Zájem o podporu z unijních fondů stoupá. Podle monitoringu Ministerstva pro místní rozvoj podali jen v dubnu tr. žádost o dotaci ze strukturálních fondů tvůrci dalších 1700 projektů. Jde o téměř dvojnásobek počtu požadavků, které došly v březnu. V dubnu podané žádosti přitom reprezentují více než 5 miliard korun. Celkem přišlo do pěti operačních programů a dvou jednotných programových dokumentů od jejich startu do konce dubna roku 2006 na 20 600 žádostí. Vyjádřeno objemem požadovaných finančních prostředků jde o více než 101 mld. Kč.

Schválené projekty ve všech OP a JPD představují objem finančních prostředků přes 36 mld. Kč, z hlediska alokace 2004 (pravidlo n+2) jde o 305 %.

O realizaci programů svědčí uskutečněné výdaje, které se promítají v žádostech o platbu, jež koneční příjemci předložili řídícím orgánům. V průběhu dubna zažádali realizátoři projektů o proplacení celkem 974 milionů korun, takže celkem již tyto požadavky dosáhly 5164 mil. Kč, tedy 43,5 % alokace 2004. Po certifikaci těchto výdajů v ČR budou žádosti o platbu zaslány EK.

Kromě uvedených programů jsou v ČR realizovány projekty podporované z dalších fondů EU, a to v rámci programů INTERREG IIIA., EQUAL (tzv. Iniciativ Společenství) a Fondu soudržnosti. Ke konci dubna byly na projekty dotované z Iniciativ Společenství vynaloženy 93 miliony Kč a z Fondu soudržnosti využito dalších 9944 mil. Kč.


DV0605_05.gif
Související