iHNed: Při seznamování novinářů s tzv. Národním programem výzkumu II. nebylo zmíněno, zda se počítá se změnami ve složité administrativní struktuře, kterou vědci musí projít, chtějí-li zažádat o grant. Dojte v této oblasti k nějakému posunu?
Na minulém zasedání Rady pro výzkum a vývoj (RVV) jsme požádali Grantovou agenturu České republiky o předložení zjednodušeného návrhu žádostí o granty na další období. Návrh jsme obdrželi, ale podobně jako v zemích EU, které se potýkají se stejným problémem, je byrokracie většinou se žádostmi propojena. Vždy jsem byl zastáncem co nejnižší byrokracie, ale i ve spojení se snahou efektivně kontrolovat využití prostředků je byrokracie přítomna.


iHNed: Co obnáší Národní program výzkumu II.?
Hlavní myšlenkou je sdružit prostředky, které stát vydává na výzkum a vývoj. Pokud jsou roztroušeny do mnoha subjektů, dají se jen těžko efektivně využít. Podle nového programu se z celkových 16 miliard, které dnes stát na výzkum uvolňuje, dvě miliardy sdružují do dvou podprogramů, které si rozdělí Ministerstvo školství a Ministerstvo průmyslu. Tyto prostředky by měly být využívány již příští rok.


iHNed: Podle některých zahraničních modelů jsou granty přidělovány nejen institucím, ale také vybraným jedincům. Počítá se s podobným systémem i u nás?
Takový program je u nás jen těžko akceptovatelný a v následujících deseti letech fungovat nebude. Prvním důležitým krokem by byla účast hodnotitelů ze zahraničí, kteří jsou nezaujatí a nežádají o jiný grant na stejném pracovišti. Dát peníze jednotlivci by v současnosti český národ „nepřenesl přes srdce“.


iHNed: Na tiskové konferenci jste uvedl, že přeskupíte poměr finančních prostředků mezi základním a aplikovaným výzkumem.
Všude ve světě je procento financování aplikovaného výzkumu vyšší než výzkumu primárního, tedy 60 na 40, u nás je tomu přesně naopak. K obecně platnému standardu se chceme přiblížit navyšováním prostředků směrem k účelovému financování.Výsledek by mohl přijít během tří až pěti let.


iHNed: V jakém poměru jsou nyní v Radě zastoupeni teoretici a praktikové?
Doposud převažovali lidé z akademické sféry, tudíž více peněz plynulo do základního výzkumu. V současnosti je poměr vyrovnaný. Vláda musí usilovat o to, aby se jí navyšování finančních prostředků na výzkum a vědu vrátilo v podobě konkrétních výsledků v hospodářské sféře.

Související