Do příštího roku by ministerstvo školství mělo dokončit několik zákonů, řekla novinářům Petra Buzková, která ve své funkci setrvá i za nového premiéra Jiřího Paroubka.

Věcný záměr zákona o dalším vzdělávání již přijala vláda. "Zákon o dalším vzdělávání považuji za klíčový zákon pro příští období. Má velkou důležitost pro rozvoj profesních kvalifikací v České republice," uvedla Buzková. Cílem zákona je, aby byly lidem oficiálně uznány znalosti a dovednosti, které získali například během své praxe nebo v nějakém kurzu. Nebudou tak muset chodit několik let do školy, aby si mohli rozšířit svou odbornou kvalifikaci.

V současné době je na ministerstvu připraveno paragrafované znění zákona, který upravuje výzkum kmenových buněk. "Je to významný zákon. Kdyby nebyl schválen, tak by podle současného trestního zákona byl výzkum na kmenových buňkách trestným činem. To by zásadním způsobem ohrozilo již existující výzkum," podotkla. V nejbližší době by se jím měla zabývat vláda.

Za důležité také považuje, aby byla přijata novela zákona o ústavní výchově. Ta mimo jiné jasněji odděluje náplň ochranné a ústavní výchovy, čímž by se mělo zamezit tomu, aby se v ústavech setkávaly děti s výchovnými problémy s nebezpečnými delikventy.

Buzková také chce, aby se pokračovalo v reformě financování veřejných vysokých škol. Do budoucna by se při rozdělování peněz nemělo hledět jen na počty studentů, ale i na kvalitu školy a její výsledky. Vláda již také schválila, že se rozpočet vysokých škol v následujících dvou letech vždy zvýší zhruba o 2,5 miliardy korun.

Dodala, že je třeba dokončit rámcové vzdělávací programy, které postupně nahradí osnovy a školy by měly mít větší volnost v tom, co kdy a jak budou učit.

Související