Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy má nového děkana. Do funkce byl včera v pražském Karolinu na tři roky uveden pětačtyřicetiletý docent Martin Prudký. Prudký vidí priority školy v rozšíření nabídky studijních programů, v rozvíjení vědecké práce fakulty a v dalším utváření pedagogického sboru. V posledních letech sbor prošel generační obměnou.

"Odborná a badatelská práce je důležitá nejen pro fakultu jako akademickou instituci, ale i pro evangelické bohosloví a pro dědictví reformačních církví v naší zemi," uvedl děkan v časopise Český bratr. Dodal, že evangeličtí teologové stojí často před úkoly, které za ně nikdo jiný neudělá.

Na univerzitní evangelické fakultě, jediné v zemi, je v současnosti 413 studentů a 75 doktorandů.

Související