhradní autobusová doprava.

15:05
V Děčíně je uzavřeno Labské nábřeží - Tyršův most, jezdí se po novém mostě. Uzavřena je i silnice na hraničním přechodu Hřensko.

15:00
V Krušných horách je zcela uzavřen úsek z Božího Daru do Rýžovny a dále do Potůčků, kde se sesunula vozovka. Pouze v jednom směru je průjezdná silnice z Nejdku do Nových Hamrů. Provoz již byl obnoven na silnici z Rýžovny do Horní Blatné a z Rýžovny na Hřebečnou. Výrazně lepší situace je na železnici. Všechny tratě v kraji jsou od rána v provozu.

14:56
Silnice I/39 v Českém Krumlově u ČSAD je již průjezdná.
Na okr. Znojmo je zprůjezdněna silnice II/398 ve Vranově nad Dyjí. Nadále zůstávají neprůjezdné úseky: I/38 most přes Dyji II/409 Uherčice - Stálky III. tř. Podhradí - Uherčice Tasovice - Načeratice Sedletice - Znojmo.

14:52
České aerolinie prodloužily do neděle dobu, po kterou nebudou kvůli záplavám cestujícím účtovat storno poplatky při vracení letenek nebo změně odletu na jiný termín. Původně měla nabídka skončit dnes. ČSA zatím létají podle platného letového řádu.

14:40
V centru Prahy byly kolem druhé hodiny obnoveny tramvajové linky, které byly mimo provoz po výpadku rozvodny Pražské energetiky v centru města.

14:20
Silnice I/3 České Budějovice - Planá je zaplavena vodou a neprůjezdná. Silnice I/20 v úseku České Budějovice - Č. Vrbné je již průjezdná.

14:10
Hraniční přechod Hrádek nad Nisou je opět průjezdný i na německé straně.
Silnice I/9 Praha - Mělník je v úseku od Štěpánského mostu uazvřená, protože most je v ohrožení, Labe dosahuje téměř úrovně vozovky na mostě. Zatopené jsou Větrušice, Kly a Kelské Vinice. Objížďka vede přes Byšice.

14:05
Na okr. Mělník jsou neprůjezdné tyto silnice: I/9 u obce Malý Liběchov, I/9 u obce Kelské vinice, II/101 Obříství - Vojkovice, II/608 - Veltrusská křižovatka Kralupy nad Vltavou, I/9 Liběchov - Štětí.

13:55
Policisté v Ústí nad Labem po poledni uzavřeli most dr. Edvarda Beneše, který město spojuje přes řeku s částí Střekov. Do této čtvrti se lze ještě dostat přes Mariánský most ve směru od Děčína a přes železniční most. I Mariánský most ale bude zanedlouho uzavřen. Policie uzavřela pro individuální automobilovou dopravu i střed města.

13:45
Ve středu Prahy přestaly po 13:00 hod. kvůli přerušení dodávek elektřiny jezdit tramvaje. Zapříčinila to technická porucha, která v důsledku záplav vznikla na zařízení Pražské energetiky.

13:32
Na okr. Český Krumlov je i nadále neprůjezdná obec Staré Dobrkovice a silnice II/160 v úseku Větřní - Č. Krumlov. Zprůjezdněna byla silnice I/39 v úseku Český Krumlov - Kájov.

13:25
Na okrese Žďár nad Sázavou byla zprůjezdněna silnice III.tř. Březiny - Milovy.
Na okrese Znojmo byl u obce Strachotice uzavřen most. V současné době je průjezdný most v obci Hrádek.
Kamióny mohou od dnešního poledne využívat pro přejezd do Německa i hraniční přechod pro osobní vozy v Hoře Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Zpřístupnění přechodu kamiónové dopravě si vyžádala kritická situace, kdy kvůli záplavám celníci odbavovali v Ústeckém kraji soupravy nad 3,5 tuny pouze na přechodu v Rumburku na Děčínsku.
Nově byly uzavřeny silnice v Ústí nad Labem pod Mariánskou skálou, uzavřen je také střed města.

13:20
Po Štefánikově mostě v Praze jezdí tramvaje i auta a je přístupný pro pěší.

12:30
Od pražské křižovatky Podolské nábřeží - Podolská ve směru do centra Prahy je nábřeží uzavřeno a pokračovat lze pouze Podolskou ulicí nahoru ve směru k magistrále.
České dráhy dnes v poledne kvůli stoupající vodě opět zcela uzavřely Masarykovo nádraží v Praze. Naopak se podařilo zprovoznit celou trať z Plzně do Českých Budějovic. Ta byla ještě dopoledne neprůjezdná z Budějovic do Protivína. Vlaky však na trati projíždějí sníženou rychlostí. Stále je mimo provoz zhruba 20 drážních úseků a stanice Holešovice a Písek.

12:15
Zvyšující se hladina Labe dnes odpoledne zřejmě donutí magistrát v Ústí nad Labem uzavřít na několik dnů oba silniční mosty přes rozvodněnou řeku - Mariánský most a most Dr. Edvarda Beneše. Městská část Střekov ale nebude zcela odříznuta od zbytku města, neboť budou dále jezdit vlaky po železničním mostě

11:40
Doprava v Plzni je ještě velmi omezená. Zcela průjezdné jsou dva mosty: most generála Pattona z centra na Lochotín a most Milenia, který spojuje Bory a Slovany. Pro pěší a městskou hromadnou dopravu je otevřen Wilsonův most na Americké třídě. Vozidla integrovaného záchranného systému a městská hromadná doprava mohou jezdit po novém mostě nad nádražím, který byl mimořádně otevřen. Odříznuta od zbytku města zůstává čtvrt Doubravka, protože jsou neprůjezdné mosty přes Úslavu v Chrástecké a Mohylové ulici v Lobezské. Zatím není průjezdný ani hlavní tah na Prahu na Rokycanské třídě. Most v Doudlevcích je také uzavřen. Tramvajová ani trolejbusová doprava zatím nemohou být obnoveny. Funguje náhradní autobusová doprava, která je pro všechny bezplatná.
České dráhy částečně v Praze zprovoznily Masarykovo nádraží, naopak mimo provoz je pražské Holešovické nádraží. Nefunguje nádraží v Písku.
V jižních Čechách je nově kvůli zaplavení zcela neprůjezdná mezinárodní silnice E55 v Českých Velenicích včetně obchvatu města.

11:35
Na okrese Praha - východ jsou neprůjezdné silnice: II/101 Svoješice - Všechromy, III.tř. Mnichovice - Stránčice, III.tř. v Horoušanech. Silnice II/107 v úseku Olešovice - Štiřín byla již zprůjezdněna.
Nájezd na pražský Barrandovský most ve směru od Bráníka je komplikován asi 25-30 cm vrstvou vody. Provoz je veden v pravém jízdním pruhu, kde je její množství poněkud menší.

11:15
Pro usnadnění dopravy v částečně zatopené Plzni otevřel magistrát dnes ráno nový most přes hlavní vlakové nádraží.

11:00
Kvůli záplavám je v České republice mimo provoz 11 silničních hraničních přechodů. Neprůjezdné jsou přechody Cínovec, Hřensko, Mníšek a Moldava na severu Čech, Nová Bystřice, Studánky, České Velenice, Halámky a Dolní Dvořiště v Jihočeském kraji a Hevlín a Hatě na jižní Moravě. Ráno byly uvedeny do provozu přechody v Petrovicích na severu Čech a Nové Hrady v Jihočeském kraji, naopak Hatě jsou již neprůjezdné v obou směrech.
V okrese Znojmo je stále neprůjezdná silnice z Jihlavy na hraniční přechod Hatě, kde se nedá přejet po mostě přes Dyji. Dále jsou mimo provoz silnice Uherčice - Stálky, Podhradí - Uherčice, Tasovice - Načeratice, Sedletice - Znojmo a neprůjezdný je Vranov nad Dyjí.
V okrese Pardubice je kvůli rozvodněné řece Loučné zaplavená silnice III. třídy Trusnov - Opočno.
V okrese Jindřichův Hradec je neprůjezdná silnice v úseku Kolenec - Lomnice nad Lužnicí.
Zejména v jižních Čechách a Středočeském kraji jsou mimo provoz desítky silnic.
Částečně neprůjezdná je i dálnice D5 na Plzeň a D8 na Teplice.

10:55
Silnice přes Bílý Kostel směrem na česko-polský hraniční přechod v Hrádku nad Nisou, která byla přes noc kvůli povodni uzavřena, je znovu průjezdná.
Tři ze čtyř česko-rakouských silničních hraničních přechodů na Znojemsku jsou kvůli rozvodněné řece Dyji neprůjezdné. Ke čtvrtému přejezdu Vratěnín-Drosendorf lze přijet pouze po silnici od obce Hluboká na Třebíčsku, další komunikace jsou zde neprůjezdné.

10:25
V Praze 4 v křižovatce ulic Jeremenkova - Modřanská vytekla voda z kanalizace na silnici. Průjezd v tuto chvíli je pouze s maximální opatrností.
Hlávkův most v Praze je již průjezdný v obou směrech. Ve směru na Prahu 4 není žádný problém. Ve směru na Prahu 7 je možné pokračovat pouze do Veletržní ulice.
Na okrese Litoměřice je tato situace: - mosty v Litoměřicích a Roudnici nad Labem jsou průjezdné. Neprůjezdné jsou silnice: Počeplice - Hošťka Lovosice (kruhový objezd) - Vaňov most ve Štětí.

10:10
Celníci uzavřeli kvůli záplavám hraniční přechod do Německa ve Hřensku na Děčínsku a opět otevřeli přechod Petrovice na Ústecku. Kamióny nad 3,5 tuny mohou v kraji využít pouze přechod v Rumburku na Děčínsku. Průjezdné jsou v kraji mimo Rumburka a Petrovic pouze přechody Hora Svatého Šebestiána na Mostecku a Varnsdorf a Dolní Poustevna na Děčínsku.
Nejvýznamnější přechod v kraji na Cínovci uzavřen minimálně dva měsíce.
Nově byly uzavřeny silnice v Ústí nad Labem pod Mariánskou skálou, uzavřen je také střed města.
Na trase metra C mezi stanicemi Pražského povstání a Muzeum opět jezdí vlaky.
Pro auta byl uzavřen Hlávkův most. Přes řeku se tak motoristé dostanou už jen přes Barrandovský most. Znovu jezdí také tramvaje směrem na Petřiny a do Střešovic.

8:20
V Jihomoravském kraji je od rána neprůjezdný hlavní tah Znojmem z Jihlavy na hraniční přechod Hatě. Ten je z české strany neprůjezdný a doprava je odkloněna na přechod v Mikulově.
Ve Znojmě byl rovněž uzavřen most na obec Sedlešovice. Naopak v provozu jsou na jihu Moravy již hraniční přechody Vratěnín a Hnanice.
Na Ústecku byla uzavřena silnice I. třídy číslo 30 mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi, vedoucí přímo na břehu Labe. Objezd je možný po silnici číslo 13 na Teplice. Ve Štětí je uzavřena polovina mostu ve směru ze Štětí na Roudnici nad Labem. Objížďka vede po trase Hoštka - Vetlá - Roudnice.
V okrese Praha-východ je uzavřená silnice II. třídy číslo 101 v úseku Svojšice - Všechromy, kde je voda pod železničním viaduktem. Nadále jsou uzavřeny komunikace Štiřín - Olešovice a Mnichovice - Stránčice v Horoušanech.
České dráhy zavedou kolem osmé hodiny kyvadlovou železniční dopravu mezi pražským hlavním nádražím a stanicí Praha-Smíchov. Dopravu zdarma by měla až do odvolání zajišťovat jedna elektrická jednotka zhruba v půlhodinových intervalech.
Zcela neprůjezdná je mezinárodní silnice E55 v Českých Velenicích, včetně obchvatu města. Kvůli strženým či poškozeným mostům jsou nově neprůjezdné i silnice z Tuště do Suchdola nad Lužnicí a z Majdaleny do Chlumu.
V okrese Mladá Boleslav voda zaplavila silnice III. třídy v Bakově nad Jizerou, Loukově a Mohelnici. Na Litoměřicku je zatopená a uzavřená silnice přes Mlékojedy. Neprůjezdný je rovněž Bílý Kostel na Liberecku a hraniční přechod Hrádek nad Nisou.
Dálnice D5 je uzavřena mezi Plzní a Rokycany a z Prahy do Plzeň je po dálnici znemožněn průjezd nákladních vozů.
Neprůjezdná je dálnice D8 z Prahy k 18. kilometru.
Doprava z autobusového nádraží Praha Florenc byla přerušena. V obou směrech zůstává uzavřený Strahovský tunel.
České dráhy zprovoznily úsek mezi nádražím Praha Smíchov a Dobřichovicemi na trati Praha-Beroun.
Rychlíky do Plzně a dále do Německa jezdí odklonem přes Rudnou.
V úterý večer k nesjízdným úsekům přibyla trať z Neratovic do Kralup nad Vltavou a byl rozšířen nesjízdný traťový úsek z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic.
Stále mimo provoz jsou pražské nádraží Holešovice a Masarykovo nádraží, neprůjezdná je hlavní trať z Prahy do Kralup nad Vltavou. Nesjízdný je i úsek Protivín-České Budějovice, když dráhy v úterý večer zprovoznily část mezi Protivínem a Plzní.
Zaplavena je rovněž stanice Písek a úseky Kájov-Hořice na Šumavě, Volary-Číčenice, Lipno-Vyšší Brod, Volyně-Volary, Čkyně- Bohumilice, Rybník-Loučovice, Čičenice-Protivín, Nižbor-Zbečno, Blatná-Březnice, Vejprnice- Nýřany, Železná Ruda město-Železná Ruda, Velký Katmírov-Kardašova Řečice, Mirošov-Nezvěstice, Lochovice-Jince, Stod-Holýšov, Praha-Vrané, Veselí nad Lužnicí- Třeboň a Blatná-Lnáře.
Nejezdí rovněž linka kombinované dopravy RoLa z Lovosic do Drážďan.

Ranní souhrn
Silnice číslo 22 v úseku Vodňany, Strakonice, Plzeň a Strakonice, Písek, České Budějovice je průjezdná. Rychlost je však omezena na 30 kilometrů za hodinu.
Vzhledem ke strženému silničnímu mostu jsou nedostupné hraniční přechody Halámky a Velenice. Pražský strahovský tunel byl z obou stran uzavřen.
Na jižní Moravě neodbavují hraniční přechody Vratěnín a Hevlín. Na severu Čech zůstávají neprůjezdné přechody Moldava, Hřensko, Cínovec, Petrovice, Mníšek a Hrádek nad Nisou.
Podle ABA stojí na plzeňské dálnici D5 kamióny ve směru od Prahy na Plzeň v pětikilometrové koloně mezi Ejpovicemi a Rokycany. Osobní automobily mohou projet z D5 přes okres Plzeň- sever směrem na Kyšice, Chrást, Dolany, Zruč na Plzeň Lochotín.
Kamióny ze směru od Rozvadova mohou jet buď na Karlovy Vary, nebo na Domažlice a Kaznějov a dále na D5 po okrajových částech Plzně. Celé plzeňské centrum je neprůjezdné. Nákladní doprava v Plzni není povolena.
Na okrese Liberec byl uzavřen hraniční přechod Hrádek nad Nisou kvůli zaplavení silnice I/35 v obci Bílý Kostel. Objížďka podle ABA není možná.
Zcela neprůjezdné jsou Kralupy nad Vltavou, voda v centru dosahuje až k železničnímu viaduktu. Do města se motoristé nedostanou ani od Veltrus ani ze starého příjezdu dálnice D8, informovala Česká televize.
Ve středních Čechách je kvůli záplavám uzavřena silnice číslo 16 mezi obcemi Velvary a Nové Ouholice. Objízdná trasa vede přes obec Uhy.
Na Mladoboleslavsku zaplavila řeka Jizera částečně některé přiléhající komunikace v Bakově nad Jizerou a Mohelnici.
Silnice číslo 9 ve směru k hraničnímu přechodu Rumburk je pro nákladní dopravu uzavřena už od obce Svor. Autoklub ABA v úterý večer upozornil, že v Rumburku čekají kamióny na příjezdu i na výjezdu 30 hodin.


Úterý, 13. srpna (ABA, ČTK, ČRo)

18:07
Šest pražských mostů policie uzavřela pro osobní automobily a chodce. Po mostech Palackého, Jiráskově, Mánesově, Libeňském a Závodu míru jezdí jen městská hromadná doprava. Most Legií je uzavřen jen dočasně, protože na něm momentálně pracuje těžká technika, která odklízí naplaveniny z Vltavy.

17:50
Od pražského Smíchovského nádraží směrem do centra je silnice uzavřena.

17:30
V Praze je úsek Klárov - Letenská pod vodou. Uzavřeny jsou pražské mosty Palackého, Jiráskův, Legií, Karlův a Čechův.
Silnice II/261 byla v úseku Litoměřice - Křešice - Polepy uzavřena z důvodu zaplavení vodou. Objížďka by měla být vyznačena.

17:15
Silnice I/3 v Soběslavi byla právě pro osobní vozidla uzavřena, objížďka vede místními komunikacemi. Pro nákladní vozy je silnice dosud průjezdná.
Silnice III. tř. mezi obcemi Kájov a Chvalšiny je již průjezdná.
Silnice II/159 v Českém Krumlově, ul. Pod kamenem na tahu od Českých Budějovic je již průjezdná.
Oblast Bavorova, Blatné, Vodňan je stále neprůjezdná.
Uzavřené, neprůjezdné : I/24 z Třeboně až po HP Halámky II/103 Halámky - Č. Velenice oba HP Č. Velenice i Halámky jsou uzavřeny.
Neprůjezdné, uzavřené: - II/158 Třebeč - Lhotka - III. tř. Stražkovice - Komářice.

16:55
Silnice II/409 v úseku Podhradí nad Dyjí - Vratěním je uzavřena, most přes Dyji je neprůjezdný. Objížďka je vyznačena.
Centrum města Veselí nad Lužnicí bylo uzavřeno. Obchvat okolo města je průjezdný bez omezení.

16:45
Silnice I/14 je z obce Jablonec nad Jizerou směr Poniklá částečně zaplavená vodou (asi 10 cm).

16:20
Město Plzeň zůstává i nadále neprůjezdné.
Silnice I/3 v Soběslavi je zalitá vodou, v asi 12 cm vysoké vrstvě vody navíc plavou kusy dřeva - silnice je průjezdná, ale s maximální opatrností.
Město Teplice je celé průjezdné, a to včetně Masarykovy ulice.

16:00
Neprůjezdná je silnice II/261 v úseku Malé Březno - Těchlovice z důvodu zaplavení vodou v obci Přerov. Neprůjezdný je pravý břeh z Ústí nad Labem do Děčína. Také v okrese Děčín je zaplavená silnice II/261 v úseku Těchlovice - Nebočady.
Silnice II/608 v okolí Veltrus je pod vodou, doporučuje se objíždka po D8.

15:45
Na komunikacích v okrese Domažlice voda pomalu opadá.

15:25
V Praze byl uzavřen Jiráskův most, a to v obou směrech.

15:20
V Praze nejezdí tramvaje z centra do Modřan kvůli podmáčené trati, nejezdí ani mezi Palmovkou a stanicí Střelničná a na Klárově. Nejezdí autobusy na Zbraslav.

14:40
Pražské metro uzavřelo další dvě stanice - Staroměstskou a Malostranskou.
Na dálnici D8 ve směru na Teplice je odkláněna kamiónová doprava na Litoměřice a Českou Lípu kvůli zatopení části Teplic. V Teplicích je znemožněn průjezd nákladní dopravy, parkoviště před městem jsou přeplněná.

14:30
České aerolinie nebudou svým cestujícím kvůli záplavám dnes a ve středu účtovat storno poplatky při vracení letenek nebo změně odletu na jiný termín.

14:20
V Praze 5 byl uzavřen most Závodu míru, ulice K Přehradám je zalitá vodou.

14:00
Silnice III. třídy Horní Polubný - Jizerka je z důvodu záchranných prací uzavřena.
Neprůjezdná je silnice I/4 v úseku Čkyně - Vimperk z důvodu podemletí vozovky za obcí Čkyně. Objížďka pro nákladní dopravu je vedena po trase Čkyně - Vacov. Pro osobní dopravu po trase Čkyně - Bohumilice - Svatá Máří - Vimperk.
Z důvodu zaplavení je silnice I/24 v obci Tušť neprůjezdná.

13:40
V Praze je ulice Strakonická od sjezdu na Lipence až po ulici K Přehradám neprůjezdná - zatopeno.
V okrese Písek jsou neprůjezdné následující silnice: sil. II/105 v obci Veselíčko - sil. III. třídy v úseku Lučkovice - Mirotice - sil. III. třídy Záboří - Těšínov.

13:35
České dráhy přerušily kvůli rozvodněné Berounce provoz na hlavní trati Praha-Beroun. Rychlíky z Prahy do Plzně a Chebu a mezinárodní spoje budou odkloněny po lokální trati přes Rudnou. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

13:00
Letovský most na silnici II/116 přes řeku Berounku mezi Dobřichovicemi a Řevnicemi je uzavřen.
Místní silnice při břehu řeky Sázavy mezi Stříbrnou Skalicí a obcí Chocerady je zatopená vodou a neprůjezdná.
Most přes kamýckou přehradu na silnici II/118 je uzavřen.

12:15
České dráhy přerušily mezinárodní spojení z České republiky do Drážďan na trati Praha-Děčín-Berlín. Důvodem je zaplavení části německého města. Částečně nebo zcela mimo provoz je nyní 23 úseků v síti ČD zejména v jižních, západních a středních Čechách.

12:10
Pro nákladní automobily je uzavřen provizorní Lahovický most v páté městské části Prahy ve směru do centra kvůli možnému zřícení. Motoristé nemohou jezdit po Libeňském mostě od Jankovcovy ulice ani po nábřeží kapitána Jaroše pod magistrálou. Bez aut je kvůli povodni křižovatka Švábky.

12:00
V centru Strakonic je situace stabilizovaná. Kvůli povodním byl ve městě uzavřen most Jana Palacha na soutoku Volyňky a Otavy. Rovněž most v Ellerově ulici je neprůjezdný.

11:50
Mánesův most v Praze byl pro veškerou dopravu i chodce uzavřen.

11:35
V Protivíně na Písecku je uzavřen vjezd do města (silnice I/20), důvodem je voda na náměstí.
Silnice II/107 v úseku Olešovice - Štiřín je zatopená z přeteklého rybníka.

11:20
Těšnovský tunel v Praze byl v obou směrech uzavřen.
V Mníšku pod Brdy je zatopený podjezd pod Strakonickou ulicí - odbočka na Čisovice, Nová Ves pod Pleší.
Před uzavřenou Plzní se na dálnici D5 od Prahy tvoří kolony kamiónů. Dálnici postupně policie uzavírá i pro osobní vozidla již od exitu 34 na Žebrák za Berounem. Neprůjezdné jsou i všechny hlavní tahy z Plzně. Obtížně průjezdné jsou silnice na Klatovsku, Rokycansku a v okrese Plzeň - jih a Plzeň - sever.
Neprůjezdná je silnice II/118 v úseku Beroun - Hýskov a Karlštejn - Srbsko. Náměstí v Berouně je také pod vodou.

11:04
Teplická dálnice D8 je v úseku Praha - Teplice průjezdná.

10:55
V Plzni je velmi komplikovaná dopravní situace. Kvůli velké vodě je Plzeň rozdělena na vzájemně odříznuté ostrovy. Nejezdí tramvaje ani trolejbusy a náhradní autobusová doprava funguje omezeně.
Silnice I/19 v úseku Milevsko - Sepekov - hranice okresu Tábor je uzavřena.
Silnice I/39 v Českém Krumlově je od tenisových kurtů směrem na Kájov neprůjezdná.
Silnice I/3 v úseku České Budějovice - Planá a Strakonická ulice v Českých Budějovicích jsou uzavřeny. Důvodem je voda na silnici.
Kvůli upouštění lipenské přehrady byl uzavřen hraniční přechod Studánky. Silnice mezi Sedlčany a Osečany je uzavřena kvůli prasklému mostu.

10:45
V okrese Praha - západ je uzavřena silnice II/102 v úseku Zbraslav - Slapy a také Štěchovický most, dále silnice mezi obcemi Jarov - Vraný. Kvůli podemleté vozovce je uzavřen i úsek Mnichovice-Němčice. Silnice II/115 v úseku Řevničov - Radotín je rovněž neprůjezdná.
Silnice I/26 mezi obcemi Zbůch a Chotěšov na Plzeňsku je neprůjezdná, na vozovce je až 80 cm vody. Objíždka není možná, všechny silnice kolem jsou zatopeny.

10:38
České dráhy kvůli stoupající vodě zastavily provoz na pražském Masarykově nádraží a vyzvaly cestující, aby opustili objekt stanice. Cestující mají použít stanice na okrajích Prahy, tedy například Vysočany, Libeň a Dejvice. Hlavní nádraží je v provozu.

10:30
Pražská městská hromadná doprava je až do odvolání zadarmo. První pražskou čtvrtí, která je zcela bez dopravního spojení, je Troja.
V pražském metru je stále uzavřen úsek na trase C od Florence na Nádraží Holešovice, stanicí Křižíkova na trase B se jen projíždí. Zrušeny jsou jízdy tramvají na nábřeží, v Karlíně, Libni a na Trojském mostě. Autobusy zatím jezdí dál.

10:22
Hraniční přechod Vratěnín je neprůjezdný. V odpoledních hodinách se bude vypouštět z Vranovské přehrady větší množství vody a pravděpodobně bude neprůjezdná silnice ze Znojma na hraniční přechod Hatě.
V Krušných horách je kvůli sesuvu půdy uzavřena silnice Klínovec-Vejprty.

10:00
Mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou přestala jezdit vlaková doprava.
Mezi Brandovem a Horou Svaté Kateřiny je již 24 hodin uzavřena silnice.
Kvůli povodni je uzavřena Výpadová ulice do Prahy a od časného rána také silnice do Černošic v Praze-západ. Autobus číslo 244 jezdí na Smíchov přes Velkou Chuchli a přes Lochkov.
Předpokládá, že velká voda může zcela zaplavit oblast ohraničenou ulicemi Vrážská, U Jankovny až ke Kraslické ulici a také přízemí domů v Tachovské ulici. Na druhé straně městské části pak celou Rymáň.

09:00
Dálnice D5 z Prahy do Plzně je neprůjezdá, řidiči musejí využít objízdnou trasu přes Ejpovice, Kyšice a dolanský most.
Železniční trať Plzeň-Praha stále funguje. Největší problémy jsou na trati Plzeň-Domažlice. Na úseku Vejprnice-Nýřany nastal vlivem velké vody sesuv půdy a dopravu zajišťují autobusy, podobně je to i na dalším úseku Stod- Holýšov. Rychlíky do německého Furth im Waldu jezdí přes Klatovy.
Klatovská trať je zatím sjízdná, i když je zatopená zastávka v Přešticích. Lidé, kteří míří z Plzně do Českých Budějovic, skončí ve Strakonicích, odkud jezdí autobusy. Nejhorší úsek je od Protivína do Číčenic. Autobusy si na tomto místě zajíždějí 50 kilometrů a je otázka, jak dlouho se jim ještě bude dařit projíždět. Z Plzně do Písku se cestující nedostanou.
Spoje na trati Zdice-Příbram končí v Jíncích. Neprůjezdná je také lokální trať Rokycany-Mirošov-Nezvěstice, kde velká voda strhla most u Šťáhlavic, a úsek před Nezvěsticemi je neprůjezdný. Další lokální trať z Nepomuka do Blatné končí ve Lnářích a dále neprojedou ani autobusy.

08:22
V Praze 8 byla úplně uzavřena Povltavská ulice. V Praze-Běchovicích v Českobrodské ulici je na vozovce už 20 - 30 cm vody.

08:00
V Plzni je omezen průjezd na Rokycanské třídě na hlavním tahu na Prahu.
Zcela uzavřené jsou Rokycany.
Špatná situace je i na Klatovsku, kde se nedá projet například do Železné Rudy a do Dlouhé Vsi.
Praha - Pobřežní komunikace v Libni a v podstatě všechny ulice v Karlíně, nábřeží mezi Národním divadlem a Palachovým náměstím, část Malé Strany, okolí holešovického přístavu a některé menší příbřežní silnice v jižní části Prahy uzavřeny.
Lahovický most nad soutokem Vltavy a Berounky je zatím průjezdný v obou směrech, uzavřen je pouze podjezd ve směru z Radotína. Neprůjezdné a už i zaplavené jsou také silnice podél Vltavy z Libně do Tróje.
Voda způsobila velké problémy na silnicích v Krušných horách. Musela být uzavřena vozovka mezi Nejdkem a Novými Hamry, kde strhla část krajnice.
Na železniční trati z Ražic do Tábora je neprůjezdný úsek do Putimi, vlaky najezdí ani na trati České Budějovice - Volary, kde je neprůjezdný úsek z Kájova do Hořic na Šumavě.
Na trati z Volar do Číčenic je na tom stejně úsek Volary - Prachatice - Strunkovice nad Blanicí - Vodňany. Rovněž trať z Rybníka do Lipna nad Vltavou je v úseku z Loučovice do Vyššího Brodu kláštera neprůjezdná. Vlaky neprojedou ani v úseku Čkyně - Bohumilice v Čechách na trati ze Strakonic do Volar.
Neprůjezdná je i trať z Plzně do Českých Budějovic na úseku Plzeň-Koterov - Starý Plzenec a trať z Plzně do Žatce, kde vlaky neprojedou v úseku mezi Horní Břízou a Kaznějovem. Na trati z Plzně do Českých Budějovic je neprůjezdná stanice Ražice.
V oblastech, kde to umožňují místní podmínky, je zavedena náhradní autobusová doprava.
Strakonice jsou ze severu na jih neprůjezdné. Zaplavený je úsek pod viaduktem i čtvrť Barvínkov u ČZ Strakonice. Přes město se dá jet pouze ve směru od Prahy na Plzeň. Otava již zaplavuje novou kruhovou křižovatku u Fezka. Voda proudí již také do centra města, které je po evakuaci a pro dopravu je zcela uzavřené.

07:23
V Praze úsek Hořejší nábřeží - U Královské louky ve směru do centra je uzavřen. Odklon dopravy z levého břehu Vltavy směrem na Anděl. Je zde velmi krizová situace.

05:22
Na okrese Rakovník byla uzavřena silnice II/201 v úseku od křižovatky Roztoky - Velká Buková až po Týřovice, silnice vedoucí podél řeky je zaplavená.

04:20
Na okrese Praha-západ, kde byla uzavřena silnice II/102 ve Štěchovicích nebude umožněn průjezd ani linkovým autobusům. Na vozovce je asi 40 cm vody.


Pondělí, 12. srpna (ABA, ČTK, ČRo)

16:29 - Uzavřen je průjezd městem Kralupy nad Vltavou.
Z hraničních přechodů byly do této chvíle uzavřeny Petrovice, Mníšek, Putůčky, Cínovec a Moldava.

14:17 - Pražský magistrát uzavřel kvůli očekávaným povodním nábřeží od Národního divadla po Rudolfinum. "Po 17:00 přijde do hlavního města dvacetiletá voda, připravujeme se na vodu padesátiletou," informoval novináře primátor Igor Němec.

13:56 - Na hraničním přechodu Moldava odbavují celníci pouze německé občany vracející se domů. Jinak je HP z důvodu zatopení na německé straně neprůjezdný.

11:20 - Na okrese Příbram byla uzavřena místní komunikace v úseku Sedlčany - Zderas. Důvodem je voda na vozovce.


Další zprávy z pondělního dopoledne:

HP Cínovec byl v 11.15 hod. uzavřen. Důvodem je voda na německé straně.


Na okrese Prachatice na silnici I/4 Vimperk - Čkyně, před obcí Výškovice je zatopená vozovka a silnice je tam neprůjezdná.


Silnice I/39 mezi obcemi Český Krumlov a Kájov je z důvodu zatopení uzavřena

V současné době je z důvodu zaplavení uzavřena silnice II/166 mezi obcemi Chvalšiny - Kájov

Silnice II/160 mezi obcemi Český Krumlov a Větřní je z důvodu zaplavení neprůjezdná

Z důvodu záplav je neprůjezdná silnice I/22 ve Vodňanech a dále je zaplavena obec Bavorov a okolí

V jižních Čechách jsou zaplavené a neprůjezdné silnice I/39 od Českého Krumlova ve směru na Lipno, dále silnice I/29 v Písku u Hypernovy, I/4 ve Strakonicích pod viaduktem, I/22 Strakonice - Vodňany.

Na okrese Prachatice jsou neprůjezdné silnice: II/141 Volary - Blažejovice - Prachatice (stržený most v Blažejovicích) I/39 Volary - Želnava - směr Lipno (zvýšená hladina vody v Záhvozdí) II/145 Těšovice - Husinec (zvýšená hl. vody) III tř. Horní Chrášťany - Lhenice (zvýšená hl. vody) Lhenice - Třešňový Újezdec (zvýš. hl. vody) V Prachaticích jsou zaplaveny ul. Vodňanská, Zvolenská, Nádražní a okolí

Na okrese Český Krumlov je zaplavena obec Staré Dobrkovice - chystá se evakuace

V Plzni je z důvodu zatopení uzavřena Karlovarská třída pod kruhovým objezdem. Jezdí se horem přes kruhový objezd. Zatopená je i silnice Škvrňany - Radčice.

Na plzeňské dálnici D5 došlo na 116. km v obou směrech k sesuvu půdy. V místě je uzavřen vždy jeden jízdní pruh a rychlost je snížena na 60 km/hod. Na 118. km ve směru na Rozvadov došlo z důvodu sesuvu půdy k poškození dvou kamionů. Provoz na místě řídí policie.

Na okrese Chomutov jsou neprůjezdné obce: Otvice - rozvodněný potok (sil. II/251) Jirkov - křiž. ul. Chomutovská a Osvobození - zatopená

Na okrese Beroun je neprůjezdná silnice II/118 v obci Lochovice, kde se rozvodnil potok a zaplavil vozovku. Objížďka je vedena přes obec Hořovice.

V Litvínově je neprůjezdná ul. Tyrše a Fignera z důvodu zatopení a to až k ul. Ukrajinská. Důvodem je rozvodněný potok. Dále je uzavřen vjezd do obce Horní Jiřetín. Důvod je stejný - rozvodněný potok podél vozovky.

V okrese Plzeň-sever je u odbočky na Horní Břízu, ve směru na Plzeň, neprůjezdná silnice I/27. Důvodem je voda na silnici (asi 20 cm). Objížďka je vedena na Záluží nebo na Hromnici.

Na okrese Most byla uzavřena další silnice a silnice III. třídy mezi obcí Hora Sv. Kateřiny a obcí Brandov, kde se rozvodnila Svidnice..

V okr. Klatovy na silnici I/27 v obci Dehtín se pod viaduktem valí voda. Silnice je zatím průjezdná, provoz tam řídí policie, která žádá řidiče, aby v tomto místě snížili rychlost.

V okr. Most byl pro pěší uzavřen hraniční přechod Brandov. Důvodem je rozvodněná řeka Svidnice

Související