Příjemci podpor z OP Průmysl a podnikání (OPPI) mohou počítat s tím, že se na jejich účtech evropské peníze objeví dříve, než tomu bývalo v minulosti. Ministerstvu průmyslu a obchodu se díky zrychlení administrativy, personálním opatřením i outsourcingu některých agend podařilo výrazně zrychlit čerpání prostředků za léta 2004-2006: Zatímco před nástupem ministra M. Římana představovalo průměrné měsíční čerpání 71 mil. Kč, v posledním roce je to 178,5 mil. MPO tedy s předstihem splnilo požadavky plynoucí z pravidla n+2 a z alokace OPPP na rok 2005 nebude nic vracet.

(jh)

Související