Váš dotaz je bohužel velmi neurčitý, je proto možné odpovědět pouze v obecné rovině. Při odpovědi na váš dotaz vycházím z předpokladu, že pracovní výtka je upozornění zaměstnavatele na zaviněné méně závažné porušení pracovních povinností z vaší strany, ve kterém vám zaměstnavatel dává na vědomí, že v případě opakovaného porušení vašich povinností vám může dát výpověď z pracovního poměru. Domnívám se, že podepsáním této výtky jste opravdu pouze potvrdila její převzetí, tento úkon je totiž pouze jednostranný – činí jej zaměstnavatel a váš podpis na tomto dokumentu tedy není nutný. Pokud byste výtku odmítla podepsat a potvrdit tak její převzetí, zaměstnavatel by zřejmě volil jiný způsob jejího doručení, zejména poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Vaše další zaměstnání může tato výtka ovlivnit v tom smyslu, že pokud byste své povinnosti porušovala opakovaně, a to v časovém období dalších 6 měsíců od doručení písemného upozornění zaměstnavatele na možnost výpovědi, byly by splněny podmínky pro dání výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Samozřejmě je nutné posoudit, zda jste své povinnosti opravdu porušila. Povinnosti zaměstnance stanoví zákon, pracovní smlouva i vnitřní předpis zaměstnavatele. Pokud byste s takovým ukončením pracovního poměru nesouhlasila, můžete se jeho neplatnosti dovolávat u soudu, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit takovým rozvázáním.

Související