Ve Vašem případě bych nejprve bývalého zaměstnavatele písemně (zároveň i telefonicky) vyzval k úhradě výplat, které Vám dluží. Může se totiž stát, že se dopustil chyby a z jakéhokoliv důvodu Vám mzdu vyplatit opomněl. V případě, že bývalý zaměstnavatel odmítne uhradit dlužnou mzdu, podal bych na Vašem místě namísto konkursu žalobu na plnění u místně příslušného okresního (obvodního) soudu, ve kterém má Váš bývalý zaměstnavatel sídlo.

Pokud jste stále ještě v pracovněprávním poměru u tohoto zaměstnavatele, může být to, že Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu anebo jakoukoli její část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru v souladu s ustanovením § 56 písm. b) zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

JUDr. Vít Svoboda, advokátní koncipient, AK Mašek a spol.

Související