Lenka Zlámalová
Vendula Křížová

Opoziční ODS by na univerzity ráda přinesla to, čím ve vyspělém světě vynikají a co v Česku naopak postrádají: podnikatelského ducha a konkurenci.
Modrá šance pro vědu a výzkum se v mnohém podobá krokům, které se nyní snaží prosadit vicepremiér Jahn. I ODS chce přimět univerzity, výzkumné instituty a firmy, aby více spolupracovaly. Motivovat je k tomu bude razantní změnou financování.
Ke slovu by se dostala "tvrdá" měřítka: světové citační indexy, mezinárodní patenty, důkazy využití vědeckých objevů v reálné ekonomice. Čím více bodů v těchto žebříčcích, tím více peněz od státu. "Zatím je více času věnováno administrativnímu posuzování přihlášek o peníze než hodnocení skutečných výsledků," píše v Modré šanci stínový ministr školství Walter Bartoš.
S vicepremiérem Martinem Jahnem se nejsilnější opoziční strana shodne i na tom, že vědě neprospívá rozmělňování peněz do rozpočtů jednotlivých ministerstev. "Tuto roli v evropských zemích zastávají samostatná ministerstva pro vzdělávání, vědy a technologie," míní Bartoš.
ODS by zároveň chtěla zvýšit rozdíly mezi nynějšími vysokými školami. Ty, které mají nejlepší výsledky ve vědě, by se staly "výzkumnými univerzitami". Sloučily by se s ústavy Akademie věd. Právě tato instituce by tak přišla o velkou část své autonomie: dnes má například samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu.

Šest hlavních směrů

1) MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, BIOMEDICÍNA A BIOTECHNOLOGIE
Výzkum buněk a organismů pro pochopení příčin onemocnění a biologických procesů.
2) DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
Výzkum jaderné fúze, využití biomasy a vodíkového hospodářství.
3) MATERIÁLOVÝ VÝZKUM
Vývoj nových materiálů pro informační technologie a pro pokrok v biologických a lékařských vědách.
4) Strojírenský výzkum
Zvýšení výkonu strojírenství, technické chemie a elektrotechniky.
5) INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Vývoj informačních technologií a podpora znalostní ekonomiky.
6) Bezpečnostní výzkum
Vytvořit model bezpečnosti země.

Související