Bonifikaci projektů, které se ucházejí o podporu ze SF a byly připraveny v návaznosti na integrované plány rozvoje měst (IPRM), nadále prosazuje Svaz měst a obcí ČR. Téma IPRM proto bylo i na programu společného jednání vlády a vedení Svazu 18. července. Materiál k IPRM předložený ministerstvem pro místní rozvoj konkretizuje, že by bonifikace měla činit 15 % z bodového hodnocení, které projekt získal. Zdůrazňuje se přitom, že " bonifikace není zvýhodněním, ale oceněním přidané hodnoty, kterou přináší synergie a strategické plánování. Bonifikován není individuální projekt, nýbrž jeho strategické zaměření, vzájemné vazby a jejich synergický efekt". Vláda projednání IPRM přeložila na některé ze svých dalších zasedání.

(jh)

Související