Dosavadní zaměstnanci by měli být hlavním zdrojem pro pozice, které potřebujete zaplnit, neboť se stále zvětšuje nedostatek zkušených a šikovných lidí. A není to v žádném případě jen otázka specificky česká. Firmy, které mají vyvinuty solidní interní náborové praktiky, na tom budou lépe než ty, které je nemají - uvádí informační server www.meetings.cz. Stávající pracovní síla by měla být "zlatým dolem" dovedností, firemní kultury a loajality. Využíváním tohoto zdroje dosáhnou firmy větší loajality, menší fluktuace a větší produktivity i zisků.
Přesto má jen málo firem, se kterými autor článku spolupracoval, v této oblasti efektivní a moderní systém. Jedním z řady důvodů je malá informovanost o stávající pracovní síle, kdy se něco děje pouze v případě, že sami zaměstnanci převezmou aktivitu.
Další překážkou je to, že pravidla byla stanovena v době dostatku pracovních sil a nízké fluktuace. Jsou často restriktivní, a dokonce někdy odrazují zaměstnance od snah se angažovat. Například některé firmy nepovolují současným zaměstnancům hlásit se do volných pozic, pokud sami nejsou v pozici alespoň tři měsíce.
Personalisté by měli reagovat na potřeby pružněji, nebo ztratí zaměstnance, kteří by pravděpodobně zůstali, kdyby měli možnost postupu.
Dnes platí více než kdy jindy, že zaměstnanci jsou pro firmy investory, kteří si mohou vybrat, zda budou sdílet své dovednosti. Každý zaměstnanec má zabudovaný měřič toho, jak se mu vyplácí "investovat" do vaší firmy, neustále monitoruje atmosféru a vyhodnocuje, zda získává, nebo tratí.
Související