Schválený Národní strategický referenční rámec a tři operační programy (OP) pro čerpání z ESF. Všechny regionální a většina dalších tematických OP vyjednány a čekající na podpis EK. Upravený Integrovaný operační program odeslán 15. 11. Komisi. OP Výzkum a vývoj pro inovace přepracováván tak, že musí znovu do vlády. To je stav základních programových dokumentů ČR, v němž je bude přebírat nový ministr pro místní rozvoj. Bilance další linie prací MMR spojených s fondy EU, tedy činnosti Národního orgánu pro koordinaci, je obtížná. Informací pro zainteresovanou veřejnost je minimum a zůstávají na velmi obecné úrovni.

(jh)

Související