Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s Českou televizí (ČT) správní řízení, v němž bude zkoumat, zda ČT ve svém povolebním vysílání 3. června neporušila zákonnou povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace.

V průběhu povolebního studia totiž ČT nabídla odhady agentury SC&C, které se lišily od konečných výsledků voleb u dvou nejsilnějších stran ODS a ČSSD o více než dva procentní body, což je podle některých odborníků příliš. ČT ve správním řízení hrozí pokuta až 2,5 milionu korun.

Česká televize již dříve uznala, že odchylka od výsledků voleb nebyla malá. Šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Petrov v úterý na konferenci o chování médií před letošními volbami v pražském sídle Syndikátu novinářů ČR uvedl, že za povolební průzkumy SC&C byla televize v povolebním vysílání kritizována nejvíce.

"Rozdíl vůči skutečným výsledkům byl opravdu velký. Příliš dlouho jsme lpěli na údajích od SC&C," připustil Petrov. První odhady SC&C poté ČT zpřesňovala na základě průběžných výsledků Českého statistického úřadu.

První odhady SC&C uváděly, že ODS získá 38 procent hlasů, druhá bude ČSSD s 30 procenty. ODS nakonec získala 35,38 procenta hlasů, sociální demokraté pak 32,32 procenta. "Zde už by nemělo docházet k takovýmto zkreslením. Bylo to značné nadhodnocení ODS a podhodnocení ČSSD," uvedl těsně po volbách sociolog Daniel Kunštát z Centra pro výzkum veřejného mínění.

Ředitelka agentury SC&C Irena Bártová vysvětlila, že výzkum pro ČT odhaduje s velkou přesností volební chování u té části voličů, kteří jsou ochotni odpovídat při odchodu z náhodně vybraných volebních místností. Rozdíly mezi výsledky výzkumu a voleb jsou podle ní způsobeny nerovnoměrnou ochotou voličů účastnit se výzkumu - ochota vyplnit dotazník organizátorů výzkumu je výrazně vyšší u voličů ODS a výrazně nižší u voličů ČSSD.

Bártová uvedla, že výzkum odráží objektivně celý proces volby a ochoty odpovídat v celku a tyto dva aspekty od sebe nelze oddělit. Na druhou stranu tak výsledky zahrnují i sociálně-politickou atmosféru volebních dnů, uvedla ředitelka SC&C a dodala: "ČT jasně a zřetelně na tyto skutečnosti ve svém vysílání opakovaně před publikováním výsledků i při něm veřejnost upozorňovala." Odhady v případě komunistů, lidovců a zelených byly přesnější a odchylky nepřekročily jeden procentní bod.

Související