Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří letos 85 turistických projektů, na které dá 141 milionů korun. Nejvíce peněz půjde na stavby sportovní infrastruktury využitelné pro turistiku. Pro tento rok má MMR na státní program podpory cestovního ruchu celkem 150 milionů korun, což je stejně jako loni.


Hodnoceno bylo celkem 356 projektů s požadavkem na dotaci ve výši 855, 5 milionů. . Ze zmiňovaného celkového počtu 356 projektů bylo obodováno celkem 196 projektů. Zbylých 169 projektů bylo vyřazeno v první fázi hodnocení, která byla soustředěna na kontrolu povinných příloh a formálních náležitostí. Projekty, které úspěšně prošly touto první fází hodnocení byly následně obodovány.


Z oblasti lázeňství bylo předloženo 58 projektů s celkovým požadavkem na dotaci 113,6 milionů korun. Do druhého podprogramu, který je zaměřen na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity bylo předloženo celkem 133 projektů s požadavkem na dotaci 401 milionů korun. V třetím podprogramu Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu bylo zaregistrováno celkem 45 projektů s požadavkem na dotace ve výši 43,7 milionu korun.


Peníze ze státního programu cestovního ruchu tak dostane například hotel Jezerka na vybudování vodního centra. MMR podpoří také společný odbavovací systém v lyžařském areálu Malá Morávka, prodloužení vleku a sjezdovky v Petříkově, zasněžování v areálu v Čenkovicích nebo na Klínovci.


V předchozích letech měl program podpory turistiky více peněz, kolem 200 milionů korun. Objem žádostí přitom dlouhodobě možnosti programu převyšuje. Letos žádosti podalo 356 subjektů, které žádaly dotace za celkem 855,5 milionu korun.

Související