Většina webů bank nevyhovuje všem prohlížečům

Banky reprezentují i jejich internetové stránky. Při pohledu na některé z nich se zdá, že si to mnohé z nich neuvědomují.
Hospodářské noviny provedly nezávislý test jednotlivých internetových stránek českých bank. Součástí hodnocení bylo zjišťování takzvané validity, čili schopnosti stránek zobrazit se v různých typech prohlížečů. Stránky, které nejsou stoprocentně validní, není možno kvalitně zobrazit v prohlížečích vyjma Internet Exploreru.
Podle průzkumu měly plně validní stránky pouze čtyři banky: ČSOB, Poštovní spořitelna, GE Money Bank a Volksbank. Naopak nejvíce prohřešků proti validním kódům obsahují internetové stránky České spořitelny.
V současné době v používání www prohlížečů sice stále drží nejsilnější podíl Internet Explorer od firmy Microsoft, za poslední dva roky se však stále více rozšiřují také další kvalitní prohlížeče jako Mozilla, Opera nebo Kongueror.
Základním požadavkem při provádění validace je takzvané "definování typu dokumentu". Podle zjištění HN mnohé z úvodních stránek hodnocených bank tento typ dokumentu vůbec neobsahovaly. Je pravděpodobné, že v následujících letech budou prohlížeče vyžadovat plně validní stránky. Pokud banky své weby neupraví, nebude možné zobrazit je za pomoci jiných prohlížečů, než je Internet Explorer.

Související