PODNIKATElSKÉ FÓRUM

Dožene unie USA?

V soutěži o počet patentů a inovací Evropská unie s USA neustále prohrává. Příčina? Nejčastěji se uvádí nedostatek financí investovaných do vědy, výzkumu a školství. Jde však jen o část pravdy. Sami Američané se Evropanům posmívají: Jak nás můžete dohnat, když ani nejste schopni najít svou hlavní příčinu neúspěchu?
Abychom lépe pochopili, proč Evropa nemůže dohnat USA v inovacích a počtu přihlášených patentů, měli bychom si připomenout tři základní oblasti, které rozhodují o počtu vzniku objevů, vynálezů a zásadních inovací. Jsou to postoje společnosti a jednotlivců k inovacím, kreativní vlastnosti a znalosti kreativního procesu.
To znamená, že ve společnosti musí být vytvořeno prostředí, které vede mladé lidi k výběru dráhy vědce či inovátora, jednotlivci musí mít osobní vysokou motivaci, musí mít dostatečně rozvinutou kreativitu a znát kreativní metody na řešení problémů.
V USA se ve firmách každý úspěch patřičně oslavuje. Vědci a inovátoři jsou oslavování jako šampióni, mají vysoký společenský kredit. Při obchodně úspěšné aplikaci svého nápadu získávají obrovské odměny, které je finančně zajistí natolik, aby mohli dále bádat a vyvíjet.
Také tím se USA staly velmi přitažlivé pro mladé lidi z Evropy, kteří chtějí něco dokázat. V USA mají asi dvacet obrovských center pro podporu kreativity, které firmám školí jejich zaměstnance a vývojáře v rozvoji kreativity a inovativního myšlení. V Evropě je pouhých šest center rozvoje kreativity a jsou poměrně malá. Většina úspěšných amerických firem využívá systematického tréninku kreativity zaměstnanců.
Asi třetina amerických škol všech stupňů vyučuje předměty pomocí kreativních metod, což vede k tomu, že kreativita dětí není potlačována. Ve školách s klasickou formou výuky se kreativita a novátorské myšlení potlačuje velmi významně. Například když dítě vstupuje do základní školy, má asi 95 procent vrozené kreativity. Když opouští vysokou školu, zůstává mu pouhých 13 až 20 procent původní kreativity. V Evropě je asi pouze jedno procento škol, které vyučují kreativními metodami, byť Komenského koncepce kreativní výuky je v Evropě známa již tři staletí. Tedy USA mají, na rozdíl od EU, v lidech mnohem vyšší inovační a kreativní potenciál, který je synergicky umocňován společenským prostředím.
Jeden příklad za všechny. Když americký akcionář dovolí zakoupit do výzkumu a vývoje firmy drahé laboratorní vybavení, obvykle dá zároveň pokyn, aby si firma zajistila trénink kreativity. Proč? Aby se tvorba nápadů stala řízeným procesem, a investice do vybavení se co nejrychleji vrátila. V Evropě se vědci bez tréninku kreativity nechávají bádat neomezeně dlouho.
Karel Červený, předseda Asociace pro rozvoj kreativity a inovativního myšlení

Související