Přichází čas na diskusi o evropské ústavní smlouvě

Většina zastánců unie se domnívala, že s diskusí o obsahu ústavy by se mělo počkat, až tento text, složitě vznikající v konventu, bude dokončen. Naopak ti, kteří nevynechají žádnou příležitost, aby na unii - podpořenou u nás přitom silnou většinou v prvním svobodném referendu - soustavně útočili, předem dali vědět, že budou proti, ať už sám dokument bude jakýkoliv.
Ti, kteří vedli proevropskou kampaň před referendem o našem členství, se zatím věnovali konstruktivnější činnosti. Členství v Unii od počátku chápali jako příležitost, nikoliv záruku prosperity. Bylo a je jim jasné, že musíme odvést hodně práce tady doma, pokud chceme potenciálu členství využít.
Například sdružení ANO pro Evropu loni pracovalo s jednotlivci i skupinami občanů na tom, jak konkrétně našeho členství využít pro zlepšení situace ve vzdělávání, zaměstnanosti, rovnosti příležitostí a dalších klíčových oblastech.
Teď přichází čas na další krok - umožnit, aby se většina českých občanů, která má k unii kladný vztah, mohla do diskuse o ústavě seriózně zapojit.
V poslední rozpravě v Evropském parlamentu se předvedla tradiční protievropská koalice, v níž si porozuměla krajní pravice s krajní levicí. Lišily se jen argumenty - podle pravice má ústavní smlouva přinést marxismus, a levice se naopak bojí nekontrolovatelného kapitalismu.

Hlas většiny

Drtivá většina evropských poslanců ze středu politického spektra hlasovala pro diskutovaný text nakonec ne proto, že by šlo o nějaký revoluční dokument, ale protože výrazně zlepší fungování unie a zároveň ochrání rovnováhu moci mezi evropskými orgány a členskými státy.
Osobně jsem se do veřejné diskuse o ústavní smlouvě v České republice rozhodla zapojit, protože věřím, že změní fungování Unie k lepšímu. Její instituce budou efektivnější a také odpovědnější členským státům a jejich občanům.
Díky spojení evropských smluv do jednoho textu budou základní zákony unie přístupnější veřejnosti. Jistě, stále to není dokument, který by se lehce četl i laikům, ale který zákon takový je?
Složitost ústavy je důsledkem potřeby stanovit co nejpřesněji, co Unie dělat může, a co ne, a pomáhá bránit tomu, aby zbytečně zasahovala do pravomocí členských států.

Efektivnější instituce

Několik procedurálních změn míří k tomu, aby fungování institucí bylo efektivnější. To je zvláště důležité ve chvíli, kdy se pozornost unie znovu obrací k podpoře ekonomického růstu a konkurenceschopnosti. Těchto několik změn výrazně neovlivnilo rovnováhu moci mezi členskými státy.

Průhlednější rozhodování

Ústavní smlouva také přináší průhlednější rozhodování a jasnější stanovení odpovědnosti. Občanům například dává právo, aby v lidové iniciativě odložili platnost určitého opatření nebo navrhli jiné, a větší možnosti kontroly svěřuje národním parlamentům.
Zkušenost s evropskými referendy naznačuje, že odpůrci unie samotné texty často překrucují a vykládají extrémním způsobem. To samé se nevyhnutelně stane i u nás. Proto je nyní řada na všech, kteří vidí naši zemi jako plnoprávného a sebevědomého člena unie, aby předložili své argumenty s nejméně stejnou silou jako ti, kteří již dávno zvolili přístup nacionalistický a defenzívní.
Vše zatím nasvědčuje tomu, že ani protievropské výpady, které byly tolik slyšet v loňském roce, kladný vztah většiny českých občanů k unii nezměnily. Tito občané si nyní zaslouží, aby byly slyšet srozumitelné a přesvědčivé argumenty od těch, kteří projekt na zlepšení Evropské unie podporují.
Autorka je vysokoškolskou učitelkou
a předsedkyní sdružení ANO pro Evropu

Související